تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

از سرنوشت بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون خبری نیست

با آن‌که در حدود سه ماه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده‌است، هنوز از سرنوشت بودجۀ برگزاری این انتخابات خبری نیست.

کمیسیون انتخابات، تاکنون موفق نشده‌است که بودجۀ برگزاری انتخابات ششم ماه میزان را نهایی کند و بدست آورد.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اطلاعات به دست نمی‌دهند اما می‌گویند که تمامی برنامه‌های شان به‌گونۀ درست به پیش می‌روند.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «پلان عملیاتی تصویب شده. اکشن پلان‌ها (پلان‌های عملیاتی) تمامش جور شده‌اند، استیب به استیب (قدم به قدم) پیش می‌رویم.»

روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود قرار است طرح بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا روز جمعه نهایی شود – اما حالا که یک روز از این موعد گذشته، خبری از این طرح نیست.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا هنگامی‌که بودجه نهایی نشود، تمامی برنامه‌ها به‌شمول برنامه‌های عملیاتی کمیسیون و حتا جدول زمان‌بندی انتخابات ناقص و تغییرپذیر استند.

آقای نجفی افزود: «[کارهای کمیسیون مستقل انتخابات] نمایان‌گر بی‌برنامه‌گی، نمایان‌گر بی‌تجربه‌گی و نمایان‌گر این‌که است یک پروسۀ ملی را به افتضاح کشانده‌است.»

از سویی دیگر، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام‌های تقویتی رأی دهنده‌گان را – که هفتۀ پیش آغاز شد – بی‌کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به‌گونه غیرقانونی آغاز کرده‌اند.

قرار بود به روزششم ماه میزان، انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان با انتخابات‌های شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات گفت که توان برگزاری انتخابات‌های شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان غزنی را ندارد.

انتخابات ۹۸

از سرنوشت بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون خبری نیست

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اطلاعات به دست نمی‌دهند اما می‌گویند که تمامی برنامه‌های شان به‌گونۀ درست به پیش می‌روند.

تصویر بندانگشتی

با آن‌که در حدود سه ماه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده‌است، هنوز از سرنوشت بودجۀ برگزاری این انتخابات خبری نیست.

کمیسیون انتخابات، تاکنون موفق نشده‌است که بودجۀ برگزاری انتخابات ششم ماه میزان را نهایی کند و بدست آورد.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اطلاعات به دست نمی‌دهند اما می‌گویند که تمامی برنامه‌های شان به‌گونۀ درست به پیش می‌روند.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «پلان عملیاتی تصویب شده. اکشن پلان‌ها (پلان‌های عملیاتی) تمامش جور شده‌اند، استیب به استیب (قدم به قدم) پیش می‌رویم.»

روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود قرار است طرح بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا روز جمعه نهایی شود – اما حالا که یک روز از این موعد گذشته، خبری از این طرح نیست.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا هنگامی‌که بودجه نهایی نشود، تمامی برنامه‌ها به‌شمول برنامه‌های عملیاتی کمیسیون و حتا جدول زمان‌بندی انتخابات ناقص و تغییرپذیر استند.

آقای نجفی افزود: «[کارهای کمیسیون مستقل انتخابات] نمایان‌گر بی‌برنامه‌گی، نمایان‌گر بی‌تجربه‌گی و نمایان‌گر این‌که است یک پروسۀ ملی را به افتضاح کشانده‌است.»

از سویی دیگر، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام‌های تقویتی رأی دهنده‌گان را – که هفتۀ پیش آغاز شد – بی‌کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به‌گونه غیرقانونی آغاز کرده‌اند.

قرار بود به روزششم ماه میزان، انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان با انتخابات‌های شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات گفت که توان برگزاری انتخابات‌های شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان غزنی را ندارد.

هم‌رسانی کنید