تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

نبیل در یک نامۀ سرگشاده از صالح خواست به تیم انتخاباتی اش بپیوندد

رحمت الله نبیل از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نامۀ سرگشاده به امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی تمامی انتقاد‌هایی را که آقای صالح در چند سال گذشته از آقای غنی و نزدیکانش داشت، یک به یک شمرده است و خطاب به آقای صالح نوشته است پیش از آنکه صدای وطن دوستی ات در لجن زار مجازی برای همیش خفه شود و به دسته انتخاباتی اکثریت وطن دوست بپیوند. 

آقای نبیل در این نامه که در روزنامه اطلاعات روز چاپ شده است، گفته است که اگر آقای صالح در این انتخابات با وی یکجا شود، می توانند به مشکلات کنونی کشور پایان بدهند.

نبیل در این نامه سرگشاده، صالح رقیب انتخاباتی اش را دوست و برادر خطاب کرده است و نوشته است که اکنون به جای دیدارها باید از راه نامه نویسی باهم دیگر سخن بگویند.

در این نامه آقای نبیل به صالح نوشته است که در گذشته آقای غنی را به تنگ نظری، یک جانبه نگری، فساد نظامند، دیکتاتوری و بی برنامه گی متهم ساخته است، و حتا وی را بی ریشه گفته است و خود میداند که وی  در حکومتش تفرقه قومی را افزایش داد  و فاصله میان حکومت و مردم را به میان اورد، باید از این دسته انتخاباتی جدا شود.

صغرا سعات- سخنگوی بنیاد تیفا در بارۀ این نامه چنین اظهار داشت:« این نامۀ که اقای نبیل به امرالله صالح نوشته است یک روش نو کمپاین در افغانستان است، به گونه مسالمت آمیز با یاد کردن مشکلات گذشته از تیم مقابل خود از انان می خواهد که کلیدی ترین فردش از گروپ آنان بیرون شود و به آنان بپیوندد.»

رحمت الله نبیل اقای صالح را یک متخصص امنیتی می‌داند و می‌گوید که وی به خوبی میداند که به علت وجود افراد غیر تخصصی در حکومت تلفات و نا امنی‌ها نسبت به هر زمانی افزایش یافته است.

وی در این نامه نوشته است که معاون نخست از شرکت در نشست‌های کابینه و شورای امنیت ملی ممنوع  شده است و اگر شما مانند وی تبعید و ترور نشوید، و در انتخابات برنده شوید آیا می توانید با وجدان تان گواه تکه تکه شدن مردم و پارچه شدن مردم به قوم و سمت های جداگانه باشید؟

اقای نبیل از امرالله صالح خواسته است که د راین انتخابات با وی یکجا شود.

مروه امینی- سخن‌گوی  فیفا گفت:«اینان از هرگونه کمپاینی که فکر می کنند برای برنده شدن شان کمک می کند استفاده می کنند،اما چیزی مه از تکت‌های انتخاباتی می خواهیم این است که مشروعیت و سلامت انتخابات را در نظر بگیرند.»

پیش از این امرالله صالح در یک گفت‌وگوی ویژه شانزده  نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را به رقابت با دستۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی دعوت کرده است.

امرالله صالح در مصاحبه اش گفته بود:«متاسفانه کا به بوکسری می مانیم که در رینگ برآمدیم و از شانزده گروه دیگر می خواهیم که در این وزن کسی است که بیاید داخل مسابقه همه دور دور رینگ تمرین می کنند اما داخل رینگ نمی آیند از ترس.»

 آقای نبیل از امرالله صالح خواسته است که اعتبار و شرف اش را برای یک گروه به گفته او چشم پاره و یک اقلیت خاین، از بین نبرد و برای حل مشکلات افغانستان به آنان بپیوندد.

انتخابات ۹۸

نبیل در یک نامۀ سرگشاده از صالح خواست به تیم انتخاباتی اش بپیوندد

نبیل در این نامه سرگشاده، صالح رقیب انتخاباتی اش را دوست و برادر خطاب کرده است و نوشته است که اکنون به جای دیدارها باید از راه نامه نویسی باهم دیگر سخن بگویند.

Thumbnail

رحمت الله نبیل از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نامۀ سرگشاده به امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی تمامی انتقاد‌هایی را که آقای صالح در چند سال گذشته از آقای غنی و نزدیکانش داشت، یک به یک شمرده است و خطاب به آقای صالح نوشته است پیش از آنکه صدای وطن دوستی ات در لجن زار مجازی برای همیش خفه شود و به دسته انتخاباتی اکثریت وطن دوست بپیوند. 

آقای نبیل در این نامه که در روزنامه اطلاعات روز چاپ شده است، گفته است که اگر آقای صالح در این انتخابات با وی یکجا شود، می توانند به مشکلات کنونی کشور پایان بدهند.

نبیل در این نامه سرگشاده، صالح رقیب انتخاباتی اش را دوست و برادر خطاب کرده است و نوشته است که اکنون به جای دیدارها باید از راه نامه نویسی باهم دیگر سخن بگویند.

در این نامه آقای نبیل به صالح نوشته است که در گذشته آقای غنی را به تنگ نظری، یک جانبه نگری، فساد نظامند، دیکتاتوری و بی برنامه گی متهم ساخته است، و حتا وی را بی ریشه گفته است و خود میداند که وی  در حکومتش تفرقه قومی را افزایش داد  و فاصله میان حکومت و مردم را به میان اورد، باید از این دسته انتخاباتی جدا شود.

صغرا سعات- سخنگوی بنیاد تیفا در بارۀ این نامه چنین اظهار داشت:« این نامۀ که اقای نبیل به امرالله صالح نوشته است یک روش نو کمپاین در افغانستان است، به گونه مسالمت آمیز با یاد کردن مشکلات گذشته از تیم مقابل خود از انان می خواهد که کلیدی ترین فردش از گروپ آنان بیرون شود و به آنان بپیوندد.»

رحمت الله نبیل اقای صالح را یک متخصص امنیتی می‌داند و می‌گوید که وی به خوبی میداند که به علت وجود افراد غیر تخصصی در حکومت تلفات و نا امنی‌ها نسبت به هر زمانی افزایش یافته است.

وی در این نامه نوشته است که معاون نخست از شرکت در نشست‌های کابینه و شورای امنیت ملی ممنوع  شده است و اگر شما مانند وی تبعید و ترور نشوید، و در انتخابات برنده شوید آیا می توانید با وجدان تان گواه تکه تکه شدن مردم و پارچه شدن مردم به قوم و سمت های جداگانه باشید؟

اقای نبیل از امرالله صالح خواسته است که د راین انتخابات با وی یکجا شود.

مروه امینی- سخن‌گوی  فیفا گفت:«اینان از هرگونه کمپاینی که فکر می کنند برای برنده شدن شان کمک می کند استفاده می کنند،اما چیزی مه از تکت‌های انتخاباتی می خواهیم این است که مشروعیت و سلامت انتخابات را در نظر بگیرند.»

پیش از این امرالله صالح در یک گفت‌وگوی ویژه شانزده  نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را به رقابت با دستۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی دعوت کرده است.

امرالله صالح در مصاحبه اش گفته بود:«متاسفانه کا به بوکسری می مانیم که در رینگ برآمدیم و از شانزده گروه دیگر می خواهیم که در این وزن کسی است که بیاید داخل مسابقه همه دور دور رینگ تمرین می کنند اما داخل رینگ نمی آیند از ترس.»

 آقای نبیل از امرالله صالح خواسته است که اعتبار و شرف اش را برای یک گروه به گفته او چشم پاره و یک اقلیت خاین، از بین نبرد و برای حل مشکلات افغانستان به آنان بپیوندد.

هم‌رسانی کنید