Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون شکایات بر تفتیش ویژۀ بخشی از آرای جنجالی فیصله کرد

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی، سرانجام امروز (چهارشنبه، ۱۶دلو) بر تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی جنجالی و منازعه برانگیز فیصله کرد.

این کمیسیون، فیصله کرده‌است که ده در صد آرا از ۱۳۷هزار آرای مشکوک و پانزده درصد آرای بیش از یک صد هزار آرای بیرون از روز انتخابات، تفتیش ویژه شوند.

بربنیاد فیصلۀ نهایی این کمیسیون، از میان بیش از ۱۳۷هزار رأی مشکوک باید آرای ۳۰۹ محل رأی‌دهی تفتیش ویژه شوند - اگر ۶۵ درصد این محل‌ها معیارهای ازپیش تعیین شده را تکمیل کنند، تمامی بیش از ۱۳۷هزار رأی با اعتبار شناخته خواهندشد، اما اگر ۳۵ درصد این محل‌ها معیارهای کمیسیون را تکمیل نکنند، تمامی این آرا تفتیش ویژه خواهند شد.

یک صد هزار رأی پیش یا پس از روز انتخابات نیز آرای ۱۱۰۳محل تفتیش ویژه خواهند شد - اگر این آرا نیز ۶۵ درصد معیارهای پذیرفته شده را تکمیل کنند، تمامی این آرا با اعتبار خواهند بود، اما اگر ۳۵ درصد این آرا معیارهای پذیرفته شده را تکمیل نکنند تمامی این آرا تفتیش خواهند شد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که از میان ۲۴۲۳محل بی بایومتریک شده، آرای در حدود دوهزار محل از سوی کمیسیون انتخابات بی اعتبار شده‌اند؛ اکنون آرای ۲۹۸محل بازشماری خواهند شد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «از مجموع محلاتی که مربوط به ۱۳۷هزار رأی است، ده در صد آن محلات به تفتیش می‌روند که معلومات بایومتریک دارد یا ندارد، ژورنال دارد یا ندارد، ریزل شیت معتبر دارد یا ندارد.»

زهره بیان شینواری، رییس این کمیسیون نیز افزود: «تأیید یا رد کردن بسیار آسان است. کمیسیون انتخابات تأیید کرده بود، ما هم تأیید می‌کردیم و فیصله می‌کردیم خلاص؛ اما ما این کار را نکردیم، ما می‌خواهیم عدالت انتخاباتی را تأمین کنیم.»

پس از گذشت چهار و نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم فیصلۀ نهایی دربارۀ نتایج این انتخابات روشن نشده‌است.

با آن‌که انتظار می‌رفت کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، امروز فیصله نهایی را دربارۀ شکایت‌های انتخاباتی اعلام کند، اما با این فیصله تا دوهفتۀ دیگر کمیسیون مستقل انتخابات باید کار تفتیش نمونه را دربارۀ بخشی از آرای منازعه برانگیز به پایان برساند و پس از آن نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام خواهد شد.

کمیسیون شکایات بر تفتیش ویژۀ بخشی از آرای جنجالی فیصله کرد

پس از گذشت چهار و نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم فیصلۀ نهایی دربارۀ نتایج این انتخابات روشن نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی، سرانجام امروز (چهارشنبه، ۱۶دلو) بر تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی جنجالی و منازعه برانگیز فیصله کرد.

این کمیسیون، فیصله کرده‌است که ده در صد آرا از ۱۳۷هزار آرای مشکوک و پانزده درصد آرای بیش از یک صد هزار آرای بیرون از روز انتخابات، تفتیش ویژه شوند.

بربنیاد فیصلۀ نهایی این کمیسیون، از میان بیش از ۱۳۷هزار رأی مشکوک باید آرای ۳۰۹ محل رأی‌دهی تفتیش ویژه شوند - اگر ۶۵ درصد این محل‌ها معیارهای ازپیش تعیین شده را تکمیل کنند، تمامی بیش از ۱۳۷هزار رأی با اعتبار شناخته خواهندشد، اما اگر ۳۵ درصد این محل‌ها معیارهای کمیسیون را تکمیل نکنند، تمامی این آرا تفتیش ویژه خواهند شد.

یک صد هزار رأی پیش یا پس از روز انتخابات نیز آرای ۱۱۰۳محل تفتیش ویژه خواهند شد - اگر این آرا نیز ۶۵ درصد معیارهای پذیرفته شده را تکمیل کنند، تمامی این آرا با اعتبار خواهند بود، اما اگر ۳۵ درصد این آرا معیارهای پذیرفته شده را تکمیل نکنند تمامی این آرا تفتیش خواهند شد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که از میان ۲۴۲۳محل بی بایومتریک شده، آرای در حدود دوهزار محل از سوی کمیسیون انتخابات بی اعتبار شده‌اند؛ اکنون آرای ۲۹۸محل بازشماری خواهند شد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «از مجموع محلاتی که مربوط به ۱۳۷هزار رأی است، ده در صد آن محلات به تفتیش می‌روند که معلومات بایومتریک دارد یا ندارد، ژورنال دارد یا ندارد، ریزل شیت معتبر دارد یا ندارد.»

زهره بیان شینواری، رییس این کمیسیون نیز افزود: «تأیید یا رد کردن بسیار آسان است. کمیسیون انتخابات تأیید کرده بود، ما هم تأیید می‌کردیم و فیصله می‌کردیم خلاص؛ اما ما این کار را نکردیم، ما می‌خواهیم عدالت انتخاباتی را تأمین کنیم.»

پس از گذشت چهار و نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم فیصلۀ نهایی دربارۀ نتایج این انتخابات روشن نشده‌است.

با آن‌که انتظار می‌رفت کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، امروز فیصله نهایی را دربارۀ شکایت‌های انتخاباتی اعلام کند، اما با این فیصله تا دوهفتۀ دیگر کمیسیون مستقل انتخابات باید کار تفتیش نمونه را دربارۀ بخشی از آرای منازعه برانگیز به پایان برساند و پس از آن نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام خواهد شد.

هم‌رسانی کنید