تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: دومین نشست کابل دربارۀ صلح

دومین نشست کابل امروز با حضور نماینده‌گان بیش از بیست و پنج کشور منطقه و جهان در ارگ ریاست جمهوری برگذار شد. 

این برنامه روی فراخوان صلح حکومت افغانستان با طالبان، مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان در راستای از بین بردن هراس‌افگنی و همکاری کشورهای منطقه در بخش اقتصادی بحث شده است. 

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:  

سید مسعود، استاد دانشگاه کابل 
نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل 
عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان 
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه 

گفتمان

گفتمان: دومین نشست کابل دربارۀ صلح

دومین نشست کابل امروز با حضور نماینده‌گان بیش از بیست و پنج کشور منطقه و جهان در ارگ ریاست جمهوری برگذار شد. 

این برنامه روی فراخوان صلح حکومت افغانستان با طالبان، مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان در راستای از بین بردن هراس‌افگنی و همکاری کشورهای منطقه در بخش اقتصادی بحث شده است. 

دراین برنامه گرداننده پرتو نادری با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان برنامه:  

سید مسعود، استاد دانشگاه کابل 
نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل 
عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان 
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews