تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز(شنبه، ۱۸جوزا) آغاز شد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشست خبری، گفت کسانی‌که هژده سال داشته باشند واجد شرایط رأی‌دهی استند و تا روز نخست ماه سرطان باید ثبت نام کنند.

او افزود نُه ونیم میلیون شناس‌نامه‌یی‌که برای انتخابات سال گذشتۀ مجلس برچسب زده شده بودند نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبار دارند: «پس از ارزیابی‌های امنیتی در ۳۳ولایت، به تعداد ۴۳۲مرکز فعال استند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. انتخابات شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی که قرار بود همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، دو هفته پیش از سوی کمیسیون انتخابات به تأخیر افتاد.

اکنون تمرکز اصلی کمیسیون انتخابات، حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده به افغانستان بر انتخابات ریاست‌جمهوری است. چنان‌که حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی بیست و سه میلیون دالر را برای آگاهی‌دهی مردم ازبهر ثبت نام در این انتخابات، اختصاص داده‌است.

اما، یوسف رشید، رییس فیفا انتقاد می‌کند که کمیسیون انتخابات در این راستا کند عمل کرده‌است: «آگاهی عامه به مردم داده نشده‌است؛ همین اکنون مردم از بخش‌های مختلف با ما به تماس می‌شوند و می‌گویند که نمی‌دانند نزدیک‌ترین مرکز به آنان کدام است و باید در کجا رأی بدهند.»

از سویی هم، شماری از جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات، از برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانی دارند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییه تیفا گفت: «ما نگرانی‌های خود را داریم؛ در گذشته‌ها از شناس‌نامه‌های تقلبی استفاده زیاد صورت گرفت، لیست‌ها منظم نبوده و مشکلات تخنیکی بیشتر بوده.»

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز افزود: «در انتخابات مجلس نماینده‌گان، یک مشکل این بود که با خواست‌های احزاب مخالفت کردند، زمینه را برای تقلب مساعد کردند. در این نوبت، به ما تعهد سپرده شده که این کار نمی‌شود اما دربارۀ آینده نمی‌توان چیزی گفت.»

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد

تصویر بندانگشتی

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز(شنبه، ۱۸جوزا) آغاز شد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشست خبری، گفت کسانی‌که هژده سال داشته باشند واجد شرایط رأی‌دهی استند و تا روز نخست ماه سرطان باید ثبت نام کنند.

او افزود نُه ونیم میلیون شناس‌نامه‌یی‌که برای انتخابات سال گذشتۀ مجلس برچسب زده شده بودند نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبار دارند: «پس از ارزیابی‌های امنیتی در ۳۳ولایت، به تعداد ۴۳۲مرکز فعال استند.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. انتخابات شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی که قرار بود همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، دو هفته پیش از سوی کمیسیون انتخابات به تأخیر افتاد.

اکنون تمرکز اصلی کمیسیون انتخابات، حکومت افغانستان و نهادهای کمک کننده به افغانستان بر انتخابات ریاست‌جمهوری است. چنان‌که حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی بیست و سه میلیون دالر را برای آگاهی‌دهی مردم ازبهر ثبت نام در این انتخابات، اختصاص داده‌است.

اما، یوسف رشید، رییس فیفا انتقاد می‌کند که کمیسیون انتخابات در این راستا کند عمل کرده‌است: «آگاهی عامه به مردم داده نشده‌است؛ همین اکنون مردم از بخش‌های مختلف با ما به تماس می‌شوند و می‌گویند که نمی‌دانند نزدیک‌ترین مرکز به آنان کدام است و باید در کجا رأی بدهند.»

از سویی هم، شماری از جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات، از برگزاری شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانی دارند.

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییه تیفا گفت: «ما نگرانی‌های خود را داریم؛ در گذشته‌ها از شناس‌نامه‌های تقلبی استفاده زیاد صورت گرفت، لیست‌ها منظم نبوده و مشکلات تخنیکی بیشتر بوده.»

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز افزود: «در انتخابات مجلس نماینده‌گان، یک مشکل این بود که با خواست‌های احزاب مخالفت کردند، زمینه را برای تقلب مساعد کردند. در این نوبت، به ما تعهد سپرده شده که این کار نمی‌شود اما دربارۀ آینده نمی‌توان چیزی گفت.»

هم‌رسانی کنید