Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرونا در افغانستان؛ آیا افغانستان با دست خالی به جنگِ کرونا میرود

سازمان جهانی بهداشت هشدار میدهد که ترکیب دو گونه جهش یافته ویروس کرونا "دلتا و اومیکرون" سونامی بزرگی از کوید نزده را در جهان به بار خواهد آورد.

این سازمان در گزارش تازه اش هشدار میدهد که هرگاه گونه های تازه ویروس کرونا یکجا شوند فاجعه بزرگی از مرگ و میر را در جهان به بار خواهند آورد.

گونه تازه کرونا «اومیکرون» با گسترش شتابان در بیش از یک ماه به صد کشور  جهان به شمول ایران و پاکستان رسیده است.

به گفته پزشکان، سرعت پخش اومیکرون بیشتر از گونه دلتای این ویروس است اما ترکیب این دو، خطرناک و کشنده گفته میشود و اما در افغانستان چی میگذرد؟

افزون بر کمبود امکانات درمانی و دارویی در بیمارستان های درمان کرونا، افغانستان تا کنون کیت های تشخیص گونه تازه ویروس کرونا را هم ندارد.

پزشکان در یکی از مرکز های ویژه درمان بیماران کووید نزده در کابل هشدار میدهند که هرگاه تدابیر فوری برای جلوگیری از گسترش گونه های جهش یافته ویروس کرونا روی دست گرفته نشوند، شمار زیادی از شهروندان کشور به این ویروس مبتلا خواهند شد.

داکتر زلمی رشتین، رییس شفاخانه افغان - جاپان گفت: «هر گاه در این باره کیت ها آماده شوند پرسونل ما تجربه دارند تا نوع تازه را تشخیص بدهند.»

از سوی هم باشندگان پایتخت با نگرانی از گسترش شتابان اومیکرون در جهان، از رهبران امارت اسلامی می خواهند تا تدابیر بهداشتی را افزایش دهند.

سید محمد، باشنده کابل، گفت: «اگر اومیکرون در افغانستان بیاید واقعاً فاجعه به بار میاورد، مردم دسترسی به مسایل صحی ندارند، شفاخانه ها نیز امکانات ندارند.»

هادی هاشمی، باشنده کابل، می گوید:«نهادهای بهداشتی در افغانستان باید برای پیشگیری این بیماری پرسونل و وسایل مورد نیاز را داشته باشند، تا تشخیص بدهند.»

بی اشتهایی، تب شدید شبانه، سرفه دوامدار، سردردی، آب ریزش و از دست دادن حس بویایی از نشانه های برجسته گرفتار شدن به «اومیکرون» استند.

کرونا در افغانستان؛ آیا افغانستان با دست خالی به جنگِ کرونا میرود

بی اشتهایی، تب شدید شبانه، سرفه دوامدار، سردردی، ریزش و از دست دادن حس بویایی از نشانه های برجسته گرفتار شدن به «اومیکرون» استند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت هشدار میدهد که ترکیب دو گونه جهش یافته ویروس کرونا "دلتا و اومیکرون" سونامی بزرگی از کوید نزده را در جهان به بار خواهد آورد.

این سازمان در گزارش تازه اش هشدار میدهد که هرگاه گونه های تازه ویروس کرونا یکجا شوند فاجعه بزرگی از مرگ و میر را در جهان به بار خواهند آورد.

گونه تازه کرونا «اومیکرون» با گسترش شتابان در بیش از یک ماه به صد کشور  جهان به شمول ایران و پاکستان رسیده است.

به گفته پزشکان، سرعت پخش اومیکرون بیشتر از گونه دلتای این ویروس است اما ترکیب این دو، خطرناک و کشنده گفته میشود و اما در افغانستان چی میگذرد؟

افزون بر کمبود امکانات درمانی و دارویی در بیمارستان های درمان کرونا، افغانستان تا کنون کیت های تشخیص گونه تازه ویروس کرونا را هم ندارد.

پزشکان در یکی از مرکز های ویژه درمان بیماران کووید نزده در کابل هشدار میدهند که هرگاه تدابیر فوری برای جلوگیری از گسترش گونه های جهش یافته ویروس کرونا روی دست گرفته نشوند، شمار زیادی از شهروندان کشور به این ویروس مبتلا خواهند شد.

داکتر زلمی رشتین، رییس شفاخانه افغان - جاپان گفت: «هر گاه در این باره کیت ها آماده شوند پرسونل ما تجربه دارند تا نوع تازه را تشخیص بدهند.»

از سوی هم باشندگان پایتخت با نگرانی از گسترش شتابان اومیکرون در جهان، از رهبران امارت اسلامی می خواهند تا تدابیر بهداشتی را افزایش دهند.

سید محمد، باشنده کابل، گفت: «اگر اومیکرون در افغانستان بیاید واقعاً فاجعه به بار میاورد، مردم دسترسی به مسایل صحی ندارند، شفاخانه ها نیز امکانات ندارند.»

هادی هاشمی، باشنده کابل، می گوید:«نهادهای بهداشتی در افغانستان باید برای پیشگیری این بیماری پرسونل و وسایل مورد نیاز را داشته باشند، تا تشخیص بدهند.»

بی اشتهایی، تب شدید شبانه، سرفه دوامدار، سردردی، آب ریزش و از دست دادن حس بویایی از نشانه های برجسته گرفتار شدن به «اومیکرون» استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره