تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

دستۀ انتخاباتی عبدالله تیم «دولت ساز» را به قانون‌شکنی متهم کرد

دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امروز (پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) در یک نشست خبری، دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را به قانون‌شکنی در پیکارهای انتخاباتی متهم کرد.

اعضای دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، پنجاه مورد سندهایی را نیز مبنی بر این قانون‌شکنی‌ها همه‌گانی کردند.

در این سندها، از آن‌چه‌که تخلفات و استفاده‌های سو از صلاحیت‌ها و امکانت دولتی در پیکارهای انتخاباتی از سوی محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور و نیز اعضای دستۀ انتخاباتی دولت ساز گفته می‌شود ثبت شده‌اند.

شفیق‌الله سیغانی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره گفت: «جناب محمد اشرف غنی که از امکانات دولتی استفاده کرده‌است و تقرری‌های کمپاینی انجام داده‌است و برای یک سِری رشوه‌های سیاسی بدهد.»

علی احمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز افزود: «از ارگان‌های کشفی می‌خواهیم که اگر تقلبی سازمان یافته و مهمی این‌ها کشف کردند، آن را به مردم اطلاع رسانی کنند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز می‌گوید که تاکنون بیش از شصت شکایت از پنج دستۀ انتخاباتی در این نهاد درج شده‌اند که بیشترین آن‌ها از دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی استند که در برابر همدیگر ثبت کرده‌اند.

قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز به طلوع‌نیوز گفت: «بیشترین شکایات، شکایاتی بوده‌اند که همین دوتا تکت انتخاباتی [ثبات و هم‌گرایی و دولت ساز] علیه همدیگر به موضوعات مختلف ثبت کرده‌اند. البته دراین اواخیر از تکت ثبات و همگرایی بیشتر بوده‌است.»

محمد اشرف غنی که امروز در یک گردهمایی انتخاباتی در کابل سخن می‌زد، اما دربارۀ چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت با عبدالله عبدالله در سال ۱۳۹۳ پرداخت.

آقای غنی در این باره گفت: «اولین‌بار در تاریخ افغانستان است که من به‌گونۀ شفاف برنده شده بودم یا نه؟ داکتر صاحب عبدالله را آوردم که تکرار قصۀ حکمتیار صاحب و استاد ربانی تازه نشود.»

امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی اشرف غنی نیز در این گردهمایی افزود: «دشمنان داخلی و خارجی داریم؛ در این شکی نیست! اما شما، در درازای تاریخ دیده‌اید که اختلاف‌ها اکثرأ از ارگ شروع می‌شود.»

با این همه، دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی هشدار می‌دهد که انتخابات پیش‌رو همانند انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری نخواهد بود و در برابر کسانی‌که تصمیم مهندسی این انتخابات را دارند، خواهد ایستاد.

قرار است تا کمتر از دوهفتۀ دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور برگزار شود. علاوه بر عبدالله عبدالله و اشرف غنی، پانزده تن دیگر نیز خودشان را نامزد کرده‌اند.

انتخابات ۹۸

دستۀ انتخاباتی عبدالله تیم «دولت ساز» را به قانون‌شکنی متهم کرد

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز می‌گوید که تاکنون بیش از شصت شکایت از پنج دستۀ انتخاباتی در این نهاد درج شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امروز (پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) در یک نشست خبری، دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را به قانون‌شکنی در پیکارهای انتخاباتی متهم کرد.

اعضای دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، پنجاه مورد سندهایی را نیز مبنی بر این قانون‌شکنی‌ها همه‌گانی کردند.

در این سندها، از آن‌چه‌که تخلفات و استفاده‌های سو از صلاحیت‌ها و امکانت دولتی در پیکارهای انتخاباتی از سوی محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور و نیز اعضای دستۀ انتخاباتی دولت ساز گفته می‌شود ثبت شده‌اند.

شفیق‌الله سیغانی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره گفت: «جناب محمد اشرف غنی که از امکانات دولتی استفاده کرده‌است و تقرری‌های کمپاینی انجام داده‌است و برای یک سِری رشوه‌های سیاسی بدهد.»

علی احمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز افزود: «از ارگان‌های کشفی می‌خواهیم که اگر تقلبی سازمان یافته و مهمی این‌ها کشف کردند، آن را به مردم اطلاع رسانی کنند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز می‌گوید که تاکنون بیش از شصت شکایت از پنج دستۀ انتخاباتی در این نهاد درج شده‌اند که بیشترین آن‌ها از دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی استند که در برابر همدیگر ثبت کرده‌اند.

قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز به طلوع‌نیوز گفت: «بیشترین شکایات، شکایاتی بوده‌اند که همین دوتا تکت انتخاباتی [ثبات و هم‌گرایی و دولت ساز] علیه همدیگر به موضوعات مختلف ثبت کرده‌اند. البته دراین اواخیر از تکت ثبات و همگرایی بیشتر بوده‌است.»

محمد اشرف غنی که امروز در یک گردهمایی انتخاباتی در کابل سخن می‌زد، اما دربارۀ چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت با عبدالله عبدالله در سال ۱۳۹۳ پرداخت.

آقای غنی در این باره گفت: «اولین‌بار در تاریخ افغانستان است که من به‌گونۀ شفاف برنده شده بودم یا نه؟ داکتر صاحب عبدالله را آوردم که تکرار قصۀ حکمتیار صاحب و استاد ربانی تازه نشود.»

امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی اشرف غنی نیز در این گردهمایی افزود: «دشمنان داخلی و خارجی داریم؛ در این شکی نیست! اما شما، در درازای تاریخ دیده‌اید که اختلاف‌ها اکثرأ از ارگ شروع می‌شود.»

با این همه، دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی هشدار می‌دهد که انتخابات پیش‌رو همانند انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری نخواهد بود و در برابر کسانی‌که تصمیم مهندسی این انتخابات را دارند، خواهد ایستاد.

قرار است تا کمتر از دوهفتۀ دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور برگزار شود. علاوه بر عبدالله عبدالله و اشرف غنی، پانزده تن دیگر نیز خودشان را نامزد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید