تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکنون بیش از صدهزار تن در کشور واکسین کرونا دریافت کرده‌اند‌

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که یک‌صد ‌هزار و ۸۳۹ تن از شهروندان کشور به‌ویژه کارمندان صحی و نیروهای امنیتی واکسین بیماری کووید ۱۹را دریافت کرده‌اند.

نزدیک به ۷۰هزار کارمند صحی، بیش از ۱۸هزار آموزگار، نزدیک به چهارهزار بزرگسال، بیش از یک و نیم هزار کارمند دولت و نزدیک به دوهزار کارمند رسانه‌یی از کسانی استند که واکسین کرونا را تاکنون دریافت کرده‌اند.

به‌گفتۀ وزارت صحت‌عامه به نیروهای امنیتی نیز بیش از یک‌صد هزار دوز واکسین ویروس کرونا سپرده شده‌است.

مصطفی لیث، مسؤول بخش مبارزه با ویروس کرونا در وزارت صحت‌عامه گفت: «حتی کسی که مریض است بر او ۷۵درصد اثر می‌گذارد. کسی که مریض نیست و سالم است تقریباً ۹۶درصد تاثیر دارد.»

افغانستان نُه‌صدهزار دوز واکسین «استرازنکا» را که در هند تولید شده دریافت کرده‌است که برای نزدیک به چهارصدهزار و پنجصد تن بسنده استند؛ اما اگر این واکسین‌ها تا ماه جون سال روان میلادی تطبیق نشوند، تاریخ استفاده آن‌ها پایان خواهد یافت.

آقای لیث افزود: «بربنیاد پیشنهاد سازمان جهانی صحت، ما اقشار آسیب‌پذیر را هم در این شامل کردیم. کسانی که سن شان بلند است، امراض مزمن دارند در لیست واکسین شامل ساخته‌ایم.»

 کشورهای جهان تاکنون بیش از ۱۵۰گونۀ واکسین کرونا را ساخته‌اند و یا زیر کار دارند که مشهورترین آن‌ها واکسین «فایزر»،«بیو ان تک» ساخت امریکا و آلمان استند که ۹۵درصد اثرگذاری داشته و دیگر آن «مدرنا» است که ساخت امریکا است و  ۹۴درصد نتیجه بخش بوده‌است. پس از آن هم واکسین‌‎های «اسپوتنیک وی» روسیه، «نوواواکس»  امریکا، چادوکس استرازنکا و دانشگاه آکسفورد ساخت بریتانیا و سویدن، جانسون و جانسون ساخت امریکا و بلجیم، سینوواک چین، کوواکسین هند و کوویشیلد - آکسفورد - استرازنکا که تولید شده در هند استند که بیشترین اثرگذاری را دارند.

از سویی هم، مسؤولان شفاخانۀ افغان جاپان می‌گویند که بیشتر مبتلایان به کووید۱۹در روزهای گذشته در افغانستان، شهروندانی استند که از پاکستان و ایران به کشور برگشته‌اند.

محمد طارق اکبری، سرطبیب شفاخانه افغانان-جاپان اظهار داشت: «مراجعین، روزانه ما رو به افزایش است. روز به روز زیاد می‌شوند و خصوصاً از ماه حمل ما افزایش چشم‌گیر داشته‌ایم.»

روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در افغانستان در حالی آغاز شده که روزانه تا هفتاد رویداد مثبت این ویروس در افغانستان ثبت می‌شود.

بربنیاد آمارهای ثبت شده در وزارت صحت‌عامه، تاکنون بیش از ۵۶هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند که از این میان ۶۹رویداد گونۀ جدید و جهش یافته ویروس کرونا است. ازمیان این شمار بیماران کووید۱۹بیش از ۲۵۰۰تن جان باخته‌اند.

تاکنون بیش از صدهزار تن در کشور واکسین کرونا دریافت کرده‌اند‌

به‌گفتۀ این وزارت، افغانستان حدود نُه‌صد هزار دوز واکسین «استرازنکا» را که تولید شدۀ هند است دریافت کرده و این واکسین نزدیک به ۹۰ درصد نتیجه بخش است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که یک‌صد ‌هزار و ۸۳۹ تن از شهروندان کشور به‌ویژه کارمندان صحی و نیروهای امنیتی واکسین بیماری کووید ۱۹را دریافت کرده‌اند.

نزدیک به ۷۰هزار کارمند صحی، بیش از ۱۸هزار آموزگار، نزدیک به چهارهزار بزرگسال، بیش از یک و نیم هزار کارمند دولت و نزدیک به دوهزار کارمند رسانه‌یی از کسانی استند که واکسین کرونا را تاکنون دریافت کرده‌اند.

به‌گفتۀ وزارت صحت‌عامه به نیروهای امنیتی نیز بیش از یک‌صد هزار دوز واکسین ویروس کرونا سپرده شده‌است.

مصطفی لیث، مسؤول بخش مبارزه با ویروس کرونا در وزارت صحت‌عامه گفت: «حتی کسی که مریض است بر او ۷۵درصد اثر می‌گذارد. کسی که مریض نیست و سالم است تقریباً ۹۶درصد تاثیر دارد.»

افغانستان نُه‌صدهزار دوز واکسین «استرازنکا» را که در هند تولید شده دریافت کرده‌است که برای نزدیک به چهارصدهزار و پنجصد تن بسنده استند؛ اما اگر این واکسین‌ها تا ماه جون سال روان میلادی تطبیق نشوند، تاریخ استفاده آن‌ها پایان خواهد یافت.

آقای لیث افزود: «بربنیاد پیشنهاد سازمان جهانی صحت، ما اقشار آسیب‌پذیر را هم در این شامل کردیم. کسانی که سن شان بلند است، امراض مزمن دارند در لیست واکسین شامل ساخته‌ایم.»

 کشورهای جهان تاکنون بیش از ۱۵۰گونۀ واکسین کرونا را ساخته‌اند و یا زیر کار دارند که مشهورترین آن‌ها واکسین «فایزر»،«بیو ان تک» ساخت امریکا و آلمان استند که ۹۵درصد اثرگذاری داشته و دیگر آن «مدرنا» است که ساخت امریکا است و  ۹۴درصد نتیجه بخش بوده‌است. پس از آن هم واکسین‌‎های «اسپوتنیک وی» روسیه، «نوواواکس»  امریکا، چادوکس استرازنکا و دانشگاه آکسفورد ساخت بریتانیا و سویدن، جانسون و جانسون ساخت امریکا و بلجیم، سینوواک چین، کوواکسین هند و کوویشیلد - آکسفورد - استرازنکا که تولید شده در هند استند که بیشترین اثرگذاری را دارند.

از سویی هم، مسؤولان شفاخانۀ افغان جاپان می‌گویند که بیشتر مبتلایان به کووید۱۹در روزهای گذشته در افغانستان، شهروندانی استند که از پاکستان و ایران به کشور برگشته‌اند.

محمد طارق اکبری، سرطبیب شفاخانه افغانان-جاپان اظهار داشت: «مراجعین، روزانه ما رو به افزایش است. روز به روز زیاد می‌شوند و خصوصاً از ماه حمل ما افزایش چشم‌گیر داشته‌ایم.»

روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در افغانستان در حالی آغاز شده که روزانه تا هفتاد رویداد مثبت این ویروس در افغانستان ثبت می‌شود.

بربنیاد آمارهای ثبت شده در وزارت صحت‌عامه، تاکنون بیش از ۵۶هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند که از این میان ۶۹رویداد گونۀ جدید و جهش یافته ویروس کرونا است. ازمیان این شمار بیماران کووید۱۹بیش از ۲۵۰۰تن جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید