تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

دستگاه‌های شناخت بایومتریک هشت ولایت با نرم‌افزار جدید مجهز شدند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون در دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان برای هشت ولایت، نرم‌افزار جدیدی‌که می‌توانند در روز رأی‌دهی انگشتان تکراری را شناسایی کنند، نصب شده‌اند.

مسؤولان بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که ۳۰۰ کارمند این نهاد، روزانه در دو نوبت، این نرم‌افزارها را در دستگاه‌های شناخت بایومتریک نصب می‌کنند.

به گفتۀ مسؤولان بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات، دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان تنها انگشتان تکراری را می‌توانند مشخص کنند و عکس تکراری رأی‌دهنده همراه با شناس‌نامه و نیز استیکرهای تکراری را سرور مرکزی کمیسیون مشخص خواهد کرد.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس عمومی دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ویبسایت برای شان در حال انکشاف است. برای شان جور می‌شود. اما نه به احزاب اما برای خود کاندید پسورد داده می‌شود، آن‌ها می‌توانند تمام فورمه‌هایی‌که آنلاین از مرکز می‌آید مشاهده و نظارت بکنند.»

چهار روز پیش، محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نرم‌افزارهای تازه که در اختیار این کمیسیون قرار گرفته، در کنار شناسایی انگشتان تکراری، عکس تکراری رأی‌دهنده را نیز می‌شناسد: «ما تلاش داریم که این نقیصه حل شود و دستگاه‌های بایومتریکی که به ولایات می‌رود، آن‌ها را تک تک ببینیم، چک کنیم، که آیا شصت تکراری و عکس تکراری را «ایرور» می‌دهد؟»

در این میان، نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که از چگونگی نصب این نرم‌افزارها، آنان آگاهی ندارند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «متأسفانه کمیسیون تا آخرین دم از این موضوع فرار کرد، اما این فرصت را داشتند، می‌توانست که بعد از این آزمایش این‌ها لایحه خودرا نهایی بکنند و حال هم چیزی که ما کمبود داریم این است که لایحۀ مشخصی برای استفاده از بایومتریک تعریف نشده‌است.»

با این هم، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که با کارشیوۀ تازه‌یی که روی آن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز توافق کرده‌اند، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند پس از روز برگزاری انتخابات چگونگی انتقال نتایج ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک را دریافت کنند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود.

انتخابات ۹۸

دستگاه‌های شناخت بایومتریک هشت ولایت با نرم‌افزار جدید مجهز شدند

نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که از چگونگی نصب این نرم‌افزارها، آنان آگاهی ندارند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون در دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان برای هشت ولایت، نرم‌افزار جدیدی‌که می‌توانند در روز رأی‌دهی انگشتان تکراری را شناسایی کنند، نصب شده‌اند.

مسؤولان بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که ۳۰۰ کارمند این نهاد، روزانه در دو نوبت، این نرم‌افزارها را در دستگاه‌های شناخت بایومتریک نصب می‌کنند.

به گفتۀ مسؤولان بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات، دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی‌دهنده‌گان تنها انگشتان تکراری را می‌توانند مشخص کنند و عکس تکراری رأی‌دهنده همراه با شناس‌نامه و نیز استیکرهای تکراری را سرور مرکزی کمیسیون مشخص خواهد کرد.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس عمومی دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ویبسایت برای شان در حال انکشاف است. برای شان جور می‌شود. اما نه به احزاب اما برای خود کاندید پسورد داده می‌شود، آن‌ها می‌توانند تمام فورمه‌هایی‌که آنلاین از مرکز می‌آید مشاهده و نظارت بکنند.»

چهار روز پیش، محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نرم‌افزارهای تازه که در اختیار این کمیسیون قرار گرفته، در کنار شناسایی انگشتان تکراری، عکس تکراری رأی‌دهنده را نیز می‌شناسد: «ما تلاش داریم که این نقیصه حل شود و دستگاه‌های بایومتریکی که به ولایات می‌رود، آن‌ها را تک تک ببینیم، چک کنیم، که آیا شصت تکراری و عکس تکراری را «ایرور» می‌دهد؟»

در این میان، نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که از چگونگی نصب این نرم‌افزارها، آنان آگاهی ندارند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بیان داشت: «متأسفانه کمیسیون تا آخرین دم از این موضوع فرار کرد، اما این فرصت را داشتند، می‌توانست که بعد از این آزمایش این‌ها لایحه خودرا نهایی بکنند و حال هم چیزی که ما کمبود داریم این است که لایحۀ مشخصی برای استفاده از بایومتریک تعریف نشده‌است.»

با این هم، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که با کارشیوۀ تازه‌یی که روی آن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز توافق کرده‌اند، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند پس از روز برگزاری انتخابات چگونگی انتقال نتایج ثبت دستگاه‌های شناخت بایومتریک را دریافت کنند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود.

هم‌رسانی کنید