تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

انوارالحق احدی رییس‌جمهور را به برخورد دوگانه با مجرمان متهم کرد

انوارالحق احدی، رییس اجراییۀ دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که رییس‌جمهور غنی در عملی‌ساختن قانون بر مجرمان برخورد دوگانه داشته‌است.

آقای احدی که امروز (شنبه، ۱۶سنبله) در یک گردهمایی پیکارهای انتخاباتی تیم عبدالله عبدالله در تالار لویه جرگه در کابل سخن می‌زد، گفت اگر مجرمی از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی پشتبانی کند، رییس‌جمهور غنی اورا زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی‌دهد.

او در این باره افزود: «اگر از تیم دولت ساز استی، هر کاری که بکنی از پیشت سوال نیست! اگر از تیم دولت ساز نیستی، متأسفانه که به سارنوالی راجع می‌شوی.»

آقای احدی، در ادامۀ سخنانش افزود که رییس‌جمهور غنی برای ادامه قدرتش، از روند گفت‌وگوهای صلح استفادۀ ابزاری می‌کند و هیچ طرحی برای صلح ندارد.

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور این اتهام‌ها را رد می‌کند.

آقای صدیقی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز در این باره گفت: «مسایلی را که مطرح کردند، دور از حقیقت است و عوام‌فریبانه است. رییس‌جمهور افغانستان مسؤولیت دشوار پیشبرد دولت را دارد.»

در گردهمایی امروز در تالار لویه جرگه، شماری از خانواده‌های قربانیان جنگ‌ها، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند.

شماری از این خانواده‌های قربانیان، گفتند که اگر صلح برقرار شود، خون بستگان شان را خواهند بخشید.

نداءالحق، یکی از نماینده‌گان خانوادۀ قربانیان جنگ بیان داشت: «من تو را (طالبان) می‌بخشم، تو مرا ببخش! هردوی ما ملامت نیستیم؛ بیاید بخاطر ملت که دیگر خون مردم نریزد.»

خدیجه ملک‌زاده، یکی دیگر از نماینده‌گان خانوادۀ قربانیان جنگ افزود: «ما دیگر نمی‌خواهم که خواهران ما بیوه و فرزندان شان بی‌سرپرست شوند. هزاران خون شهید ریخته اما کسی نیست که بگوید چرا؟»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

انتخابات ۹۸

انوارالحق احدی رییس‌جمهور را به برخورد دوگانه با مجرمان متهم کرد

در گردهمایی امروز در تالار لویه جرگه، شماری از خانواده‌های قربانیان جنگ‌ها، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند.

تصویر بندانگشتی

انوارالحق احدی، رییس اجراییۀ دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که رییس‌جمهور غنی در عملی‌ساختن قانون بر مجرمان برخورد دوگانه داشته‌است.

آقای احدی که امروز (شنبه، ۱۶سنبله) در یک گردهمایی پیکارهای انتخاباتی تیم عبدالله عبدالله در تالار لویه جرگه در کابل سخن می‌زد، گفت اگر مجرمی از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی پشتبانی کند، رییس‌جمهور غنی اورا زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی‌دهد.

او در این باره افزود: «اگر از تیم دولت ساز استی، هر کاری که بکنی از پیشت سوال نیست! اگر از تیم دولت ساز نیستی، متأسفانه که به سارنوالی راجع می‌شوی.»

آقای احدی، در ادامۀ سخنانش افزود که رییس‌جمهور غنی برای ادامه قدرتش، از روند گفت‌وگوهای صلح استفادۀ ابزاری می‌کند و هیچ طرحی برای صلح ندارد.

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور این اتهام‌ها را رد می‌کند.

آقای صدیقی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز در این باره گفت: «مسایلی را که مطرح کردند، دور از حقیقت است و عوام‌فریبانه است. رییس‌جمهور افغانستان مسؤولیت دشوار پیشبرد دولت را دارد.»

در گردهمایی امروز در تالار لویه جرگه، شماری از خانواده‌های قربانیان جنگ‌ها، پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند.

شماری از این خانواده‌های قربانیان، گفتند که اگر صلح برقرار شود، خون بستگان شان را خواهند بخشید.

نداءالحق، یکی از نماینده‌گان خانوادۀ قربانیان جنگ بیان داشت: «من تو را (طالبان) می‌بخشم، تو مرا ببخش! هردوی ما ملامت نیستیم؛ بیاید بخاطر ملت که دیگر خون مردم نریزد.»

خدیجه ملک‌زاده، یکی دیگر از نماینده‌گان خانوادۀ قربانیان جنگ افزود: «ما دیگر نمی‌خواهم که خواهران ما بیوه و فرزندان شان بی‌سرپرست شوند. هزاران خون شهید ریخته اما کسی نیست که بگوید چرا؟»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید