تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار عملیات جراحی پیوند مفصل زانو در کابل انجام شد

پزشکان در شفاخانه محمد وزیر اکبرخان در کابل موفق شدند که برای نخستین‌بار عملیات جراحی پیوند مفصل زانو را انجام دهند.

رییس شفاخانه وزیر محمداکبر خان می‌گوید که این عملیات دو روز پیش بر زانوی یک پسر ۲۲ساله انجام داده شده‌است.

سید عبدالله احمدی، رییس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان گفت: «عملیاتی که دیروز انجام شد، بنام عملیات «ای سی ال ریکنسترکشن» یا پیوند رباط صلیبی زانو که از قسمت دیگر بدن گرفته می‌شود و به این قسمت غرص می‌شود، یاد می‌شود. این در نوع خود یک عملیات پیچیده‌ است.»

شماری از پزشکان با استقبال از این‌کار می‌گویند که این بیماری بیشتر در نزد ورزشکاران دیده می‌شود و گاهی به فلج شدن نیز می‌انجامد.

محمد هاشم وهاج، پزشک درشفاخانه وزیر محمد اکبر خان بیان داشت: «این عملیات در تمام افغانستان یک نوآوری است و این عملیات ترمیم است. در این عملیات پزشکان از عضله ران یک پیوند را گرفته اند و توسط اتروسکوپ که یک آله لیزری است در داخل زانو مداخله می‌کنند و رباط را ترمیم می‌کنند.»

محمد فهیم که این عملیات بر زانوی او انجام شده‌است، از ولایت بغلان به کابل آمده‌است. او زانوی او در جریان بازی فتبال صدمه دید و پس آن راه رفتن برایش مشکل شد: «برای من بسیار سخت بود. پزشکان گفته بودند که درمان تو در کشور نمی‌شود از همین خاطر آن‌قدر امید نداشتم، اما باز هم خواستم اطمینان پیدا کنم؛ به این‌جا آمدم.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بربنیاد یک تحقیق نهادهای تمویل کننده این وزارت در سال ۲۰۱۹ شهروندان کشور  سالانه ۴۰۰ صد میلیون دالر را هزینۀ درمان در کشورهای بیرونی می‌کنند.

برای نخستین‌بار عملیات جراحی پیوند مفصل زانو در کابل انجام شد

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بربنیاد یک تحقیق نهادهای تمویل کننده این وزارت در سال ۲۰۱۹ شهروندان کشور  سالانه ۴۰۰ صد میلیون دالر را هزینۀ درمان در کشورهای بیرونی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

پزشکان در شفاخانه محمد وزیر اکبرخان در کابل موفق شدند که برای نخستین‌بار عملیات جراحی پیوند مفصل زانو را انجام دهند.

رییس شفاخانه وزیر محمداکبر خان می‌گوید که این عملیات دو روز پیش بر زانوی یک پسر ۲۲ساله انجام داده شده‌است.

سید عبدالله احمدی، رییس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان گفت: «عملیاتی که دیروز انجام شد، بنام عملیات «ای سی ال ریکنسترکشن» یا پیوند رباط صلیبی زانو که از قسمت دیگر بدن گرفته می‌شود و به این قسمت غرص می‌شود، یاد می‌شود. این در نوع خود یک عملیات پیچیده‌ است.»

شماری از پزشکان با استقبال از این‌کار می‌گویند که این بیماری بیشتر در نزد ورزشکاران دیده می‌شود و گاهی به فلج شدن نیز می‌انجامد.

محمد هاشم وهاج، پزشک درشفاخانه وزیر محمد اکبر خان بیان داشت: «این عملیات در تمام افغانستان یک نوآوری است و این عملیات ترمیم است. در این عملیات پزشکان از عضله ران یک پیوند را گرفته اند و توسط اتروسکوپ که یک آله لیزری است در داخل زانو مداخله می‌کنند و رباط را ترمیم می‌کنند.»

محمد فهیم که این عملیات بر زانوی او انجام شده‌است، از ولایت بغلان به کابل آمده‌است. او زانوی او در جریان بازی فتبال صدمه دید و پس آن راه رفتن برایش مشکل شد: «برای من بسیار سخت بود. پزشکان گفته بودند که درمان تو در کشور نمی‌شود از همین خاطر آن‌قدر امید نداشتم، اما باز هم خواستم اطمینان پیدا کنم؛ به این‌جا آمدم.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بربنیاد یک تحقیق نهادهای تمویل کننده این وزارت در سال ۲۰۱۹ شهروندان کشور  سالانه ۴۰۰ صد میلیون دالر را هزینۀ درمان در کشورهای بیرونی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید