تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ثبت ۶۲ رویداد تازه ویروس کرونا در کشور در یک شبانه روز

وزارت صحت‌عامه امروز دو شنبه از ثبت ۶۲ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر داد.

آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در این مدت چهار بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۱۷ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل (۱۴)، هرات (۲۲)، کندهار (۴)، ننگرهار (۹)، کندز (۲)، هلمند (۴)، کنر (۲) و لغمان (۵)، ثبت شده‌اند.

چهار رویداد فوتی هم در ولایت‌های کابل (۱)، ننگرهار (۲)، و کنر (۱)، گزارش شده اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۵۶ هزار و ۷۷۹ تن افزایش یافت.

از این میان، دوهزار و ۵۱۲ بیمار جان باخته و ۵۱ هزار و ۹۰۲ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

آمارهای دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهند که شمار جان باخته‌گان ویروس کرونا به بیش از ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به ۱۳۱ میلیون و ۹۶۵ هزار رسیده است.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، تاکنون بیش از ۸۶ هزار تن در برابر ویروس کرونا در کشور واکسین شده اند.

ثبت ۶۲ رویداد تازه ویروس کرونا در کشور در یک شبانه روز

آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهند که در یک شبانه روز گذشته، چهار بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۱۷ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه امروز دو شنبه از ثبت ۶۲ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر داد.

آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در این مدت چهار بیمار کووید نزده جان باخته‌ و ۱۷ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

رویدادهای تازه در ولایت‌های کابل (۱۴)، هرات (۲۲)، کندهار (۴)، ننگرهار (۹)، کندز (۲)، هلمند (۴)، کنر (۲) و لغمان (۵)، ثبت شده‌اند.

چهار رویداد فوتی هم در ولایت‌های کابل (۱)، ننگرهار (۲)، و کنر (۱)، گزارش شده اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۵۶ هزار و ۷۷۹ تن افزایش یافت.

از این میان، دوهزار و ۵۱۲ بیمار جان باخته و ۵۱ هزار و ۹۰۲ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

آمارهای دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهند که شمار جان باخته‌گان ویروس کرونا به بیش از ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به ۱۳۱ میلیون و ۹۶۵ هزار رسیده است.

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، تاکنون بیش از ۸۶ هزار تن در برابر ویروس کرونا در کشور واکسین شده اند.

هم‌رسانی کنید