تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر:نظر سنجی تازه در پیوند به روند صلح

یافته‌های نُخستین نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح که امروز همه‌گانی شد، نشان می‌دهند که ۶۸ درصد مردم پس از توافق صلح با طالبان نظام جمهوری می‌خواهند.

انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، در این نظرسنجی با بیش از پنج‌هزار تن در سراسر کشور گفت‌وگو کرده‌است که ۶۰درصد این گفت‌وگوشونده‌گان در روستاها زنده‌گی می‌کنند.

۶۵درصد از گفت‌وگوشونده‌گان هم گفته‌اند که روند صلح به رهبری مردم افغانستان باشد و ۴۱ درصد دیگر زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را گزینۀ مناسب برای به‌میان آمدن صلح در افغانستان می‌دانند.

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

تمیم عاصی، رییس انستیتیوت جنگ و صلح  افغانستان

احمد سعیدی، استاد دانشگاه
 

فراخبر

فراخبر:نظر سنجی تازه در پیوند به روند صلح

یافته‌های نُخستین نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح که امروز همه‌گانی شد، نشان می‌دهند که ۶۸ درصد مردم پس از توافق صلح با طالبان نظام جمهوری می‌خواهند.

انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، در این نظرسنجی با بیش از پنج‌هزار تن در سراسر کشور گفت‌وگو کرده‌است که ۶۰درصد این گفت‌وگوشونده‌گان در روستاها زنده‌گی می‌کنند.

۶۵درصد از گفت‌وگوشونده‌گان هم گفته‌اند که روند صلح به رهبری مردم افغانستان باشد و ۴۱ درصد دیگر زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را گزینۀ مناسب برای به‌میان آمدن صلح در افغانستان می‌دانند.

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

تمیم عاصی، رییس انستیتیوت جنگ و صلح  افغانستان

احمد سعیدی، استاد دانشگاه
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews