تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: ده میلیون کودک در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که نزدیک به ده میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بی‌درنگ انسان دوستانه نیاز دارند.

به گفته یونیسف، دسترسی نداشتن به غذای کافی و مناسب، کمبود دوا و آب آشامیدنی بهداشتی از چالش‌های استند که کودکان در افغانستان با آن‌ها روبرو استند.

سام مورت، مسؤول روابط عامه یونیسف در افغانستان، گفت: «امروز در افغانستان نزدیک به ده میلیون کودک به کمک‌های بی‌درنگ انسان دوستانه نیاز دارند. کسانی که مسوول این اوضاع استند، بهای آن را خواهند پرداخت. این کودکان در افغانستان به علت خشکسالی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. این کودکان از واکسین‌های بسیار مهم مثل سرخکان و پولیو باز مانده‌اند.»

از سویی هم، با افزایش بی‌جاشده‌گان در کشور، اوضاع کودکان در کشور بیشتر از پیش نگرانی‌ها را بر انگیخته اند.

گلثوم، یکی از شهروندان کشور که با خانواده‌اش یک ماه پیش از کندز به کابل آمده است می‌گوید که در کنار نبود نان کافی و آب پاک، زنده‌گی در این‌جا سلامت کودکان‌اش را تهدید می‌کند.

وی گفت: «دخترم یک‌ساله است، اما بخاطر نخوردن غذای کافی وضع‌اش خوب نیست.»

حامد، یکی دیگر از بیجاشده‌گان، گفت:«من بخاطر اولادهایم بسیار نگران استیم که چه می‌شود. چی وقت مریضی‌اش خوب می‌شود، دوا و داکتر نیست.»

خانواده‌های بی‌جاشده می‌گویند که توانایی فراهم سازی مواد اولیه برای کودکان شان را ندارند.

شهلا یکی دیگر از بیجاشده‌گان گفت: «کودکان به لباس و غذا ضرورت دارند، وقتی نیست باید سازمان ملل به ما کمک کند.»

با این همه مسؤولان شماری از بیمارستان‌ها می‌گویند که بیماری سوء تغذی در میان کودکان بیش از هر زمانی دیگر با سرعت رو به افزایش است.

محمد لطیف باهر، سرطبیب بیمارستان صحت طفل اندراگاندی، گفت: «با تحولات اخیر، تعداد مریضان ما در بستر شده است.»

فعالان حقوق کودکان نیز وضع زنده‌گی کودکان کشور را نگران کننده می‌دانند.

زرقا یفتلی، فعال حقوق کودکان، گفت: «اگر جامعه جهانی به مردم افغانستان، و به ویژه به کودکان، توجه نکند، در آینده نه چندان دور ما شاهد یک بحران بشری خواهیم بود.»

 کاهش کمک‌ها و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در پی تحولات اخیر در کشور، زنده‌گی کودکان کشور را با خطر روبرو کرده است.

یونیسف: ده میلیون کودک در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند

در همین حال، خانواده‌های بیجاشده در کشور می‌گویند که توانایی فراهم سازی مواد اولیه برای کودکان شان را ندارند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که نزدیک به ده میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بی‌درنگ انسان دوستانه نیاز دارند.

به گفته یونیسف، دسترسی نداشتن به غذای کافی و مناسب، کمبود دوا و آب آشامیدنی بهداشتی از چالش‌های استند که کودکان در افغانستان با آن‌ها روبرو استند.

سام مورت، مسؤول روابط عامه یونیسف در افغانستان، گفت: «امروز در افغانستان نزدیک به ده میلیون کودک به کمک‌های بی‌درنگ انسان دوستانه نیاز دارند. کسانی که مسوول این اوضاع استند، بهای آن را خواهند پرداخت. این کودکان در افغانستان به علت خشکسالی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. این کودکان از واکسین‌های بسیار مهم مثل سرخکان و پولیو باز مانده‌اند.»

از سویی هم، با افزایش بی‌جاشده‌گان در کشور، اوضاع کودکان در کشور بیشتر از پیش نگرانی‌ها را بر انگیخته اند.

گلثوم، یکی از شهروندان کشور که با خانواده‌اش یک ماه پیش از کندز به کابل آمده است می‌گوید که در کنار نبود نان کافی و آب پاک، زنده‌گی در این‌جا سلامت کودکان‌اش را تهدید می‌کند.

وی گفت: «دخترم یک‌ساله است، اما بخاطر نخوردن غذای کافی وضع‌اش خوب نیست.»

حامد، یکی دیگر از بیجاشده‌گان، گفت:«من بخاطر اولادهایم بسیار نگران استیم که چه می‌شود. چی وقت مریضی‌اش خوب می‌شود، دوا و داکتر نیست.»

خانواده‌های بی‌جاشده می‌گویند که توانایی فراهم سازی مواد اولیه برای کودکان شان را ندارند.

شهلا یکی دیگر از بیجاشده‌گان گفت: «کودکان به لباس و غذا ضرورت دارند، وقتی نیست باید سازمان ملل به ما کمک کند.»

با این همه مسؤولان شماری از بیمارستان‌ها می‌گویند که بیماری سوء تغذی در میان کودکان بیش از هر زمانی دیگر با سرعت رو به افزایش است.

محمد لطیف باهر، سرطبیب بیمارستان صحت طفل اندراگاندی، گفت: «با تحولات اخیر، تعداد مریضان ما در بستر شده است.»

فعالان حقوق کودکان نیز وضع زنده‌گی کودکان کشور را نگران کننده می‌دانند.

زرقا یفتلی، فعال حقوق کودکان، گفت: «اگر جامعه جهانی به مردم افغانستان، و به ویژه به کودکان، توجه نکند، در آینده نه چندان دور ما شاهد یک بحران بشری خواهیم بود.»

 کاهش کمک‌ها و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در پی تحولات اخیر در کشور، زنده‌گی کودکان کشور را با خطر روبرو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره