Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا در افغانستان؛ در ۲۴ ساعت ۱۹ تن به کوویدنزده مبتلا شده‌اند

وزارت صحت‌‌عامه، امروز (یک‌‌شنبه، ۱۰ حوت) از ثبت ۱۹ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور خبر داده‌است.

بر بنیاد معلومات این وزارت، در یک شبانه‌‎روز گذشته، ۱هزار و ۸۷۸ نمونۀ مشکوک ویرس کرونا آزمایش شده‌‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته یک تن در نتیجۀ این بیماری جان باخته‌است و ۴۵ تن دیگر، بهبود یافته‌اند.

با ثبت رویدادهای تازه، آمار کلی ویروس کرونا در کشور به ۵۵ هزار و ۷۳۳ تن رسید.

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه‌روز گذشته در ولایت‌‌‌‌های کابل (۴)، هرات (۲)، کندهار (۱)، ننگرهار (۲)، کنر (۷)، لغمان (۲) و خوست (۱)، ثبت شده‌اند.

شمار جان باخته‌گان در نتیجۀ ویروس کرونا در کشور به ۲هزار و ۴۴۴ تن و شمار بهبودیافته‌گان به ۴۹هزار و ۳۳۳ تن رسیده‌است.

بیش از ۱۱۳ میلیون و ۸۱۵ هزار به این بیماری در سراسر جهان مبتلا شده‌اند و بیش از دو میلیون و ۲۵۶ هزار دیگر، جان باخته‌اند.

کرونا در افغانستان؛ در ۲۴ ساعت ۱۹ تن به کوویدنزده مبتلا شده‌اند

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته یک تن در نتیجۀ این بیماری جان باخته‌است و ۴۵ تن دیگر، بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌‌عامه، امروز (یک‌‌شنبه، ۱۰ حوت) از ثبت ۱۹ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور خبر داده‌است.

بر بنیاد معلومات این وزارت، در یک شبانه‌‎روز گذشته، ۱هزار و ۸۷۸ نمونۀ مشکوک ویرس کرونا آزمایش شده‌‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته یک تن در نتیجۀ این بیماری جان باخته‌است و ۴۵ تن دیگر، بهبود یافته‌اند.

با ثبت رویدادهای تازه، آمار کلی ویروس کرونا در کشور به ۵۵ هزار و ۷۳۳ تن رسید.

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه‌روز گذشته در ولایت‌‌‌‌های کابل (۴)، هرات (۲)، کندهار (۱)، ننگرهار (۲)، کنر (۷)، لغمان (۲) و خوست (۱)، ثبت شده‌اند.

شمار جان باخته‌گان در نتیجۀ ویروس کرونا در کشور به ۲هزار و ۴۴۴ تن و شمار بهبودیافته‌گان به ۴۹هزار و ۳۳۳ تن رسیده‌است.

بیش از ۱۱۳ میلیون و ۸۱۵ هزار به این بیماری در سراسر جهان مبتلا شده‌اند و بیش از دو میلیون و ۲۵۶ هزار دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید