Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض باشنده‌گان کشور به طولانی‌شدن روند انتخابات ریاست‌جمهوری

شماری از باشنده‌گان کشور، در اعتراض به درازاکشیده‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، امروز (جمعه، ۱۸دلو) نشستی اعتراض‌آمیزی را در کابل برگزار کردند.

این باشنده‌گان کشور، می‌گویند که به درازاکشیده شدن روند انتخابات و معلوم نبودن زمان اعلام نتایج، وضعیت امنیتی – سیاسی در کشور را مبهم کرده‌است.

عطا الحق، یکی از این معترضان گفت: «اگر کمیسیون انتخابات نتایج را اعلام نکند ما و شمار را مجبور و مکلف می‌سازد که به دروازۀ کمیسیون انتخابات صدای خودرا بلند می‌کنیم.»

فراه الدین، معترض دیگر نیز بیان داشت: «ما از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تقاضا داریم و بالای شان صدا می‌زنیم که هرچه عاجل نتایج انتخابات را بررسی کرده و نتیجه را با کمیسیون انتخابات شریک سازد.»

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد. تاکنون که در حدود چهار و نیم ماه از این زمان می‌گذرد، نتیجۀ نهایی این انتخابات اعلام نشده‌است و هنوز هم معلوم نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی این انتخابات را در اول ماه جدی اعلام کرد و پس از آن، کمیسیون شکایات انتخاباتی کارش را برای بررسی ۱۶۴۰۰ شکایتی که نسبت به این نتیجه شده بودند، آغاز کرد.

پس از یک و نیم ماه، حالا که کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تمام نشده‌است.

سه روز پیش، این کمیسیون، دربارۀ ۳۰۰هزار رأی جنجالی فیصله کرد و گفت که بخشی از این آرای جنجالی باید به بررسی ویژه بروند.

اما، امروز این کمیسیون گفت که تاکنون روشن نیست که چگونه برای بررسی ویژه این آرا نمونه گیری خواهد کرد.

دبیرخانۀ این کمیسیون گفت که دربارۀ روشن شدن معیارهای نمونه گیری از این آرا و محل‌های رأی‌دهی، کار ادامه دارد و نتایج فیصله‌های شان را به‌زودی به کمیسیون مستقل انتخابات خواهند فرستاد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که آماده‌گی دارد تا با کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هم‌کاری کند.

میرزا محمد حق پرست، سخن‌‎گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کمیتۀ تحلیل و تجزیه کارهای مقدماتی‌اش تمام کرده‌است و ریاست دارالانشأ در تمام کشور بربنیاد فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی برای تفتیش و بازشماری آماده‌گی گرفته‌‌است.»

اما، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی را به نداشتن ظرفیت کاری و پیچیده ساختن روند انتخابات متهم می‌سازند.

محمد ناطقی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «در مجموع، کمیسیون‌های ما ضعیف است؛ در این شکی وجود ندارد که این‌ها خیلی آماتور استند، خیلی ابتدایی استند و ضعیف استند. خوشان هم می‌گویند که ضعیف استیم.»

احمد زبیر حبیب‌زاده، سخن‌گوی تیفا نیز افزود: «خیلی یک تصمیم گنگ بود و به طولانی شدن پروسۀ انتخابات می‌افزاید و نمی‌تواند قناعت را حاصل بکند.»

اما دستۀ انتخاباتی اشرف غنی، می‌گوید که به تصمیم‌های کمیسیون‌های انتخاباتی احترام می‌گذارد.

سید باقر کاظمی، سخن‌گوی دستفل انتخاباتی اشرف غنی گفت: «تقاضای ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که برآیند این نتیجه گیری را به‌زودی به اطلاع مردم افغانستان برسانند و بررسی‌ها آغاز شود.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان که سال گذشته برگزار شد، پس از شش ماه نتایج آن اعلام شد.

اعتراض باشنده‌گان کشور به طولانی‌شدن روند انتخابات ریاست‌جمهوری

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان کشور، در اعتراض به درازاکشیده‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، امروز (جمعه، ۱۸دلو) نشستی اعتراض‌آمیزی را در کابل برگزار کردند.

این باشنده‌گان کشور، می‌گویند که به درازاکشیده شدن روند انتخابات و معلوم نبودن زمان اعلام نتایج، وضعیت امنیتی – سیاسی در کشور را مبهم کرده‌است.

عطا الحق، یکی از این معترضان گفت: «اگر کمیسیون انتخابات نتایج را اعلام نکند ما و شمار را مجبور و مکلف می‌سازد که به دروازۀ کمیسیون انتخابات صدای خودرا بلند می‌کنیم.»

فراه الدین، معترض دیگر نیز بیان داشت: «ما از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تقاضا داریم و بالای شان صدا می‌زنیم که هرچه عاجل نتایج انتخابات را بررسی کرده و نتیجه را با کمیسیون انتخابات شریک سازد.»

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد. تاکنون که در حدود چهار و نیم ماه از این زمان می‌گذرد، نتیجۀ نهایی این انتخابات اعلام نشده‌است و هنوز هم معلوم نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی این انتخابات را در اول ماه جدی اعلام کرد و پس از آن، کمیسیون شکایات انتخاباتی کارش را برای بررسی ۱۶۴۰۰ شکایتی که نسبت به این نتیجه شده بودند، آغاز کرد.

پس از یک و نیم ماه، حالا که کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تمام نشده‌است.

سه روز پیش، این کمیسیون، دربارۀ ۳۰۰هزار رأی جنجالی فیصله کرد و گفت که بخشی از این آرای جنجالی باید به بررسی ویژه بروند.

اما، امروز این کمیسیون گفت که تاکنون روشن نیست که چگونه برای بررسی ویژه این آرا نمونه گیری خواهد کرد.

دبیرخانۀ این کمیسیون گفت که دربارۀ روشن شدن معیارهای نمونه گیری از این آرا و محل‌های رأی‌دهی، کار ادامه دارد و نتایج فیصله‌های شان را به‌زودی به کمیسیون مستقل انتخابات خواهند فرستاد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که آماده‌گی دارد تا با کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هم‌کاری کند.

میرزا محمد حق پرست، سخن‌‎گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کمیتۀ تحلیل و تجزیه کارهای مقدماتی‌اش تمام کرده‌است و ریاست دارالانشأ در تمام کشور بربنیاد فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی برای تفتیش و بازشماری آماده‌گی گرفته‌‌است.»

اما، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی را به نداشتن ظرفیت کاری و پیچیده ساختن روند انتخابات متهم می‌سازند.

محمد ناطقی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «در مجموع، کمیسیون‌های ما ضعیف است؛ در این شکی وجود ندارد که این‌ها خیلی آماتور استند، خیلی ابتدایی استند و ضعیف استند. خوشان هم می‌گویند که ضعیف استیم.»

احمد زبیر حبیب‌زاده، سخن‌گوی تیفا نیز افزود: «خیلی یک تصمیم گنگ بود و به طولانی شدن پروسۀ انتخابات می‌افزاید و نمی‌تواند قناعت را حاصل بکند.»

اما دستۀ انتخاباتی اشرف غنی، می‌گوید که به تصمیم‌های کمیسیون‌های انتخاباتی احترام می‌گذارد.

سید باقر کاظمی، سخن‌گوی دستفل انتخاباتی اشرف غنی گفت: «تقاضای ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که برآیند این نتیجه گیری را به‌زودی به اطلاع مردم افغانستان برسانند و بررسی‌ها آغاز شود.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان که سال گذشته برگزار شد، پس از شش ماه نتایج آن اعلام شد.

هم‌رسانی کنید