تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۲۲۰۰ شکایت استیناف‎خواهی در کمیسیون شکایات انتخاباتی

روند ثبت شکایت‌های استیناف‌خواهی دسته‌های انتخاباتی در برابر تصمیم‌های دفترهای ولایتی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ادامه دارد و تاکنون شمار این شکایت‌ها به ۲۲۰۰ رسیده‌است.

قطب الدین رویدار، یک عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز (جمعه، ۲۷جدی) به طلوع‌نیور گفت که از میان این شکایت‌ها ۵۰۰ شکایت دربارۀ بازشماری محل‌های رأی‌دهی استند و احتمال دارد که تا پایان روند استیناف‌خواهی شمار این شکایت‌ها بیشتر شوند.

آقای رویدار افزود: «تا دو روز آینده آن محلاتی که فیصله‌ها بالای شان صورت گرفته و بالای فیصلۀ کمیسیون ولایتی اعتراض موجود نیست نهایی پنداشته می‌شود و لیستش را به کمیسیون انتخابات روان می‌کنیم تا کار خود را آغاز کنند.»

کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ولایت‌هایی استند که بیشترین شکایت‌‎های استیناف خواهی در آن‌ها ثبت شده‌اند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از این گفته بود که تا روز پنج‌شنبه (روز گذشته) فهرستی از محل رأی‌دهیی که به باز شماری رفته‌اند را به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد اما هنوز این فهرست نهایی نشده است.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات اما تأکید دارد که باید فیصله‌های کمیسیون شکایت‌های نتخاباتی مو به مو عملی شود: «اگر فیصله‌های کمیسیون شکایات را.... اجرا نکنند، هیچ کار پیش نمی‌رود و در نتیجۀ انتخابات، به یک بن بست جدی مواجه خواهد شدیم.»

از سویی دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که فیصله‌های گوناگون کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی دربارۀ شکایت‌های همگون، اعتبار این کمیسیون‌ها را زیر پرسش برده‌است.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا اظهار داشت: «پروسۀ انتخابات طولانی‌تر می‌شود با این شکل و شیوه‌یی که ما فعلأ در این بحث قرار داریم. شاید روند بسیار وقت اضافه بخواهد و خصوصأ مواردی که جنجالی بود.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پیش از این گفته‌است که روند بازشماری آرا در محل‌های رأی‌دهی که دربارۀ آن استیناف خواهی شده‌است پس از بررسی‌های دفتر مرکزی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آغاز می‌شوند.

ثبت ۲۲۰۰ شکایت استیناف‎خواهی در کمیسیون شکایات انتخاباتی

کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ولایت‌هایی استند که بیشترین شکایت‌‎های استیناف خواهی در آن‌ها ثبت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

روند ثبت شکایت‌های استیناف‌خواهی دسته‌های انتخاباتی در برابر تصمیم‌های دفترهای ولایتی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ادامه دارد و تاکنون شمار این شکایت‌ها به ۲۲۰۰ رسیده‌است.

قطب الدین رویدار، یک عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز (جمعه، ۲۷جدی) به طلوع‌نیور گفت که از میان این شکایت‌ها ۵۰۰ شکایت دربارۀ بازشماری محل‌های رأی‌دهی استند و احتمال دارد که تا پایان روند استیناف‌خواهی شمار این شکایت‌ها بیشتر شوند.

آقای رویدار افزود: «تا دو روز آینده آن محلاتی که فیصله‌ها بالای شان صورت گرفته و بالای فیصلۀ کمیسیون ولایتی اعتراض موجود نیست نهایی پنداشته می‌شود و لیستش را به کمیسیون انتخابات روان می‌کنیم تا کار خود را آغاز کنند.»

کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ولایت‌هایی استند که بیشترین شکایت‌‎های استیناف خواهی در آن‌ها ثبت شده‌اند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از این گفته بود که تا روز پنج‌شنبه (روز گذشته) فهرستی از محل رأی‌دهیی که به باز شماری رفته‌اند را به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد اما هنوز این فهرست نهایی نشده است.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات اما تأکید دارد که باید فیصله‌های کمیسیون شکایت‌های نتخاباتی مو به مو عملی شود: «اگر فیصله‌های کمیسیون شکایات را.... اجرا نکنند، هیچ کار پیش نمی‌رود و در نتیجۀ انتخابات، به یک بن بست جدی مواجه خواهد شدیم.»

از سویی دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که فیصله‌های گوناگون کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی دربارۀ شکایت‌های همگون، اعتبار این کمیسیون‌ها را زیر پرسش برده‌است.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا اظهار داشت: «پروسۀ انتخابات طولانی‌تر می‌شود با این شکل و شیوه‌یی که ما فعلأ در این بحث قرار داریم. شاید روند بسیار وقت اضافه بخواهد و خصوصأ مواردی که جنجالی بود.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پیش از این گفته‌است که روند بازشماری آرا در محل‌های رأی‌دهی که دربارۀ آن استیناف خواهی شده‌است پس از بررسی‌های دفتر مرکزی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آغاز می‌شوند.

هم‌رسانی کنید