تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ پنج نامزد امروز گردهمایی برگزار کردند

در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی، امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، گردهمایی‌هایی برگزار کردند.

در یکی از این گردهمایی‌ها در کابل، سید منصور نادری، رهبر حزب پیوند ملی و رهبر اسماعیلیه‌های کشور حمایتش را از دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد.
آقای نادری در این گردهمایی گفت: «در روز لویۀ جرگه، ما یک گردهمایی فوق‌العاده و تاریخی انجام می‌دهیم که دشمنان بعد از آن در میدان حاضر نشوند؛ همانطوری‌که در مناظره شکست کردند، آنجا هم شکست می‌کنند.»

در دیگر برنامۀ امروز، شماری از هزاره‌های اهل تسنن، پشتیبانی شان را از نامزدی رحمت‌الله نبیل در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند.

رحمت‌الله نبیل در سخنرانی‌اش در این برنامه گفت: «ما در حکومت‌داری خود، خط خاکستری نخواهد داشتیم! این را وعده می‌دهم که احمد از قوم خودم است دزد خوب است، محمود از قوم دیگری است دزد بد است.»

به همین ترتیب، در یک مراسم دیگر انتخاباتی در تالار لویه جرگه، شماری از باشنده‌گان پایتخت، به پشتیبانی از احمد ولی مسعود، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گرد آمدند.

احمد ولی مسعود در سخنرانی‌اش در میان این باشنده‌گان، به آنان وعده داد که برای بهبود زنده‌گی آنان کارهایی انجام خواهد داد: «تفاوت تیم‌های حکومتی با دیگر تیم‌ها در این است که تیم‌های حکومتی از امکانات حکومتی استفاده می‌کنند، از مجبوریت مردم استفاده می‌کنند، از بی‌چاره‌گی مردم استفاده می‌کنند؛ می‌‎روند به دهات و قریه‌جات و به مردم می‌گویند که ما هزار و پانزده صد می‌دهیم بیایید به این محل جمع شوید.»

گلبدین حکمیتار، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به ولایت هرات رفت. آقای حکمتیار، در سخنرانی‌اش در میان شماری از باشنده‌گان این ولایت هشدار داد که اگر از شفافیت انتخابات پیش‌رو اطمینان بدست نیاورد، از برگزاری این انتخابات جلوگیری می‌کند.

او در این باره گفت: «ما اگر از شفافیت انتخابات مطمین نشویم جلو انتخابات را حتمأ می‌گیریم.»

همزمان با این، عبدالله عبدالله، در نُخستین سفر ولایتی پیکارهای انتخاباتی‌اش امروز به ولایت جوزجان رفت: «این وعده را برای شان می‌دهیم که اتحاد و اتفاق ما انشاالله صادقانه است تنها بخاطر رسیدن به چوکی انتخابات نیست.»

در گردهمایی در ولایت جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم حکومت را به بی کفایتی متهم ساخت و گفت که کابل به ماتم خانه مبدل شده‌است: «این کله، پُخته کله است! با امید خدا، با امید خدا، اتکا به خدا در مرحلۀ اول برنده استیم.»

از سویی دیگر، شماری از اعضای «انجمن ثبات ملی» در یک نشست در کابل، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند.

محمد اشرف غنی که نیز در این برنامه شرکت کرده بود، گفت: «محبت من در برابر هریک شما دیوانه است؛ من از نگاۀ فزیکی یک دختر و یک پسر دارم دو یا سه ماه می‌گذرد و من احوال شان را می‌گیرم، اما شما بیست میلیون جوانان و زنان افغانستان، دختران و پسران اصلی من استید.»

اما سید نورالله جلیلی، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار بود امروز به‌منظور پیکارهای انتخاباتی به ولایت بلخ برود، اما حکومت مانع رفتنش به بلخ شده‌است: «ما با دو بال بسیار قوی به میدان آمدیم؛ یک بال ما مادر، یک بال ما وطن است. هیچ کسی توان مقابله با این دوبال را ندارد و انشاالله ما با همین دو بال مبارک خود ما زنده‌گی مردم افغانستان را تغییر می‌دهیم.»
 
شماری از باشنده‌گان منطقۀ قلعۀ زمان خان ناحیه شانزده‌‎هم شهرکابل، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی دولت ساز اعلام کردند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری تا نُه روز دیگر – ششم ماه میزان – برگزار شود. نامزدان حق دارند تا ۴۸ ساعت پیش از این انتخابات، به پیکارهای انتخاباتی بپردازند.

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ پنج نامزد امروز گردهمایی برگزار کردند

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری تا نُه روز دیگر – ششم ماه میزان – برگزار شود. نامزدان حق دارند تا ۴۸ ساعت پیش از این انتخابات، به پیکارهای انتخاباتی بپردازند.

