تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

پنج نامزد به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت درج کرده‌اند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که تاکنون پنج دستۀ انتخاباتی از تخلف‌های انتخاباتی در هنگام پیکارهای انتخاباتی به این نهاد شکایت ثبت کرده‌اند.

محمد قاسم الیاسی، دبیر این کمیسیون امروز (شنبه، ۲سنبله) به طلوع‌نیوز گفت که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به دسته‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله هشداریه فرستاده‌است: «اگر همین‌طور ادامه بدهد، بلی! سرانجام می‌تواند، یعنی کمیسیون شکایات انتخاباتی با همین مواردی که من در قانون ذکر کردم، می‌توند بلاخره سرانجام عزل بکند.»

بربنیاد قانون انتخابات، توصیه، اخطار، جریمۀ نقدی و در فرجام حذف دسته‌های انتخاباتی که تخلف‌های پی‌هم داشته باشند، از صلاحیت‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند.

این کمیسیون، می‌گوید که از آغاز پیکارهای انتخاباتی تاکنون بیست وهفت شکایت از تخلف‌های انتخاباتی ثبت این نهاد شده‌است: «کمپاین‌ها درحالی خیلی هم داغ نبوده، اما متاسفأنه در حدودی آمیخته با تخلف‌های انتخاباتی بوده‌است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون، به تمام تخلفاتی‌که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت می‌شوند، رسیده‌گی خواهند کرد.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در صورتی‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی‌های شان را از تخلفات و جرایم انتخاباتی کاندیدان محترم ریاست‌جمهوری به ما روان کنند، ما تمام فیصله‌های شان را در مطابقت به مواد قانون عملی خواهیم کرد.»

محمد عمر داوودزی، رییس ستاد انتخاباتی اشرف غنی اما می‌گوید که در این باره با کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال گفت‌وگو است: «دارالانشای ستاد انتخاباتی با کمیسیون شکایات در تماس است و انشاالله که مسله را حل می‌کند.»
 
جریمۀ نقدی که برای تخلف‌های انتخاباتی در قانون پیش‌بینی شده‌است از پنج‌هزار افغانی تا صدهزار افغانی است که این مجازات به باور کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ناچیز است.

انتخابات ۹۸

پنج نامزد به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت درج کرده‌اند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به دسته‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله هشداریه فرستاده‌است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که تاکنون پنج دستۀ انتخاباتی از تخلف‌های انتخاباتی در هنگام پیکارهای انتخاباتی به این نهاد شکایت ثبت کرده‌اند.

محمد قاسم الیاسی، دبیر این کمیسیون امروز (شنبه، ۲سنبله) به طلوع‌نیوز گفت که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به دسته‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله هشداریه فرستاده‌است: «اگر همین‌طور ادامه بدهد، بلی! سرانجام می‌تواند، یعنی کمیسیون شکایات انتخاباتی با همین مواردی که من در قانون ذکر کردم، می‌توند بلاخره سرانجام عزل بکند.»

بربنیاد قانون انتخابات، توصیه، اخطار، جریمۀ نقدی و در فرجام حذف دسته‌های انتخاباتی که تخلف‌های پی‌هم داشته باشند، از صلاحیت‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند.

این کمیسیون، می‌گوید که از آغاز پیکارهای انتخاباتی تاکنون بیست وهفت شکایت از تخلف‌های انتخاباتی ثبت این نهاد شده‌است: «کمپاین‌ها درحالی خیلی هم داغ نبوده، اما متاسفأنه در حدودی آمیخته با تخلف‌های انتخاباتی بوده‌است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون، به تمام تخلفاتی‌که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت می‌شوند، رسیده‌گی خواهند کرد.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در صورتی‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی‌های شان را از تخلفات و جرایم انتخاباتی کاندیدان محترم ریاست‌جمهوری به ما روان کنند، ما تمام فیصله‌های شان را در مطابقت به مواد قانون عملی خواهیم کرد.»

محمد عمر داوودزی، رییس ستاد انتخاباتی اشرف غنی اما می‌گوید که در این باره با کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال گفت‌وگو است: «دارالانشای ستاد انتخاباتی با کمیسیون شکایات در تماس است و انشاالله که مسله را حل می‌کند.»
 
جریمۀ نقدی که برای تخلف‌های انتخاباتی در قانون پیش‌بینی شده‌است از پنج‌هزار افغانی تا صدهزار افغانی است که این مجازات به باور کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ناچیز است.

هم‌رسانی کنید