تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات: مواد انتخاباتی ۲۱ ولایت امروز به کابل می‌رسند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است مواد انتخاباتی ۲۱ ولایت به کابل برسند.

مواد انتخاباتی چهار ولایت - کابل، پروان، پنجشیر و میدان وردک - قبلأ به کمیسیون رسیده بود.

ذبیح سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ میزان) گفت که مواد انتخاباتی ده ولایت قرار است از طریق زمین و یازده ولایت دیگر از طریق هوا به مرکز انتقال داده شود.

به گفتۀ سادات، روند انتقال مواد انتخاباتی باید در ۱۳میزان تکمیل شود.  

همزمان با این، آقای سادات گفت که تاکنون برگه‌های نتایج بیش از ۱۸هزار دستگاه به گونۀ الکترونیک به مرکز معلومات رسیده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته آمار شرکت کننده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری را که روز شنبه (شش میزان) برگزار شد، نشر کرد. برمبنی این آمار، در این انتخابات که بیش از نُه میلیون تن ثبت نام کرده بودند، تنها بیش از دو و نیم میلیون تن آنان در انتخابات رأی داده‌اند.

انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات: مواد انتخاباتی ۲۱ ولایت امروز به کابل می‌رسند

تاکنون برگه‌های نتایج بیش از ۱۸هزار دستگاه به گونۀ الکترونیک به مرکز معلومات رسیده‌است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است مواد انتخاباتی ۲۱ ولایت به کابل برسند.

مواد انتخاباتی چهار ولایت - کابل، پروان، پنجشیر و میدان وردک - قبلأ به کمیسیون رسیده بود.

ذبیح سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ میزان) گفت که مواد انتخاباتی ده ولایت قرار است از طریق زمین و یازده ولایت دیگر از طریق هوا به مرکز انتقال داده شود.

به گفتۀ سادات، روند انتقال مواد انتخاباتی باید در ۱۳میزان تکمیل شود.  

همزمان با این، آقای سادات گفت که تاکنون برگه‌های نتایج بیش از ۱۸هزار دستگاه به گونۀ الکترونیک به مرکز معلومات رسیده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته آمار شرکت کننده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری را که روز شنبه (شش میزان) برگزار شد، نشر کرد. برمبنی این آمار، در این انتخابات که بیش از نُه میلیون تن ثبت نام کرده بودند، تنها بیش از دو و نیم میلیون تن آنان در انتخابات رأی داده‌اند.

هم‌رسانی کنید