Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف فعالیت شماری از شرکت‌های داروسازی و کاهش دارو در کشور

اتحادیه دوا فروشان می‌گوید که برخی از شرکت‌های دارو سازی به علت کمبود مواد خام مسدود شده و واردات دارو در کشور نیز با مشکلاتی روبرو است.

به گفته این اتحادیه، برخی از داروها در ذخیرگاه‌های عمومی کشور نیز پیدا نمی‌شود.

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه دارویی افغانستان در این باره گفت: «دواهای مورد نیاز اکنون در بازار کاهش یافته و برخی شرکت‌های تولیدی دوا هم به علت نبود مواد خام بسته شده، اگر این اوضاع ادامه یابد، دیگر شرکت‌ها نیز بسته می‌شود.»

محمد اسماعیل که یکی از بستگان‌اش بیمار است، در مورد این مشکل به طلوع‌نیوز گفت: «هیچ دوا پیدا نمی‌شود، مرا آدرس دادن تا در دواخانه‌های هوتل پروان بیایم، اما اینجا هم در چندین دواخانه رفتم، دوا مورد نیاز من را نداشتند و اگر پیدا هم شود، خیلی قیمت است.»

درهمین حال، مالکان برخی دواخانه‌ها از نبود دواهای مهم در بازار ابراز نگرانی می‌کنند.

محمد احسان، مالک یک دواخانه در کابل گفت: «دوا که بسیار ضروت است، مردم بیشتر مراجعه می کند، اما در این جا هم پیدا نمی‌شود چون پروازها به هند و پاکستان که بیشتر دوا را وارد می‌کردیم، حالا بند است.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، بیش از نود و پنج درصد داروی مصرفی افغانستان از هند، پاکستان، بنگله دیش و ترکیه وارد می‌شود، اما اکنون اتحادیه دارو سازان افغانستان می‌گوید که بیش از سه ماه می‌شود که واردات دارو به کشور انجام نشده و ذخیره‌های دارو در افغانستان نیز رو به تمام شدن استند.

حکومت از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا در زمینه حل چالش‌های کمبود دارو به افغانستان کمک کند.

توقف فعالیت شماری از شرکت‌های داروسازی و کاهش دارو در کشور

در پی هشدارهای سازمان جهانی بهداشت از قطع کمک‌ها و بحران بهداشتی در کشور، اکنون بیشتر شرکت‌های دوا سازی در افغانستان به علت نبود مواد خام بسته شده اند.

Thumbnail

اتحادیه دوا فروشان می‌گوید که برخی از شرکت‌های دارو سازی به علت کمبود مواد خام مسدود شده و واردات دارو در کشور نیز با مشکلاتی روبرو است.

به گفته این اتحادیه، برخی از داروها در ذخیرگاه‌های عمومی کشور نیز پیدا نمی‌شود.

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه دارویی افغانستان در این باره گفت: «دواهای مورد نیاز اکنون در بازار کاهش یافته و برخی شرکت‌های تولیدی دوا هم به علت نبود مواد خام بسته شده، اگر این اوضاع ادامه یابد، دیگر شرکت‌ها نیز بسته می‌شود.»

محمد اسماعیل که یکی از بستگان‌اش بیمار است، در مورد این مشکل به طلوع‌نیوز گفت: «هیچ دوا پیدا نمی‌شود، مرا آدرس دادن تا در دواخانه‌های هوتل پروان بیایم، اما اینجا هم در چندین دواخانه رفتم، دوا مورد نیاز من را نداشتند و اگر پیدا هم شود، خیلی قیمت است.»

درهمین حال، مالکان برخی دواخانه‌ها از نبود دواهای مهم در بازار ابراز نگرانی می‌کنند.

محمد احسان، مالک یک دواخانه در کابل گفت: «دوا که بسیار ضروت است، مردم بیشتر مراجعه می کند، اما در این جا هم پیدا نمی‌شود چون پروازها به هند و پاکستان که بیشتر دوا را وارد می‌کردیم، حالا بند است.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، بیش از نود و پنج درصد داروی مصرفی افغانستان از هند، پاکستان، بنگله دیش و ترکیه وارد می‌شود، اما اکنون اتحادیه دارو سازان افغانستان می‌گوید که بیش از سه ماه می‌شود که واردات دارو به کشور انجام نشده و ذخیره‌های دارو در افغانستان نیز رو به تمام شدن استند.

حکومت از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا در زمینه حل چالش‌های کمبود دارو به افغانستان کمک کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره