تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای شفافیت در روند بازشماری آراء

با نزدیک شدن زمان اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد ها از آن چه که  تقلب و تأمین نشدن شفافیت گفته می‌شود نیز بیشتر می شوند.

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید که درحدود ۱۲ هزار صندق رأی به باز شماری خواهند رفت و کمیسیون انتخابات در باره ۳۰۰ هزار رای دیگر نیز باید تصمیم بگیرد.

با این حال  در نامه که دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله به کمیسیون انتخابات فرستاده است می گویند که بیشاز یکصدوسی و هفت هزار رای قرنطین شده اند اعتبار ندارد.

نور رحمان اخلاقی مسوول بخش فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «سه صد هزار رای باطله دیگر هنور وارد دور است که  باید در موردش تصمیم گرفته شود، یکصدوسی و هفت هزار رای که بالا سقف اعلام شده است، یکصدو و دوهزار و چیزی در همین حدود خارج از تایم که به کمیسیون رسیده و این ها در این چند روز متآسفانه در موردش تصمیم گرفته نتانسته اند در موردش که باید این تصمیم را به زودی بگیرند و طرزالعمل دراین زمینه بسیار واضیح است و حدود هفتاد هزار یا چیزی درهمین حدود، از رعایت استندرد تشخیص عکس تکراری و عکسی از روی عکس.»

درنامه ده ماده یی دسته های انتخاباتی عبدالله عبد الله، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار به کمیسیون انتخابات فرستاده است خواهان باطل شدن بیش از یکصدوسی و هفت هزار رای قرنطین شده استند.

در این نامه آمده است که روند باز شماری آر در حضور ناظاران دسته های انتخاباتی انجام شوند.

درهمین حال برخی از از دسته های انتخاباتی دیگر  با ابراز نگرانی از نقش کمرنگ نظارتی ناظران جهانی در روند انتخابات می گویند که اگر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان از قدرت نظارتی اش برای تامین شفاف درانتخابات کار می گرفت، اکنون اوضاع انتخابات به گونه  بهتری می بود.

شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و مسوول بخش رسانه های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: «واقعاً اگر این ها از همان قوت نظارتی خود استفاده کنند منحیث یک نهاد بین المللی بی طرف، می تانیست جلو بسیار گپ ها را بگیرد، اما حالی من فکر می کنم که بسیار نا وقت است.»

از سوی دیگر دسته انتخاباتی آقای عبدالله  می گوید که  نقش ناظران بین المللی در روند باز شماری آرا باید برجسته شود.

آقای اخلاقی گفت: «توقع داریم که در مرحله باز شماری که در مرکز های ولایت ها است باید نظارت شود.»

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات کار گیری از فن آوری را دراین روند دست آرودی برای تامین شفافیت می‌داند.

ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ناطران نامزدان هم باید کار های شان در وقت اش انجام بدهند و مانع کار دیگران نشوند.»

با آن که کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که روند بازشماری آرای انتخابات را به روز دو شنبه آغاز می کند اما نهاد های ناظر می گویند که این کمیسیون برای باز شماری آرا آماده گی ندارد و احتمال دارد که تاخیر در بازشماری آرا یک بار دیگر اعلام نتایج نخستین را با تأخیر رو به رو سازد. 

نهاد های ناظر می افزایند که رهبری و دبیر خانه این نهاد حاضر به پاسخگویی در باره تاخیر در بازشماری آرا نیستند.

این نهاد ها نگران استند که با توجه به مشکلات کنونی در کمیسیون و تأخیر در روند بازشماری آرا، احتمال دارد که اعلام نتایج نخستین باردیگر به تأخیر بیفتد.

آقای سادات گفت: «همکاران فنی مه کار می کنند تا بتوانیم همکاران ما به ولایت هافرستاده شوند و بازشماری و تفتیش آرا به زودی آغاز شود.»

احمدی ناظر دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «کمیسیون پیش از این هم اعتماد خود را پیش مردم از دست داده بود، حالا هم با مشکلات روبه رو است.»

شماری از نامزدان و نهاد های ناظر کمیسیون را به ناتوانی متهم می سازند و می گویند که ارایه اطلاعات متفاوت و تأخیر در اعلام نتایج بی اعتمادی مردم را به کمیسیون انتخابات و برگذاری انتخابات بیشتر می سازد.

رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «مردم افغانستان در بلا تکلیفی رو به رو استند.کمیسیون هم تا کنون ظرفیت خود را به نمایش نگذاشته.»

نهاد های ناظر می گویند که کمیسیون باید هرچه زود تر روشن سازد که چه شمار از محل های رای دهی باز شماری می شوند. 

سمیرا رسا سخنگوی بنیاد فیفا گفت: «کمتر از هشت روزی را که به نتیجه اعلام انتخابات داریم نیاز است تا کمیسیون انتخابات  سریع تر این روند را اغاز کند.»

کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به روز بیست و هفتم ماه میزان اعلام کند اکنون قرار است این نتایج تا یک هفته دیگر اعلام شود، کاری که از سوی نهاد های ناظر ناممکن دانسته می‌شود. 

خواست‌ها برای شفافیت در روند بازشماری آراء

کمیسیون مستقل انتخابات کار گیری از فن‌آوری را دراین روند دست‌آرودی برای تأمین شفافیت می‌داند.

تصویر بندانگشتی

با نزدیک شدن زمان اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد ها از آن چه که  تقلب و تأمین نشدن شفافیت گفته می‌شود نیز بیشتر می شوند.

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید که درحدود ۱۲ هزار صندق رأی به باز شماری خواهند رفت و کمیسیون انتخابات در باره ۳۰۰ هزار رای دیگر نیز باید تصمیم بگیرد.

با این حال  در نامه که دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله به کمیسیون انتخابات فرستاده است می گویند که بیشاز یکصدوسی و هفت هزار رای قرنطین شده اند اعتبار ندارد.

نور رحمان اخلاقی مسوول بخش فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «سه صد هزار رای باطله دیگر هنور وارد دور است که  باید در موردش تصمیم گرفته شود، یکصدوسی و هفت هزار رای که بالا سقف اعلام شده است، یکصدو و دوهزار و چیزی در همین حدود خارج از تایم که به کمیسیون رسیده و این ها در این چند روز متآسفانه در موردش تصمیم گرفته نتانسته اند در موردش که باید این تصمیم را به زودی بگیرند و طرزالعمل دراین زمینه بسیار واضیح است و حدود هفتاد هزار یا چیزی درهمین حدود، از رعایت استندرد تشخیص عکس تکراری و عکسی از روی عکس.»

درنامه ده ماده یی دسته های انتخاباتی عبدالله عبد الله، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار به کمیسیون انتخابات فرستاده است خواهان باطل شدن بیش از یکصدوسی و هفت هزار رای قرنطین شده استند.

در این نامه آمده است که روند باز شماری آر در حضور ناظاران دسته های انتخاباتی انجام شوند.

درهمین حال برخی از از دسته های انتخاباتی دیگر  با ابراز نگرانی از نقش کمرنگ نظارتی ناظران جهانی در روند انتخابات می گویند که اگر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان از قدرت نظارتی اش برای تامین شفاف درانتخابات کار می گرفت، اکنون اوضاع انتخابات به گونه  بهتری می بود.

شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و مسوول بخش رسانه های شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: «واقعاً اگر این ها از همان قوت نظارتی خود استفاده کنند منحیث یک نهاد بین المللی بی طرف، می تانیست جلو بسیار گپ ها را بگیرد، اما حالی من فکر می کنم که بسیار نا وقت است.»

از سوی دیگر دسته انتخاباتی آقای عبدالله  می گوید که  نقش ناظران بین المللی در روند باز شماری آرا باید برجسته شود.

آقای اخلاقی گفت: «توقع داریم که در مرحله باز شماری که در مرکز های ولایت ها است باید نظارت شود.»

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات کار گیری از فن آوری را دراین روند دست آرودی برای تامین شفافیت می‌داند.

ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ناطران نامزدان هم باید کار های شان در وقت اش انجام بدهند و مانع کار دیگران نشوند.»

با آن که کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که روند بازشماری آرای انتخابات را به روز دو شنبه آغاز می کند اما نهاد های ناظر می گویند که این کمیسیون برای باز شماری آرا آماده گی ندارد و احتمال دارد که تاخیر در بازشماری آرا یک بار دیگر اعلام نتایج نخستین را با تأخیر رو به رو سازد. 

نهاد های ناظر می افزایند که رهبری و دبیر خانه این نهاد حاضر به پاسخگویی در باره تاخیر در بازشماری آرا نیستند.

این نهاد ها نگران استند که با توجه به مشکلات کنونی در کمیسیون و تأخیر در روند بازشماری آرا، احتمال دارد که اعلام نتایج نخستین باردیگر به تأخیر بیفتد.

آقای سادات گفت: «همکاران فنی مه کار می کنند تا بتوانیم همکاران ما به ولایت هافرستاده شوند و بازشماری و تفتیش آرا به زودی آغاز شود.»

احمدی ناظر دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «کمیسیون پیش از این هم اعتماد خود را پیش مردم از دست داده بود، حالا هم با مشکلات روبه رو است.»

شماری از نامزدان و نهاد های ناظر کمیسیون را به ناتوانی متهم می سازند و می گویند که ارایه اطلاعات متفاوت و تأخیر در اعلام نتایج بی اعتمادی مردم را به کمیسیون انتخابات و برگذاری انتخابات بیشتر می سازد.

رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «مردم افغانستان در بلا تکلیفی رو به رو استند.کمیسیون هم تا کنون ظرفیت خود را به نمایش نگذاشته.»

نهاد های ناظر می گویند که کمیسیون باید هرچه زود تر روشن سازد که چه شمار از محل های رای دهی باز شماری می شوند. 

سمیرا رسا سخنگوی بنیاد فیفا گفت: «کمتر از هشت روزی را که به نتیجه اعلام انتخابات داریم نیاز است تا کمیسیون انتخابات  سریع تر این روند را اغاز کند.»

کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به روز بیست و هفتم ماه میزان اعلام کند اکنون قرار است این نتایج تا یک هفته دیگر اعلام شود، کاری که از سوی نهاد های ناظر ناممکن دانسته می‌شود. 

هم‌رسانی کنید