تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ امروز سه نامزد گردهمایی برگزار کردند

در سی ویکمین روز پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، سه نامزد این انتخابات برنامه‌هایی را سازماندهی و اجرا کردند.

رحمت‌الله نبیل، پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۷سنبله) در نُخستین سفر ولایتی‌اش به ولایت میدان وردک رفت و در میان باشنده‌گان این ولایت سخن‌رانی کرد.

آقای نبیل، در این سخن‌رانی‌اش، دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و گفت‌وگوهای صلح گفت. او گفت انتخابات، خط سرخ او نیست اما باید یک صلح روشن و با ثبات برقرار شود.

نبیل افزود: «اینقدر چشم سفیدی است که وطن را با همه بد بختی‌ها روبه‌رو کردند. اما حالا یکی، بار را سر دیگری می‌اندازد؛ یکی می‌گوید دست‌هایم بسته بود و دیگری می‌گوید که گناه از دیگری است، درحالی که در تدارکات هردو[اشرف غنی و عبدالله عبدالله] شریک بودند و همه قراردادها را با هم تقسیم کرده‌اند.»
 
شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری، در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی‌اش، امروز به ولسوالی‌های کلکان و قره‌باغ کابل رفت.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اوضاع کنونی را برای برگزاری انتخابات مناسب نمی‌داند: «در شرایط فعلی، انتخابات سراسری اصلأ امکان ندارد.»

محمد حکیم تورسن، سومین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز امروز در یگ گردهمایی انتخاباتی در کابل حضور یافت. او در میان شماری از باشنده‌گان کابل، گفت که مردم کشور دیگر فریب فساد پیشه‌گان و خیانت کارانی را که به گفتۀ او در گذشته بر مردم حکومت کرده‌اند، نخواهند خورد.

تورسن افزود که اگر ایجاد حکومت موقت به صلح پایدار بیانجامد، آن‌را خواهد پذیرفت: «دولت مردان افغانستان می‌فهمند یک تعداد حلقات مافیایی هم این را درک کرده‌اند و می‌دانند، در صورتی‌که صلح در کشور حکم فرما شود، از تک تک از این‌ها، مردم افغانستان حساب و محاسبه مردم افغانستان گرفتنی است.»

پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه اسد به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. در این انتخابات، هفده تن نامزد استند – نامزدانی که بسیاری آنان تاکنون پیکارهای انتخاباتی شان را آغاز نکرده‌اند.

انتخابات ۹۸

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ امروز سه نامزد گردهمایی برگزار کردند

پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه اسد به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

در سی ویکمین روز پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، سه نامزد این انتخابات برنامه‌هایی را سازماندهی و اجرا کردند.

رحمت‌الله نبیل، پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۷سنبله) در نُخستین سفر ولایتی‌اش به ولایت میدان وردک رفت و در میان باشنده‌گان این ولایت سخن‌رانی کرد.

آقای نبیل، در این سخن‌رانی‌اش، دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و گفت‌وگوهای صلح گفت. او گفت انتخابات، خط سرخ او نیست اما باید یک صلح روشن و با ثبات برقرار شود.

نبیل افزود: «اینقدر چشم سفیدی است که وطن را با همه بد بختی‌ها روبه‌رو کردند. اما حالا یکی، بار را سر دیگری می‌اندازد؛ یکی می‌گوید دست‌هایم بسته بود و دیگری می‌گوید که گناه از دیگری است، درحالی که در تدارکات هردو[اشرف غنی و عبدالله عبدالله] شریک بودند و همه قراردادها را با هم تقسیم کرده‌اند.»
 
شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری، در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی‌اش، امروز به ولسوالی‌های کلکان و قره‌باغ کابل رفت.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اوضاع کنونی را برای برگزاری انتخابات مناسب نمی‌داند: «در شرایط فعلی، انتخابات سراسری اصلأ امکان ندارد.»

محمد حکیم تورسن، سومین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز امروز در یگ گردهمایی انتخاباتی در کابل حضور یافت. او در میان شماری از باشنده‌گان کابل، گفت که مردم کشور دیگر فریب فساد پیشه‌گان و خیانت کارانی را که به گفتۀ او در گذشته بر مردم حکومت کرده‌اند، نخواهند خورد.

تورسن افزود که اگر ایجاد حکومت موقت به صلح پایدار بیانجامد، آن‌را خواهد پذیرفت: «دولت مردان افغانستان می‌فهمند یک تعداد حلقات مافیایی هم این را درک کرده‌اند و می‌دانند، در صورتی‌که صلح در کشور حکم فرما شود، از تک تک از این‌ها، مردم افغانستان حساب و محاسبه مردم افغانستان گرفتنی است.»

پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه اسد به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. در این انتخابات، هفده تن نامزد استند – نامزدانی که بسیاری آنان تاکنون پیکارهای انتخاباتی شان را آغاز نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید