Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کارزار ۴ روزه واکسین پولیو در هرات

کارزار چهار روزه واکسین پولیو برای ریشه کن ساختن بیماری فلج کودکان در هرات آغاز شده و قرار است بیش از ۶۴۰ هزار کودک زیر پنج سال در شهر و ولسوالی‌های این ولایت واکسین شوند.

در همین حال مسوولان سازمان جهانی بهداشت در حوزه غرب هشدار می‌دهند که ویروس پولیو در این حوزه هنوز فعال است و هزاران کودک در خطر بیماری فلج دایمی و یا مرگ قرار دارند.

بیش از پنج هزار کارمند بهداشتی برای عملی ساختن این کارزار در هرات بسیج شده اند.

محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات گفت: «امیدوار استم خانواده‌ها همکاری داشته باشند، کودکانی که به هر دلیل در دور گذشته واکسین نشده اند، باید واکسین شوند. واکسین گرفتن ارزش این را دارد تا اطفالی را که خواب استند و یا نوزاد استند، آورده و واکسین کینم.»

سازمان جهانی بهداشت ثبت رویدادهای تازه پولیو در افغانستان را نگران کننده می‌داند و هشدار می‌دهد که هنوزهم میلیون‌ها کودک افغان در خطر فلج شدن دایمی قرار دارند. مسوولان این سازمان در حوزه غرب از مردم نیز می‌خواهند که برای نجات کودکان شان از فلج شدن همیشه‌گی، آنان را واکسین کنند.

محمد اسماعیل صدیقی، مسوول برنامه پولیوی سازمان جهانی بهداشت در حوزه غرب گفت: «هفت واقعه از نوع ۲ از ولایت بادغیس، پنج واقعه از هرات و پنج واقعه دیگر از فراه گزارش شده است. این آمار، خطر بیشتر شدن واقعات مثبت را می‌رساند.»

پولیو یک بیماری ساری است که  باعث فلج همیشه‌گی و یا حتی مرگ کودکان زیر پانزده سال می‌شود، اما کودکان زیر پنج سال بیشتر در خطر استند.

این بیماری تداوی ندارد و یگانه راه نجات از آن گرفتن واکسین است.

صالحه، باشنده هرات به طلوع‌نیوز گفت: «از خانواده‌ها می‌خواهم که اطفال شان را واکسین کنند تا از فلج اطفال جلوگیری شود.»

سال گذشته هفده رویداد پولیو در کشور ثبت شده بودند، اما در سال روان تنها سه رویداد در ولایت‌های غزنی و کندز ثبت شده اند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان استند که تاهنوز پولیو ریشه کن نشده است.

آغاز کارزار ۴ روزه واکسین پولیو در هرات

بیش از پنج هزار کارمند بهداشتی برای عملی ساختن این کارزار در هرات بسیج شده اند.

تصویر بندانگشتی

کارزار چهار روزه واکسین پولیو برای ریشه کن ساختن بیماری فلج کودکان در هرات آغاز شده و قرار است بیش از ۶۴۰ هزار کودک زیر پنج سال در شهر و ولسوالی‌های این ولایت واکسین شوند.

در همین حال مسوولان سازمان جهانی بهداشت در حوزه غرب هشدار می‌دهند که ویروس پولیو در این حوزه هنوز فعال است و هزاران کودک در خطر بیماری فلج دایمی و یا مرگ قرار دارند.

بیش از پنج هزار کارمند بهداشتی برای عملی ساختن این کارزار در هرات بسیج شده اند.

محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات گفت: «امیدوار استم خانواده‌ها همکاری داشته باشند، کودکانی که به هر دلیل در دور گذشته واکسین نشده اند، باید واکسین شوند. واکسین گرفتن ارزش این را دارد تا اطفالی را که خواب استند و یا نوزاد استند، آورده و واکسین کینم.»

سازمان جهانی بهداشت ثبت رویدادهای تازه پولیو در افغانستان را نگران کننده می‌داند و هشدار می‌دهد که هنوزهم میلیون‌ها کودک افغان در خطر فلج شدن دایمی قرار دارند. مسوولان این سازمان در حوزه غرب از مردم نیز می‌خواهند که برای نجات کودکان شان از فلج شدن همیشه‌گی، آنان را واکسین کنند.

محمد اسماعیل صدیقی، مسوول برنامه پولیوی سازمان جهانی بهداشت در حوزه غرب گفت: «هفت واقعه از نوع ۲ از ولایت بادغیس، پنج واقعه از هرات و پنج واقعه دیگر از فراه گزارش شده است. این آمار، خطر بیشتر شدن واقعات مثبت را می‌رساند.»

پولیو یک بیماری ساری است که  باعث فلج همیشه‌گی و یا حتی مرگ کودکان زیر پانزده سال می‌شود، اما کودکان زیر پنج سال بیشتر در خطر استند.

این بیماری تداوی ندارد و یگانه راه نجات از آن گرفتن واکسین است.

صالحه، باشنده هرات به طلوع‌نیوز گفت: «از خانواده‌ها می‌خواهم که اطفال شان را واکسین کنند تا از فلج اطفال جلوگیری شود.»

سال گذشته هفده رویداد پولیو در کشور ثبت شده بودند، اما در سال روان تنها سه رویداد در ولایت‌های غزنی و کندز ثبت شده اند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان استند که تاهنوز پولیو ریشه کن نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره