Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - هزار روز محرومیت؛ آیا امیدی برای بازگشایی مکتب‌های دختران است؟

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که دختران در افغانستان سه میلیارد "ساعت آموزشی" در مکتب‌ها را از دست داده‌اند. 

رازق ‌یار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

فضل‌هادی وزین استاد دانش‌گاه
ادریس محمدی زازی استاد دانش‌گاه

تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر - هزار روز محرومیت؛ آیا امیدی برای بازگشایی مکتب‌های دختران است؟

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که دختران در افغانستان سه میلیارد "ساعت آموزشی" در مکتب‌ها را از دست داده‌اند. 

رازق ‌یار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

فضل‌هادی وزین استاد دانش‌گاه
ادریس محمدی زازی استاد دانش‌گاه

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews