Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار ماه و ۷ روز از انتخابات گذشت؛ نتیجه هم‌چنان نامعلوم است

با گذشت چهار ماه و هفت روز از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، از اعلام زمان دقیق نتایج نهایی این انتخابات خبری نیست.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و نتایج نخستین آن، پس از سه ماه در اول ماه جدی اعلام شد.

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون‌های انتخاباتی، نتایج این انتخابات را باید در روز پانزدهم ماه عقرب اعلام می‌‎کردند، اما کمیسیون‌های انتخاباتی تاکنون کارشان را تمام نکرده‌اند.

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که افغانستان تنها کشور در جهان است که با گذشت بیش از چهار ماه هنوزهم نتوانسته‌است نتایج نهایی انتخاباتش را روشن سازد.

شماری از فعالان جامعۀ مدنی نیز می‌گویند که به علت تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، چالش‌های سیاسی، ناامنی‌ها، بی‌کاری و ناداری در کشور بیشتر شده‌اند.

مسیحه فایض، فعال عرصه حقوق زن بیان داشت: «تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات، نقض صریح قوانین انتخاباتی و ضعف مدیریتی این پروسه محسوب می‌شود.»

در همین حال، مادر یکی از سربازان جان باختۀ ارتش می‌گوید، فرزندش که در روز انتخابات به آرزوی یک آیندۀ بهتر رأی داد و نیز تأمین امنیت کرد، سه ماه پیش جان باخت و نتیجۀ رأی‌اش را ندید.

این مادر می‌گوید که پسرش غورزنگ نام داشت و آرزو داشت ببیند که رأی او چقدر بر تعیین سرنوشت کشورش تأثیرگذار است: «پسرم اکنون جان خود را از دست داده‌است. او رأی داد که پادشاۀ [رییس‌جمهور] ما معلوم شود، صلح بیاید، آرامی بیاید، سرنوشت ما و مردم ما معلوم شود، اما نشد!»

سنگر، برادرغورنگ نیز بیان داشت: «برادرم رأی هم داده بود بخاطر این که در وطن صلح بیاید و آرامی بیاید و سرنوشت افغانستان معلوم شود.»

اکنون این کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است که دربارۀ سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد.

این کمیسیون، از یک ماه بدینسو سرگرم رسیده‌گی به ۱۶۴۰۰شکایتی است که نسبت به نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در این نهاد ثبت شده‌اند.

چمن شاه اعتمادی، دبیر این کمیسیون گفت: «تلاش می‌کنیم که کارها را در وقت معین آن، آنچه که به ما مربوط می‌شود و در حیطۀ صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است، تمام کنیم.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز که سال گذشته برگزار شد، در حدود شش ماه زمان برد تا نتایج آن اعلام شود.

چهار ماه و ۷ روز از انتخابات گذشت؛ نتیجه هم‌چنان نامعلوم است

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و نتایج نخستین آن، پس از سه ماه در اول ماه جدی اعلام شد.

تصویر بندانگشتی

با گذشت چهار ماه و هفت روز از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، از اعلام زمان دقیق نتایج نهایی این انتخابات خبری نیست.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و نتایج نخستین آن، پس از سه ماه در اول ماه جدی اعلام شد.

بربنیاد جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون‌های انتخاباتی، نتایج این انتخابات را باید در روز پانزدهم ماه عقرب اعلام می‌‎کردند، اما کمیسیون‌های انتخاباتی تاکنون کارشان را تمام نکرده‌اند.

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که افغانستان تنها کشور در جهان است که با گذشت بیش از چهار ماه هنوزهم نتوانسته‌است نتایج نهایی انتخاباتش را روشن سازد.

شماری از فعالان جامعۀ مدنی نیز می‌گویند که به علت تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، چالش‌های سیاسی، ناامنی‌ها، بی‌کاری و ناداری در کشور بیشتر شده‌اند.

مسیحه فایض، فعال عرصه حقوق زن بیان داشت: «تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات، نقض صریح قوانین انتخاباتی و ضعف مدیریتی این پروسه محسوب می‌شود.»

در همین حال، مادر یکی از سربازان جان باختۀ ارتش می‌گوید، فرزندش که در روز انتخابات به آرزوی یک آیندۀ بهتر رأی داد و نیز تأمین امنیت کرد، سه ماه پیش جان باخت و نتیجۀ رأی‌اش را ندید.

این مادر می‌گوید که پسرش غورزنگ نام داشت و آرزو داشت ببیند که رأی او چقدر بر تعیین سرنوشت کشورش تأثیرگذار است: «پسرم اکنون جان خود را از دست داده‌است. او رأی داد که پادشاۀ [رییس‌جمهور] ما معلوم شود، صلح بیاید، آرامی بیاید، سرنوشت ما و مردم ما معلوم شود، اما نشد!»

سنگر، برادرغورنگ نیز بیان داشت: «برادرم رأی هم داده بود بخاطر این که در وطن صلح بیاید و آرامی بیاید و سرنوشت افغانستان معلوم شود.»

اکنون این کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است که دربارۀ سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد.

این کمیسیون، از یک ماه بدینسو سرگرم رسیده‌گی به ۱۶۴۰۰شکایتی است که نسبت به نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در این نهاد ثبت شده‌اند.

چمن شاه اعتمادی، دبیر این کمیسیون گفت: «تلاش می‌کنیم که کارها را در وقت معین آن، آنچه که به ما مربوط می‌شود و در حیطۀ صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است، تمام کنیم.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز که سال گذشته برگزار شد، در حدود شش ماه زمان برد تا نتایج آن اعلام شود.

هم‌رسانی کنید