تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

در سی‌ودومین روز پیکارهای انتخاباتی ۵ نامزد گردهمایی برگزار کردند

در سی‌دومین روز پیکارهای انتخاباتی، پنج نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری - احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، سید نورالله جلیلی، عبدالطیف پدرام و عبدالله عبدالله – گردهمایی‌های انتخاباتی را در کابل برگزار کردند.

احمدولی مسعود، امروز (جمعه، ۸ سنبله) در میان شماری از باشنده‌گان غرب کابل سخن‌رانی کرد و از برنامه‌هایش برای آن‌ها گفت.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در بخشی از سخنانش رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌برنامه‌گی متهم ساخت: «اگر دیدیم که نمی‌توانند تضمین شفافیت انتخابات را بکنند، یکجای همه ما با یک صدا [انتخابات را] تحریم می‌کنیم و نمی‌گذاریم که در واقع در محلۀ ما و شما یک صندوق جعل را بگذارد و با صندوق جعل سرنوشت ما را رقم بزند.»

رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در یک گردهمایی دیگر در کابل که از سوی شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی برگزار شده بود، شرکت کرد.

در این گردهمایی، این اعضای حزب جمعیت اسلامی، پشتیبانی شان را از آقای نبیل در انتخابات پیش‌رو اعلام کردند.

آقای نبیل نیز همانند آقای مسعود از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. او گفت رهبران حکومت وحدت ملی برای منافع شخصی و موقف‌های شان آبروی مردم افغانستان را به حراج گذاشته‌اند: «خودخواهانه، انحصارگرانه، بی باکانه در بسیاری از موارد، ما در ورطۀ هلاکت قرار داریم. دربسیاری از موارد، ما کشور و ملتی شدیم که بسوی ناکامی می‌رویم.»

سید نورالله جلیلی نیز امروز در میان شماری از باشنده‌گان کابل سخن‌رانی کرد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهموری نیز از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.

او گفت رهبران حکومت وحدت ملی در روند گفت‌وگوهای صلح عوام‌فریبی می‌کنند: «مادر وطن، امارت را هم می‌پذیرد اما یک چیز را به صورت قطعی نمی‌پذیرد؛ معامله بر سر سرنوشت باشنده‌گان شهر کابل، معامله برسر شهرهای افغانستان، چور و چپاول شهرها، فروپاشی شهرها و فروپاشی شهرها و وارد شدن مسلحانۀ طالبان دسته دسته با سلاح‌ها.»

در ادامۀ این پیکارها، امروز حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی پشتیبانی‌اش را از دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلام کرد.  

عبدالله عبدالله، در این مراسم از برنامه‌هایش به مردم گفت: «ما ادامۀ جنگ را بخاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواهان نیستیم.»

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز امروز در میان هوادرانش در کابل سخن‌رانی کرد.

آقای پدرام، به مردم وعده سپرد که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شود، اصلاحات بنیادی را بوجود خواهد آورد.
 
پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌‎جمهوری، به روز ششم ماه اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند. انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز ششم ماه میزان امسال برگزار خواهد شد.

انتخابات ۹۸

در سی‌ودومین روز پیکارهای انتخاباتی ۵ نامزد گردهمایی برگزار کردند

پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌‎جمهوری، به روز ششم ماه اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

در سی‌دومین روز پیکارهای انتخاباتی، پنج نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری - احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، سید نورالله جلیلی، عبدالطیف پدرام و عبدالله عبدالله – گردهمایی‌های انتخاباتی را در کابل برگزار کردند.

احمدولی مسعود، امروز (جمعه، ۸ سنبله) در میان شماری از باشنده‌گان غرب کابل سخن‌رانی کرد و از برنامه‌هایش برای آن‌ها گفت.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در بخشی از سخنانش رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌برنامه‌گی متهم ساخت: «اگر دیدیم که نمی‌توانند تضمین شفافیت انتخابات را بکنند، یکجای همه ما با یک صدا [انتخابات را] تحریم می‌کنیم و نمی‌گذاریم که در واقع در محلۀ ما و شما یک صندوق جعل را بگذارد و با صندوق جعل سرنوشت ما را رقم بزند.»

رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در یک گردهمایی دیگر در کابل که از سوی شماری از اعضای حزب جمعیت اسلامی برگزار شده بود، شرکت کرد.

در این گردهمایی، این اعضای حزب جمعیت اسلامی، پشتیبانی شان را از آقای نبیل در انتخابات پیش‌رو اعلام کردند.

آقای نبیل نیز همانند آقای مسعود از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. او گفت رهبران حکومت وحدت ملی برای منافع شخصی و موقف‌های شان آبروی مردم افغانستان را به حراج گذاشته‌اند: «خودخواهانه، انحصارگرانه، بی باکانه در بسیاری از موارد، ما در ورطۀ هلاکت قرار داریم. دربسیاری از موارد، ما کشور و ملتی شدیم که بسوی ناکامی می‌رویم.»

سید نورالله جلیلی نیز امروز در میان شماری از باشنده‌گان کابل سخن‌رانی کرد. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهموری نیز از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.

او گفت رهبران حکومت وحدت ملی در روند گفت‌وگوهای صلح عوام‌فریبی می‌کنند: «مادر وطن، امارت را هم می‌پذیرد اما یک چیز را به صورت قطعی نمی‌پذیرد؛ معامله بر سر سرنوشت باشنده‌گان شهر کابل، معامله برسر شهرهای افغانستان، چور و چپاول شهرها، فروپاشی شهرها و فروپاشی شهرها و وارد شدن مسلحانۀ طالبان دسته دسته با سلاح‌ها.»

در ادامۀ این پیکارها، امروز حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی پشتیبانی‌اش را از دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلام کرد.  

عبدالله عبدالله، در این مراسم از برنامه‌هایش به مردم گفت: «ما ادامۀ جنگ را بخاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواهان نیستیم.»

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز امروز در میان هوادرانش در کابل سخن‌رانی کرد.

آقای پدرام، به مردم وعده سپرد که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شود، اصلاحات بنیادی را بوجود خواهد آورد.
 
پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌‎جمهوری، به روز ششم ماه اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند. انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز ششم ماه میزان امسال برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید