تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: گفت‌وگو روی افسرده‌گی روانی شهروندان کشور

گزارش‌هایی وجود دارند که بیش‌از ۵۰ درصد شهروندان افغانستان از افسرده‌گی روانی و اختلالات عصبی رنج می‌برند. 

هرچند امروزه افسرده‌گی روانی، به یک مشکل بزرگ جهانی مبدل شده‌است؛ اما گفته می‌شود که در افغانستان ادامۀ جنگ‌ها، رویدادهای انتحاری، فقر، بیکاری،  کمبود حاکمیت قانون و کمبود امنیت ذهنی و یک رشته عوامل دیگر سبب شده‌اند تا افسرده‌گی روانی در افغانستان، روزتاروز دامنه بیشتری پیدا کند.

گفته می‌شود که پس‌از اعتیاد افسرده‌گی روانی، سونامی خاموشی است که خاموشانه زنده‌گی و سلامت مردم افغانستان تهدید می‌کند.

با این مصیبت بزرگ فراگیر، چه‌گونه می‌توان مبارزه کرد؟ یک جامعۀ  بیمار و پیچیده در لایه‌های تاریک افسرده‌گی و بدبختی، چه‌گونه می‌تواند خود را به آیندۀ روشنی برساند؟

در گفتمان این هفته، گرداننده پرتو نادری، چنین مسایلی را با مهمانان این برنامه؛ هریک: نورالدین علوی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کابل، وحید مجروح، سخن‌گوی وزارت صحت عامه، روح‌الله امین، روان‌شناس، و پرویز کاوه، مدیرمسؤول روزنامۀ هشت‌صبح، انجام داده‌است.

گفتمان

گفتمان: گفت‌وگو روی افسرده‌گی روانی شهروندان کشور

گزارش‌هایی وجود دارند که بیش‌از ۵۰ درصد شهروندان افغانستان از افسرده‌گی روانی و اختلالات عصبی رنج می‌برند. 

هرچند امروزه افسرده‌گی روانی، به یک مشکل بزرگ جهانی مبدل شده‌است؛ اما گفته می‌شود که در افغانستان ادامۀ جنگ‌ها، رویدادهای انتحاری، فقر، بیکاری،  کمبود حاکمیت قانون و کمبود امنیت ذهنی و یک رشته عوامل دیگر سبب شده‌اند تا افسرده‌گی روانی در افغانستان، روزتاروز دامنه بیشتری پیدا کند.

گفته می‌شود که پس‌از اعتیاد افسرده‌گی روانی، سونامی خاموشی است که خاموشانه زنده‌گی و سلامت مردم افغانستان تهدید می‌کند.

با این مصیبت بزرگ فراگیر، چه‌گونه می‌توان مبارزه کرد؟ یک جامعۀ  بیمار و پیچیده در لایه‌های تاریک افسرده‌گی و بدبختی، چه‌گونه می‌تواند خود را به آیندۀ روشنی برساند؟

در گفتمان این هفته، گرداننده پرتو نادری، چنین مسایلی را با مهمانان این برنامه؛ هریک: نورالدین علوی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کابل، وحید مجروح، سخن‌گوی وزارت صحت عامه، روح‌الله امین، روان‌شناس، و پرویز کاوه، مدیرمسؤول روزنامۀ هشت‌صبح، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews