تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت مردم از کمبود دارو و تجهیزات طبی در شفاخانه حوزه‌یی هرات

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که به علت کمبود دوا و وسایل پزشکی، به بیماران به گونه درست رسیده‌گی نمی‌شود.

سرطبیب شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گوید که تاکنون بودجه این شفاخانه از سوی وزارت مالیه داده نشده است و این مرکز درمانی وابسته به کمک‌های نهادهای جهانی است.

بر بنیاد آمارهای مسولان شفاخانه حوزه‌یی هرات، روزانه نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ بیمار به این شفاخانه آورده می‌شوند که از این میان بیش از ۲۵۰ بیمار بستری می‌شوند. همچنان روزانه ۸۰ عملیات جراحی و نزدیک به ۲۵۰ آزمایش پزشکی در این شفاخانه انجام می‌شود.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «بعضی موسسات صحی مانند سازمان جهانی صحت، داکتران بدون مرز و یونیسیف با ما کمک می‌کردند. فعلا خدمات جریان دارد، اما کمبود مواد طبی و ادویه هست.»

پزشکان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که دارو و امکانات مورد نیاز بهداشتی را در اختیار شفاخانه‌های کلان کشور قرار دهد.

فرهاد افضلی یک تن از پزشکان گفت: «شفاخانه بودیجه برای خرید دوا ندارد و ممکن است با کمبود دارو و مشکل مواجه شوییم..»

در همین حال، مراجعه کننده‌گان این شفاخانه نیز از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شکایت دارند و می‌گویند که آنان مجبور استند دارو را از بازار بخرند و برخی آزمایش‌ها را نیز در شفاخانه‌های خصوصی انجام بدهند.

عبدالله، باشنده هرات، گفت: «ما دوا را از بیرون می‌خریم و در شفاخانه چیزی نیست.»

احمد رضایی، باشنده هرات، گفت: «وقتی داکتر نسخه می‌دهد، مردم مجبور استند دوا را از بیرون بگیرند و آزمایش را نیز در بیرون انجام بدهند. شفاخانه هرات فعلا تجهیزات و ادویه مکمل ندارد.»

محمد هوشمند، باشنده هرات، گفت: «از داخل به مریض ما حتا یک قرص دوا هم نداده است. مردم با مشکل مواجه استند.»

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌پذیرند که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت‌های این شفاخانه را با چالش روبه رو ساخته است. به گفته سرطبیب شفاخانه حوزه‌یی هرات، برخی از نهادهای مددرسان جهانی بخشی از امکانات این شفاخانه را تامین می‌کنند.

در همین حال، ریاست صحت عامه میدان وردک می‌گوید که قطع کمک‌های بانک جهانی فعالیت‌های بهداشتی را در آینده در این ولایت با دشوارهایی روبرو خواهد ساخت.

مسوول  این ریاست می‌افزایند که  در حال حاضر کمک‌های کمیته سویدن به ریاست صحت عامه این ولایت ادامه دارند و اکنون عرضه خدمات بهداشتی به گونه عادی جریان دارد.

بانک جهانی که یکی از تمویل کننده‌گان بخش صحت در افغانستان است، کمک‌هایش را در افغانستان متوقف کرده است.

شکایت مردم از کمبود دارو و تجهیزات طبی در شفاخانه حوزه‌یی هرات

شماری از بیماران می‌گویند که ناگزیر استند آزمایش‌های پزشکی شان را در شفاخانه‌های خصوصی انجام دهند و دارو را نیز از بازار خریداری کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که به علت کمبود دوا و وسایل پزشکی، به بیماران به گونه درست رسیده‌گی نمی‌شود.

سرطبیب شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گوید که تاکنون بودجه این شفاخانه از سوی وزارت مالیه داده نشده است و این مرکز درمانی وابسته به کمک‌های نهادهای جهانی است.

بر بنیاد آمارهای مسولان شفاخانه حوزه‌یی هرات، روزانه نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ بیمار به این شفاخانه آورده می‌شوند که از این میان بیش از ۲۵۰ بیمار بستری می‌شوند. همچنان روزانه ۸۰ عملیات جراحی و نزدیک به ۲۵۰ آزمایش پزشکی در این شفاخانه انجام می‌شود.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «بعضی موسسات صحی مانند سازمان جهانی صحت، داکتران بدون مرز و یونیسیف با ما کمک می‌کردند. فعلا خدمات جریان دارد، اما کمبود مواد طبی و ادویه هست.»

پزشکان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که دارو و امکانات مورد نیاز بهداشتی را در اختیار شفاخانه‌های کلان کشور قرار دهد.

فرهاد افضلی یک تن از پزشکان گفت: «شفاخانه بودیجه برای خرید دوا ندارد و ممکن است با کمبود دارو و مشکل مواجه شوییم..»

در همین حال، مراجعه کننده‌گان این شفاخانه نیز از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شکایت دارند و می‌گویند که آنان مجبور استند دارو را از بازار بخرند و برخی آزمایش‌ها را نیز در شفاخانه‌های خصوصی انجام بدهند.

عبدالله، باشنده هرات، گفت: «ما دوا را از بیرون می‌خریم و در شفاخانه چیزی نیست.»

احمد رضایی، باشنده هرات، گفت: «وقتی داکتر نسخه می‌دهد، مردم مجبور استند دوا را از بیرون بگیرند و آزمایش را نیز در بیرون انجام بدهند. شفاخانه هرات فعلا تجهیزات و ادویه مکمل ندارد.»

محمد هوشمند، باشنده هرات، گفت: «از داخل به مریض ما حتا یک قرص دوا هم نداده است. مردم با مشکل مواجه استند.»

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌پذیرند که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت‌های این شفاخانه را با چالش روبه رو ساخته است. به گفته سرطبیب شفاخانه حوزه‌یی هرات، برخی از نهادهای مددرسان جهانی بخشی از امکانات این شفاخانه را تامین می‌کنند.

در همین حال، ریاست صحت عامه میدان وردک می‌گوید که قطع کمک‌های بانک جهانی فعالیت‌های بهداشتی را در آینده در این ولایت با دشوارهایی روبرو خواهد ساخت.

مسوول  این ریاست می‌افزایند که  در حال حاضر کمک‌های کمیته سویدن به ریاست صحت عامه این ولایت ادامه دارند و اکنون عرضه خدمات بهداشتی به گونه عادی جریان دارد.

بانک جهانی که یکی از تمویل کننده‌گان بخش صحت در افغانستان است، کمک‌هایش را در افغانستان متوقف کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره