تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: ابهام در روند اطلاع رسانی نهادهای امنیتی

بررسی‌های طلوع نیوز نشان می دهند که مسؤولان نهادهای امنیتی ، دربرخی از رویدادها اطلاعات نادرست به رسانه‌ها داده اند.

حملۀ اخیر طالبان برشهر غزنی، موشک پراگنی‌های روز اول عید بر ارگ و وضع زندانیان درزندان بگرام، ازجمله رویدادهایی استند که حکومت دربارۀ آنها اطلاعات نادرست ویاهم اطلاعات ضد ونقیص داده است.

درهمین حال شماری ازنهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که حکومت یک نظام درست گردآوری اطلاعات و پخش این اطلاعات را به گونۀ منظم ندارد ویا با دادن اطلاعات نادرست می خواهد رسانه‌ها را فریب بدهد، درحالی که این کار به اعتبار خود حکومت صدمه می زند.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

مجیب خلوتگر، رییس اجرایوی نهاد نی

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله

فراخبر

فراخبر: ابهام در روند اطلاع رسانی نهادهای امنیتی

بررسی‌های طلوع نیوز نشان می دهند که مسؤولان نهادهای امنیتی ، دربرخی از رویدادها اطلاعات نادرست به رسانه‌ها داده اند.

حملۀ اخیر طالبان برشهر غزنی، موشک پراگنی‌های روز اول عید بر ارگ و وضع زندانیان درزندان بگرام، ازجمله رویدادهایی استند که حکومت دربارۀ آنها اطلاعات نادرست ویاهم اطلاعات ضد ونقیص داده است.

درهمین حال شماری ازنهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که حکومت یک نظام درست گردآوری اطلاعات و پخش این اطلاعات را به گونۀ منظم ندارد ویا با دادن اطلاعات نادرست می خواهد رسانه‌ها را فریب بدهد، درحالی که این کار به اعتبار خود حکومت صدمه می زند.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

مجیب خلوتگر، رییس اجرایوی نهاد نی

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews