Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر – اعلامیه دولت بریتانیا درباره افغانستان

بریتانیا می‌گوید از شخصی که از راه خشونت به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان باشد، پشتیبانی نمی‌کند.

گرداننده، صبغت سپهر درباره همین موضوع با مهمانان بحث کرده است:

عبدالفتاح حکیمی، رییس مرکز تحقیقاتی و توسعه بین‌المللی آسیا

عزیز احمد بارز، رییس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی

فراخبر

فراخبر – اعلامیه دولت بریتانیا درباره افغانستان

بریتانیا می‌گوید از شخصی که از راه خشونت به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان باشد، پشتیبانی نمی‌کند.

گرداننده، صبغت سپهر درباره همین موضوع با مهمانان بحث کرده است:

عبدالفتاح حکیمی، رییس مرکز تحقیقاتی و توسعه بین‌المللی آسیا

عزیز احمد بارز، رییس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews