تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

نگرانی سفیر اتحادیۀ اروپا از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات

سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل، تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده می‌داند.

پیری مایدون، می‌گوید که جامعۀ جهانی انتظار دارد تا کمیسیون مستقل انتخابات یک نتیجۀ ابتدایی را از انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کند.

وی تأکید می‌کند که هر روز تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات، چالشی را در برابر دموکراسی در افغانستان ایجاد می‌کند: «هر روزی‌که بدون اعلام نتایج انتخابات می‌گذرد، برای دموکراسی در افغانستان چالش است.  بنابراین، نامزدانی که به نتایج نهایی نه بل به نتایج نخستین اعتراض دارند، می‌توانند ادعاهای خودشان را مستند سازند و از راه قانونی و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی این ادعاهای شان را پی‌گیری کنند.»

این در حالی است که پس از دوماه، هنوز نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام نشده‌است و هنوز مشخص نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

در همین حال، شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که دسته‌های انتخاباتی اجازه نمی‌دهند که آرای باطل بازشماری شوند و اعتبار داده شوند: «اتحادیۀ اروپا می‌خواهد که باز جنجال زیادتر شود، می‌خواهد که نتیجۀ همین آرای باطل اعلام شود. ما هیچ وقت این را قبول بخاطر این نمی‌کنیم که باطل سر باطل وضعیت را بسیار خراب می‌کند.»

از سویی دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بر سر تصمیم‌های این کمیسیون و نبود هماهنگی میان آنان را در عملی کردن کار شیوه‌های انتخابات نگران کننده می‌دانند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان اظهار داشت: «این‌ها دید سلیقه‌یی یا متأسفانه براساس رویکرد اداری خود ندارد و چنین چیزی می‌تواند که آیندۀ انتخابات را بسیار خراب بکند.»

این در حالی است که روز گذشته، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پس از آن‌که محمد عبدالله، یک کمیشنر این نهاد فرستادن ۲۵۰ فورم به کندهار را «جنایت» خواند، نشست خبری را ترک کردند.

محمد عبدالله اما به سخنانش ادامه داد: «... باید بازپرس شود! ۲۵قطعه فورمی که به کاپیسا رفته باید بازپرس شود، چرا رفته؟ به کدام دلیل؟ کمیشنری که خبر نداره ضعف از او است. من که اطلاع دارم، باید این را پرسان کنم.»

حنیف دانشیار، عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات اما در این باره گفت: «اگر من انفرادی نظر خود را از این ستیج بیان کنم و کمیشنر دیگه نظر شخصی خود را از این ستیج بیان کند این برای مردم مشکل ایجاد می‌کند از لحاظ فهم.»

اما، این‌گونه اختلاف نظرها در عملی کردن کارشیوه‌های انتخابات از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بی‌پیشینه نیستند.

انتخابات ۹۸

نگرانی سفیر اتحادیۀ اروپا از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات

این در حالی است که پس از دوماه، هنوز نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام نشده‌است و هنوز مشخص نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل، تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده می‌داند.

پیری مایدون، می‌گوید که جامعۀ جهانی انتظار دارد تا کمیسیون مستقل انتخابات یک نتیجۀ ابتدایی را از انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کند.

وی تأکید می‌کند که هر روز تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات، چالشی را در برابر دموکراسی در افغانستان ایجاد می‌کند: «هر روزی‌که بدون اعلام نتایج انتخابات می‌گذرد، برای دموکراسی در افغانستان چالش است.  بنابراین، نامزدانی که به نتایج نهایی نه بل به نتایج نخستین اعتراض دارند، می‌توانند ادعاهای خودشان را مستند سازند و از راه قانونی و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی این ادعاهای شان را پی‌گیری کنند.»

این در حالی است که پس از دوماه، هنوز نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام نشده‌است و هنوز مشخص نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

در همین حال، شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که دسته‌های انتخاباتی اجازه نمی‌دهند که آرای باطل بازشماری شوند و اعتبار داده شوند: «اتحادیۀ اروپا می‌خواهد که باز جنجال زیادتر شود، می‌خواهد که نتیجۀ همین آرای باطل اعلام شود. ما هیچ وقت این را قبول بخاطر این نمی‌کنیم که باطل سر باطل وضعیت را بسیار خراب می‌کند.»

از سویی دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بر سر تصمیم‌های این کمیسیون و نبود هماهنگی میان آنان را در عملی کردن کار شیوه‌های انتخابات نگران کننده می‌دانند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان اظهار داشت: «این‌ها دید سلیقه‌یی یا متأسفانه براساس رویکرد اداری خود ندارد و چنین چیزی می‌تواند که آیندۀ انتخابات را بسیار خراب بکند.»

این در حالی است که روز گذشته، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پس از آن‌که محمد عبدالله، یک کمیشنر این نهاد فرستادن ۲۵۰ فورم به کندهار را «جنایت» خواند، نشست خبری را ترک کردند.

محمد عبدالله اما به سخنانش ادامه داد: «... باید بازپرس شود! ۲۵قطعه فورمی که به کاپیسا رفته باید بازپرس شود، چرا رفته؟ به کدام دلیل؟ کمیشنری که خبر نداره ضعف از او است. من که اطلاع دارم، باید این را پرسان کنم.»

حنیف دانشیار، عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات اما در این باره گفت: «اگر من انفرادی نظر خود را از این ستیج بیان کنم و کمیشنر دیگه نظر شخصی خود را از این ستیج بیان کند این برای مردم مشکل ایجاد می‌کند از لحاظ فهم.»

اما، این‌گونه اختلاف نظرها در عملی کردن کارشیوه‌های انتخابات از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بی‌پیشینه نیستند.

هم‌رسانی کنید