تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۷۳ بیمار ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور

وزارت صحت‌عامه امروز (سه‌شنبه، ۱ سرطان) از ثبت ۲هزار و ۲۰۲ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا و ۳۷ رویداد فوتی از اثر این ویروس خبر داد.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۴۹۴ بیمار ویروس کرونا، بهبود یافته‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۷ هزار و ۸۵۷ تن افزایش یافت.

از این میان، ۴ هزار و ۳۶۶ بیمار جان باخته‌اند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید وضعیت بحرانی ویروس کرونا تا یک هفتۀ دیگر نیز، ادامه خواهد یافت.

او افزود که تا زمانی که "سیر صعودی ویروس در کشور تغییر نکند، رخصتی‌های مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر کار وزارت خانه‌های دولتی، ادامه خواهد یافت."

چندین هفته می‌شود که افغانستان سیر صعودی موج سوم ویروس کرونا را سپری می‌کند، همانند بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه افغان جاپان در تمامی شفاخانه‌های کووید نزده، بسترها مملو از بیمارانی استند که در وضعیت وخیمی، به‌سر می‌برند و هنوز روشن نیست که چه زمانی این بیماری کاهش می‌یابد.

پزشکان در شفاخانه‌های کووید نزده می‌گویند در حالی که شمار بیماران رو به افزایش استند، گاهی از سوی مقام‌های بلند پایه حکومتی برای بستر شدن بیماران شان زیر فشار قرار می‌گیرند و از آنان خواسته می‌شود که بیماران شان به‌گونۀ ویژه، درمان شوند.

مشکل کمبود آکسیجن برای بیماران در شفاخانه‌های کووید نزده هنوزهم، حل ناشده باقی مانده‌است.

در کمتر از دوهفته، ۲۰۰ هزار دوز واکسین کرونا بر شهروندان کشور، تطبیق شده‌است.

مسؤولان وزارت صحت عامه می‌گوید که هم‌‎زمان با گُسترش بیماری کووید نزده، تقاضا برای دریافت واکسین میان شهروندان کشور نیز، افزایش یافته‎است.

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که به‌گونۀ میانگین  روزانه تا ۶۰۰ تن برای دریافت واکسین به هر مرکز تطبیق واکسین، مراجعه می‌کنند.

اکنون ۸۰۰هزار فرد ملکی و ۲۰۰هزار نظامی هردو دوزواکسین را درکشور، دریافت کرده‌اند.

اکنون فقط ۱۵۰ هزار دوز واکسین درکشور، باقی مانده‌است.

هفتۀ گذشته، ۷۰۰ هزار دوز واکسین از چین، به افغانستان آمد.

قرار بود که امسال اتحادیۀ جهانی واکسین و کوواکس فسیلیتی به ۲۰درصد جمعیت کشور واکسین فراهم بکند، اما پس از آن که هند گفت نمی‌تواند امسال به منطقۀ واکسین بدهد دوهمکار جهانی حکومت نیز گفته‌اند که نمی‌توانند تعهدشان را عملی بسازند.

از جمعیت بیش از ۳۴ میلیونی کشور، اکنون تنها یک میلیون تن به شمول نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و آموزگاران، واکسین شده‌اند.

جان باختن ۷۳ بیمار ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۴۹۴ بیمار ویروس کرونا، بهبود یافته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه امروز (سه‌شنبه، ۱ سرطان) از ثبت ۲هزار و ۲۰۲ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا و ۳۷ رویداد فوتی از اثر این ویروس خبر داد.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۴۹۴ بیمار ویروس کرونا، بهبود یافته‌اند.

با این آمارها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۱۰۷ هزار و ۸۵۷ تن افزایش یافت.

از این میان، ۴ هزار و ۳۶۶ بیمار جان باخته‌اند.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید وضعیت بحرانی ویروس کرونا تا یک هفتۀ دیگر نیز، ادامه خواهد یافت.

او افزود که تا زمانی که "سیر صعودی ویروس در کشور تغییر نکند، رخصتی‌های مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر کار وزارت خانه‌های دولتی، ادامه خواهد یافت."

چندین هفته می‌شود که افغانستان سیر صعودی موج سوم ویروس کرونا را سپری می‌کند، همانند بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه افغان جاپان در تمامی شفاخانه‌های کووید نزده، بسترها مملو از بیمارانی استند که در وضعیت وخیمی، به‌سر می‌برند و هنوز روشن نیست که چه زمانی این بیماری کاهش می‌یابد.

پزشکان در شفاخانه‌های کووید نزده می‌گویند در حالی که شمار بیماران رو به افزایش استند، گاهی از سوی مقام‌های بلند پایه حکومتی برای بستر شدن بیماران شان زیر فشار قرار می‌گیرند و از آنان خواسته می‌شود که بیماران شان به‌گونۀ ویژه، درمان شوند.

مشکل کمبود آکسیجن برای بیماران در شفاخانه‌های کووید نزده هنوزهم، حل ناشده باقی مانده‌است.

در کمتر از دوهفته، ۲۰۰ هزار دوز واکسین کرونا بر شهروندان کشور، تطبیق شده‌است.

مسؤولان وزارت صحت عامه می‌گوید که هم‌‎زمان با گُسترش بیماری کووید نزده، تقاضا برای دریافت واکسین میان شهروندان کشور نیز، افزایش یافته‎است.

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که به‌گونۀ میانگین  روزانه تا ۶۰۰ تن برای دریافت واکسین به هر مرکز تطبیق واکسین، مراجعه می‌کنند.

اکنون ۸۰۰هزار فرد ملکی و ۲۰۰هزار نظامی هردو دوزواکسین را درکشور، دریافت کرده‌اند.

اکنون فقط ۱۵۰ هزار دوز واکسین درکشور، باقی مانده‌است.

هفتۀ گذشته، ۷۰۰ هزار دوز واکسین از چین، به افغانستان آمد.

قرار بود که امسال اتحادیۀ جهانی واکسین و کوواکس فسیلیتی به ۲۰درصد جمعیت کشور واکسین فراهم بکند، اما پس از آن که هند گفت نمی‌تواند امسال به منطقۀ واکسین بدهد دوهمکار جهانی حکومت نیز گفته‌اند که نمی‌توانند تعهدشان را عملی بسازند.

از جمعیت بیش از ۳۴ میلیونی کشور، اکنون تنها یک میلیون تن به شمول نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و آموزگاران، واکسین شده‌اند.

هم‌رسانی کنید