Thumbnail

در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی، امروز (چهارشنبه، ۲۷سنبله) گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، گردهمایی‌هایی برگزار کردند.

در یکی از این گردهمایی‌ها در کابل، سید منصور نادری، رهبر حزب پیوند ملی و رهبر اسماعیلیه‌های کشور حمایتش را از دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد.
آقای نادری در این گردهمایی گفت: «در روز لویۀ جرگه، ما یک گردهمایی فوق‌العاده و تاریخی انجام می‌دهیم که دشمنان بعد از آن در میدان حاضر نشوند؛ همانطوری‌که در مناظره شکست کردند، آنجا هم شکست می‌کنند.»

در دیگر برنامۀ امروز، شماری از هزاره‌های اهل تسنن، پشتیبانی شان را از نامزدی رحمت‌الله نبیل در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند.

رحمت‌الله نبیل در سخنرانی‌اش در این برنامه گفت: «ما در حکومت‌داری خود، خط خاکستری نخواهد داشتیم! این را وعده می‌دهم که احمد از قوم خودم است دزد خوب است، محمود از قوم دیگری است دزد بد است.»

به همین ترتیب، در یک مراسم دیگر انتخاباتی در تالار لویه جرگه، شماری از باشنده‌گان پایتخت، به پشتیبانی از احمد ولی مسعود، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گرد آمدند.

احمد ولی مسعود در سخنرانی‌اش در میان این باشنده‌گان، به آنان وعده داد که برای بهبود زنده‌گی آنان کارهایی انجام خواهد داد: «تفاوت تیم‌های حکومتی با دیگر تیم‌ها در این است که تیم‌های حکومتی از امکانات حکومتی استفاده می‌کنند، از مجبوریت مردم استفاده می‌کنند، از بی‌چاره‌گی مردم استفاده می‌کنند؛ می‌‎روند به دهات و قریه‌جات و به مردم می‌گویند که ما هزار و پانزده صد می‌دهیم بیایید به این محل جمع شوید.»

گلبدین حکمیتار، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری امروز به ولایت هرات رفت. آقای حکمتیار، در سخنرانی‌اش در میان شماری از باشنده‌گان این ولایت هشدار داد که اگر از شفافیت انتخابات پیش‌رو اطمینان بدست نیاورد، از برگزاری این انتخابات جلوگیری می‌کند.

او در این باره گفت: «ما اگر از شفافیت انتخابات مطمین نشویم جلو انتخابات را حتمأ می‌گیریم.»

همزمان با این، عبدالله عبدالله، در نُخستین سفر ولایتی پیکارهای انتخاباتی‌اش امروز به ولایت جوزجان رفت: «این وعده را برای شان می‌دهیم که اتحاد و اتفاق ما انشاالله صادقانه است تنها بخاطر رسیدن به چوکی انتخابات نیست.»

در گردهمایی در ولایت جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم حکومت را به بی کفایتی متهم ساخت و گفت که کابل به ماتم خانه مبدل شده‌است: «این کله، پُخته کله است! با امید خدا، با امید خدا، اتکا به خدا در مرحلۀ اول برنده استیم.»

از سویی دیگر، شماری از اعضای «انجمن ثبات ملی» در یک نشست در کابل، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند.

محمد اشرف غنی که نیز در این برنامه شرکت کرده بود، گفت: «محبت من در برابر هریک شما دیوانه است؛ من از نگاۀ فزیکی یک دختر و یک پسر دارم دو یا سه ماه می‌گذرد و من احوال شان را می‌گیرم، اما شما بیست میلیون جوانان و زنان افغانستان، دختران و پسران اصلی من استید.»

اما سید نورالله جلیلی، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار بود امروز به‌منظور پیکارهای انتخاباتی به ولایت بلخ برود، اما حکومت مانع رفتنش به بلخ شده‌است: «ما با دو بال بسیار قوی به میدان آمدیم؛ یک بال ما مادر، یک بال ما وطن است. هیچ کسی توان مقابله با این دوبال را ندارد و انشاالله ما با همین دو بال مبارک خود ما زنده‌گی مردم افغانستان را تغییر می‌دهیم.»
 
شماری از باشنده‌گان منطقۀ قلعۀ زمان خان ناحیه شانزده‌‎هم شهرکابل، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی دولت ساز اعلام کردند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری تا نُه روز دیگر – ششم ماه میزان – برگزار شود. نامزدان حق دارند تا ۴۸ ساعت پیش از این انتخابات، به پیکارهای انتخاباتی بپردازند.

هم‌رسانی کنید