تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا در کابل

مسوولان در بیمارستان افغان-جاپان در کابل از ثبت چند رویداد ویروس کرونا که علایم آن شبه نوع اومیکرون است، سخن می‌زنند.

بیمارستان افغان-جاپان یگانه مرکز درمان برای بیماران کوید نزده در پایتخت می‌باشد. پزشکان در افغان-جاپان می‌گویند که شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در یک هفته پسین افزایش چشم گیری یافته است.

حشمت فیضی، مسوول مراقبت‌های ویژه در بیمارستان افغان-جاپان گفت: «مریض هایی در نزد ما است که همان علایم نوع اومیکرون را دارند.»

از سوی هم، وزارت صحت عامه نیز تایید می‌کند که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در مقایسه با یک ماه پسین در کشور افزایش یافته است.

مسوولان این وزارت خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی در بخش بهداشت به افغانستان استند. جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت در این باره گفت: «ملت افغانستان و سکتور صحت را از سیاست دور بدانند. افغان‌ها در شرایطی قرار دارند که نسبت به هرزمانی نیاز به کمک دارند.»

در این میان، باشنده‌گان پایتخت از گسترش شیوع این بیماری ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که مسوولان بخش صحت برای جلوگیری از شدت گسترش اومیکرون در کشور تدابیر جدی را روی دست گیرند.

جان محمد، باشنده کابل، گفت: «امکانات وزارت صحت کم است، ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که مردم افغانستان را کمک کند.»

باشنده دیگر، رومل به طلوع‌نیوز گفت: «امارت باید تدابیر لازم را بگیرد تا مریضان تداوی شوند و نجات پیدا کنند.»

این در حالی‌ست که گونه تازه ویروس کرونا یا اومیکیرون به کشور های همسایه رسیده است، اما افغانستان هنوز به کیت‌های تشخیص اومیکیرون دسترسی ندارد.

نگرانی از شیوع نوع اومیکرون ویروس کرونا در کابل

این در حالی‌ست که گونه تازه ویروس کرونا یا اومیکیرون به کشور های همسایه رسیده است، اما افغانستان هنوز به کیت‌های تشخیص اومیکیرون دسترسی ندارد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در بیمارستان افغان-جاپان در کابل از ثبت چند رویداد ویروس کرونا که علایم آن شبه نوع اومیکرون است، سخن می‌زنند.

بیمارستان افغان-جاپان یگانه مرکز درمان برای بیماران کوید نزده در پایتخت می‌باشد. پزشکان در افغان-جاپان می‌گویند که شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در یک هفته پسین افزایش چشم گیری یافته است.

حشمت فیضی، مسوول مراقبت‌های ویژه در بیمارستان افغان-جاپان گفت: «مریض هایی در نزد ما است که همان علایم نوع اومیکرون را دارند.»

از سوی هم، وزارت صحت عامه نیز تایید می‌کند که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در مقایسه با یک ماه پسین در کشور افزایش یافته است.

مسوولان این وزارت خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی در بخش بهداشت به افغانستان استند. جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت در این باره گفت: «ملت افغانستان و سکتور صحت را از سیاست دور بدانند. افغان‌ها در شرایطی قرار دارند که نسبت به هرزمانی نیاز به کمک دارند.»

در این میان، باشنده‌گان پایتخت از گسترش شیوع این بیماری ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که مسوولان بخش صحت برای جلوگیری از شدت گسترش اومیکرون در کشور تدابیر جدی را روی دست گیرند.

جان محمد، باشنده کابل، گفت: «امکانات وزارت صحت کم است، ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که مردم افغانستان را کمک کند.»

باشنده دیگر، رومل به طلوع‌نیوز گفت: «امارت باید تدابیر لازم را بگیرد تا مریضان تداوی شوند و نجات پیدا کنند.»

این در حالی‌ست که گونه تازه ویروس کرونا یا اومیکیرون به کشور های همسایه رسیده است، اما افغانستان هنوز به کیت‌های تشخیص اومیکیرون دسترسی ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره