تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر:بحث در مورد سفر هیأت پاکستان به کابل

رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند که قرار است یک هیأت بلند پایه به رهبری مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، موعد یوسف روز سه‌شنبه از کابل دیدار نماید

در این برنامه فراخبر، بهرام امان در باره همین موضوع با مهمانان برنامه بحث کرده است:

احمد سعیدی، تحلیلگر سیاسی 

هاتف مختار، رییس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان

فراخبر

فراخبر:بحث در مورد سفر هیأت پاکستان به کابل

رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند که قرار است یک هیأت بلند پایه به رهبری مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، موعد یوسف روز سه‌شنبه از کابل دیدار نماید

در این برنامه فراخبر، بهرام امان در باره همین موضوع با مهمانان برنامه بحث کرده است:

احمد سعیدی، تحلیلگر سیاسی 

هاتف مختار، رییس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews