Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن

برنامه گفتمان این هفته را به بحث ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن در جامعه به بحث گرفتیم.
 
بر اساس گزارش ها تعداد زیاد از جوانان بنا بر دلایل فرهنگی و سنتی در جامعه ما از این حق محروم اند. ما در این برنامه روی تمامی علل و عوامل تاثیر گذار در این روند بحث نمودیم.
 
دراین برنامه گرداننده پرتو نادری با مهمانان بحث کرده است.
 
مهمانان:
 
۱:نبیله مصلح، معین وزارت امور زنان
۲:ولی الله لبیب، عالم دین
۳:عبدالرحمان، هوتک کمیشنرکمیسیون مستقل حقوق بشر
۴:امان الله فصیحی، جامعه شناس

گفتمان

گفتمان: ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن

برنامه گفتمان این هفته را به بحث ازدواج و پیامدهای اجتماعی آن در جامعه به بحث گرفتیم.
 
بر اساس گزارش ها تعداد زیاد از جوانان بنا بر دلایل فرهنگی و سنتی در جامعه ما از این حق محروم اند. ما در این برنامه روی تمامی علل و عوامل تاثیر گذار در این روند بحث نمودیم.
 
دراین برنامه گرداننده پرتو نادری با مهمانان بحث کرده است.
 
مهمانان:
 
۱:نبیله مصلح، معین وزارت امور زنان
۲:ولی الله لبیب، عالم دین
۳:عبدالرحمان، هوتک کمیشنرکمیسیون مستقل حقوق بشر
۴:امان الله فصیحی، جامعه شناس

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews