تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان بدین باور است که گفت‌وگوها میان نماینده گان واشنگتن و طالبان در قطر، باعث خواهند شد که مشروعیت حکومت افغانستان، بیشتر کاهش یابد.

با این حال، حکومت افغانستان، باور دیگری دارد. کابل، نتیجه یی را که از این تماس های واشنگتن و طالبان به دست خواهد آمد، به سود خودش می بیند. چیزی که پیش از این هم، حکومت وحدت ملی، آن را از کشورها و سازمان های دیگری، انتظار داشته است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در این باره چنین ابراز نظر کرد: «این تماس‌ها در گذشته هم وجود داشته و در این اواخر هم تماسی صورت گرفته و موضوع بحث کاملاً دولت افغانستان در جریان است، زمینه سازی برای مذاکره مستقیم طالب ها و دولت افغانستان است، موضوع اصلی بحث و فراتر از این چیزی نبوده و نیست.»

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده گان
حامد صبوری، فعال سیاسی 

فراخبر

فراخبر: بررسی گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان

راین کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان بدین باور است که گفت‌وگوها میان نماینده گان واشنگتن و طالبان در قطر، باعث خواهند شد که مشروعیت حکومت افغانستان، بیشتر کاهش یابد.

با این حال، حکومت افغانستان، باور دیگری دارد. کابل، نتیجه یی را که از این تماس های واشنگتن و طالبان به دست خواهد آمد، به سود خودش می بیند. چیزی که پیش از این هم، حکومت وحدت ملی، آن را از کشورها و سازمان های دیگری، انتظار داشته است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در این باره چنین ابراز نظر کرد: «این تماس‌ها در گذشته هم وجود داشته و در این اواخر هم تماسی صورت گرفته و موضوع بحث کاملاً دولت افغانستان در جریان است، زمینه سازی برای مذاکره مستقیم طالب ها و دولت افغانستان است، موضوع اصلی بحث و فراتر از این چیزی نبوده و نیست.»

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده گان
حامد صبوری، فعال سیاسی 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews