Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر – کشورهای آسیای میانه در تلاش راه یافتن به جنوب آسیا

شماری از شرکت کننده‌گان نشست پسین تاشکند در باره افغانستان می‌گویند که کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان می‌خواهند که از راه افغانستان به جنوب آسیا راه یابند.

گرداننده، صبغت سپهر در باره همین موضوع با این مهمانان بحث کرده است:
 
عمران افغان، آگاه سیاسی

عبدالبصیر رنجبر، آگاه اقتصادی

فراخبر

فراخبر – کشورهای آسیای میانه در تلاش راه یافتن به جنوب آسیا

شماری از شرکت کننده‌گان نشست پسین تاشکند در باره افغانستان می‌گویند که کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان می‌خواهند که از راه افغانستان به جنوب آسیا راه یابند.

گرداننده، صبغت سپهر در باره همین موضوع با این مهمانان بحث کرده است:
 
عمران افغان، آگاه سیاسی

عبدالبصیر رنجبر، آگاه اقتصادی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews