Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از زمان‌گیرشدن روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که روند رسیده‌گی به شکایت‌های استیناف‌ دسته‌های انتخاباتی دربارۀ فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی، ۱۲ روز دیگر زمان خواهد برد.

اما، بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات تا هفت روز دیگر، ۳۹روزی که برای بررسی شکایت‌های دسته‌های انتخاباتی از سوی این کمیسیون تعیین شده بود، به پایان می‌رسد.

قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «اگر روی موارد استثنایی فیصله شود، کار بسیار کم می‌شود و به تمام اعتراض‌ها، شکایت‌ها و فیصله‌های ولایتی پاسخ داده خواهد شد.»
 
در همین حال، نهادهای ناظر می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید دربارۀ زمان‌گیرشدن روند بررسی شکایت‌ها و نقض جدول زمان‌بندی انتخابات پاسخ‌گو باشد.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا بیان داشت: «کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مدت‌ها پیش [اعضای این کمیسیون] خاتمه یافته اعلام کردند. اما پس از آن مدت‌ طولانی را اعضای این کمیسیون برای استیناف خواهی مشخص کرده بودند.... اما در ولایت‌هایی مثل کابل، کار بر خلاف گفته‌های اعضای کمیسیون ادامه داشت.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تاکنون دربارۀ ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز و بازشماری بیش از پنج‌هزار محل رأی‌دهی فیصله نکرده‌است.

کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی شکایت‌های انتخاباتی، دربارۀ ۳۰۰هزار رأی جنجال برانگیز فیصله‌های گوناگون کرده‌اند.

دسته‌های انتخاباتی، بیش از شش هزار اعتراض استیناف خواهی را دربارۀ فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ثبت کرده‌اند که این شکایت‌های استینافی دربارۀ آرایی که بیرون از روز انتخابات ثبت شده‌اند، آرای دستگاه‌های احتیاطی، آرای محل‌هایی که دستگاه‌های بایومتریک یا حافظه‌های این دستگاه‌ها گم شده‌اند، استند.

انتخابات افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و اکنون که در حدود پنج ماه از این زمان می‌گذرد، هنوز نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است.

نسبت به این انتخابات، در حدود ۱۶۵۰۰ شکایت ثبت کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شدند. روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی در حدود یک ماه پیش آغاز شد

انتقادها از زمان‌گیرشدن روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی

نهادهای ناظر می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید دربارۀ زمان‌گیرشدن روند بررسی شکایت‌ها و نقض جدول زمان‌بندی انتخابات پاسخ‌گو باشد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که روند رسیده‌گی به شکایت‌های استیناف‌ دسته‌های انتخاباتی دربارۀ فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی، ۱۲ روز دیگر زمان خواهد برد.

اما، بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات تا هفت روز دیگر، ۳۹روزی که برای بررسی شکایت‌های دسته‌های انتخاباتی از سوی این کمیسیون تعیین شده بود، به پایان می‌رسد.

قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «اگر روی موارد استثنایی فیصله شود، کار بسیار کم می‌شود و به تمام اعتراض‌ها، شکایت‌ها و فیصله‌های ولایتی پاسخ داده خواهد شد.»
 
در همین حال، نهادهای ناظر می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید دربارۀ زمان‌گیرشدن روند بررسی شکایت‌ها و نقض جدول زمان‌بندی انتخابات پاسخ‌گو باشد.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا بیان داشت: «کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مدت‌ها پیش [اعضای این کمیسیون] خاتمه یافته اعلام کردند. اما پس از آن مدت‌ طولانی را اعضای این کمیسیون برای استیناف خواهی مشخص کرده بودند.... اما در ولایت‌هایی مثل کابل، کار بر خلاف گفته‌های اعضای کمیسیون ادامه داشت.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تاکنون دربارۀ ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز و بازشماری بیش از پنج‌هزار محل رأی‌دهی فیصله نکرده‌است.

کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی شکایت‌های انتخاباتی، دربارۀ ۳۰۰هزار رأی جنجال برانگیز فیصله‌های گوناگون کرده‌اند.

دسته‌های انتخاباتی، بیش از شش هزار اعتراض استیناف خواهی را دربارۀ فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ثبت کرده‌اند که این شکایت‌های استینافی دربارۀ آرایی که بیرون از روز انتخابات ثبت شده‌اند، آرای دستگاه‌های احتیاطی، آرای محل‌هایی که دستگاه‌های بایومتریک یا حافظه‌های این دستگاه‌ها گم شده‌اند، استند.

انتخابات افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و اکنون که در حدود پنج ماه از این زمان می‌گذرد، هنوز نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است.

نسبت به این انتخابات، در حدود ۱۶۵۰۰ شکایت ثبت کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شدند. روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی در حدود یک ماه پیش آغاز شد

هم‌رسانی کنید