تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

کمیسیون: گزارش نهادهای امنیتی در بارۀ مراکز رأی‌دهی درست نیست

یک عضو کیسیون مستقل انتخابات، گزارش نهادهای امنیتی را در بارۀ بسته بودن چهارصد و سی و یک مرکز رأی دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری، غیر واقعی و دروغین می‌داند.

به گفته محمد عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات، در حضور رییس‌جمهور، از نهادهای امنیتی خواسته است که در این زمینه، یافته‌های واقعی‌شان را با این کمیسیون، در میان بگذارند.

در همین حال، عبدالله اعتراف می‌کند که در رده‌های بالایی دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، کسانی حضور غیرقانونی دارند و کسانی هم به‌گونه غیرقانونی، استخدام شده‌اند.

تنها دو روز پس از پخش گزارش‌ها در باره بسته ماندن چهارصد و سی و یک مرکز رأی دهی در سراسر کشور، از بهر تهدیدهای امنیتی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، یافته‌های نهادهای امنیتی را در این باره، زیر پرسش می‌برد.

محمد عبدالله - عضو کیسیون مستقل انتخابات گفت:«چهارصد و سی و یک مرکز را این‌ها مسدود گزارش کرده‌اند، شش صد و هفتاد و پنج مرکز را تهدید بلند، نه صد و هفت مرکز را تهدید پایین و سه هزار و سه صد و شصت مرکز را مصون یا باز؛ اما همین چهارصد و سی و یک مرکزی را که این‌ها مسدود گزارش کرده‌اند، این‌ها در یک تعداد ولایاتی است که از دید منی که در افغانستان زنده‌گی می‌کنم، این واقعی نیست! در این دروغی نهفته است.»  

در همین حال، این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، به مشکلاتی در زمینه استخدام‌ها در این کمیسیون نیز  می‌پردازد و از آنچه که اداره برخی از مقام‌های این کمیسیون از سوی سرپرستان و یا افراد غیرقانونی می‌گوید، انتقاد می‌کند.

آقای عبدالله می افزاید:«ما در رده‌های بالای دارالانشای ما، افراد غیرقانونی داریم. هم حضور غیرقانونی دارند، هم افرادی داریم که به شکل غیرقانونی استخدام شده‌اند و افرادی داریم که موفقانه از امتحان بدر شده‌اند؛ اما در دهلیزهای محکمه و دیگر و دیگر... می‌گردند.»

فرید احمد - سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت«بر بنیاد بررسی‌هایی که ما از کار مشترک با کمیسیون محترم انتخابات داریم، نشان می‌دهد که این‌ها موقف مشترکی در پروسه‌های استخدامی نداشته‌اند و معمولاً تضاد دیدگاه‌ها بین کمیشنران محترم کمیسیون انتخابات و ریاست دارالانشای این‌ها وجود داشته‌است که این سبب تأخیر و به درازا کشیده شدن پروسه‌های استخدامی شده است.»   

در این میان، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، بر تلاش‌های این کمیسیون از بهر برگذاری یک انتخابات شفاف در کشور تأکید می ورزد.

حوا علم نورستانی - رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«مستقلانه کار خود را تا همین لحظه هم پیش بردیم و انشاالله این را پیش هم می‌بریم. برای شما اطمینان می‌دهیم که در تحفظ آرای ملت شریف افغانستان، همان طور که تعهد داریم به خداوند خود، انشاالله این را حفاظت می‌کنیم.»

انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان برگذار خواهد شد و تأمین امنیت این انتخابات، از بزرگ‌ترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش، شمرده می‌شود.

پیش از این، شماری از مقام‌های محلی در کشور گفته‌اند که در برخی از ولایت‌ها، حتا شماری از مراکز رای دهی‌یی که در انتخابات مجلس باز بودند، اکنون به علت ناامنی‌ها، بسته شده‌اند.

 

انتخابات ۹۸

کمیسیون: گزارش نهادهای امنیتی در بارۀ مراکز رأی‌دهی درست نیست

انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان برگذار خواهد شد و تأمین امنیت این انتخابات، از بزرگ‌ترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش، شمرده می‌شود.

Thumbnail

یک عضو کیسیون مستقل انتخابات، گزارش نهادهای امنیتی را در بارۀ بسته بودن چهارصد و سی و یک مرکز رأی دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری، غیر واقعی و دروغین می‌داند.

به گفته محمد عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات، در حضور رییس‌جمهور، از نهادهای امنیتی خواسته است که در این زمینه، یافته‌های واقعی‌شان را با این کمیسیون، در میان بگذارند.

در همین حال، عبدالله اعتراف می‌کند که در رده‌های بالایی دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، کسانی حضور غیرقانونی دارند و کسانی هم به‌گونه غیرقانونی، استخدام شده‌اند.

تنها دو روز پس از پخش گزارش‌ها در باره بسته ماندن چهارصد و سی و یک مرکز رأی دهی در سراسر کشور، از بهر تهدیدهای امنیتی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، یافته‌های نهادهای امنیتی را در این باره، زیر پرسش می‌برد.

محمد عبدالله - عضو کیسیون مستقل انتخابات گفت:«چهارصد و سی و یک مرکز را این‌ها مسدود گزارش کرده‌اند، شش صد و هفتاد و پنج مرکز را تهدید بلند، نه صد و هفت مرکز را تهدید پایین و سه هزار و سه صد و شصت مرکز را مصون یا باز؛ اما همین چهارصد و سی و یک مرکزی را که این‌ها مسدود گزارش کرده‌اند، این‌ها در یک تعداد ولایاتی است که از دید منی که در افغانستان زنده‌گی می‌کنم، این واقعی نیست! در این دروغی نهفته است.»  

در همین حال، این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، به مشکلاتی در زمینه استخدام‌ها در این کمیسیون نیز  می‌پردازد و از آنچه که اداره برخی از مقام‌های این کمیسیون از سوی سرپرستان و یا افراد غیرقانونی می‌گوید، انتقاد می‌کند.

آقای عبدالله می افزاید:«ما در رده‌های بالای دارالانشای ما، افراد غیرقانونی داریم. هم حضور غیرقانونی دارند، هم افرادی داریم که به شکل غیرقانونی استخدام شده‌اند و افرادی داریم که موفقانه از امتحان بدر شده‌اند؛ اما در دهلیزهای محکمه و دیگر و دیگر... می‌گردند.»

فرید احمد - سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت«بر بنیاد بررسی‌هایی که ما از کار مشترک با کمیسیون محترم انتخابات داریم، نشان می‌دهد که این‌ها موقف مشترکی در پروسه‌های استخدامی نداشته‌اند و معمولاً تضاد دیدگاه‌ها بین کمیشنران محترم کمیسیون انتخابات و ریاست دارالانشای این‌ها وجود داشته‌است که این سبب تأخیر و به درازا کشیده شدن پروسه‌های استخدامی شده است.»   

در این میان، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، بر تلاش‌های این کمیسیون از بهر برگذاری یک انتخابات شفاف در کشور تأکید می ورزد.

حوا علم نورستانی - رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«مستقلانه کار خود را تا همین لحظه هم پیش بردیم و انشاالله این را پیش هم می‌بریم. برای شما اطمینان می‌دهیم که در تحفظ آرای ملت شریف افغانستان، همان طور که تعهد داریم به خداوند خود، انشاالله این را حفاظت می‌کنیم.»

انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان برگذار خواهد شد و تأمین امنیت این انتخابات، از بزرگ‌ترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش، شمرده می‌شود.

پیش از این، شماری از مقام‌های محلی در کشور گفته‌اند که در برخی از ولایت‌ها، حتا شماری از مراکز رای دهی‌یی که در انتخابات مجلس باز بودند، اکنون به علت ناامنی‌ها، بسته شده‌اند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره