Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دهکده صلح آلمان ۸۰ کودک افغان را در آلمان تداوی می ‎کند

جمعیت هلال احمر می‎گوید هشتاد کودک که بیماری استخوان شکن دارند و یا از سوختگی شدید رنج می‎برند، برای درمان به آلمان فرستاده می ‎شوند.

کودکان بیمار به کمک نهاد "دهکده صلح آلمان" در آن کشور درمان خواهند شد، دهکده صلح آلمان پس از ماه‎ ها توقف، این روند دوباره آغاز کرده است.

گروهی از پزشکان دهکده صلح آلمان که تازه به کابل آمده اند، می‎گویند که هشتاد کودک گرفتار به بیماری استخوان شکن و سوخته ‎گی شدید را به آن کشور خواهند برد.

یک پزشک این نهاد آلمانی گفت: «ما حالا ۸۰ کودک بیمار را به آلمان برای درمان انتقال می‎دهیم، گرچه این تعداد زیاد نیست، اما ما در در آلمان بر اساس تمویل کننده ‎گان ما و همچنان درمان رایگان برخی از بیمارستان ها، به پیش می‎رویم و این یک مشکل است. زمانیکه ما بخواهیم کودکان بیشتری را برای درمان با خود ببریم، ما تخت های درمانی رایگان بیشتر در اختیار نداریم.»

درهمین حال، از سرگیری روند درمان کودکان بیمار در آلمان با استقبال خانواده ‎های کودکان بیمار رو به رو شده است.

کودکان بیمار از سراسر افغانستان به کابل آمده اند تا به آلمان انتقال شوند، ابوبکر هفت ساله از مزارشریف به کابل آمده است تا با ده ‎ها کودک دیگر برای درمان به آلمان برده شود.

پدرابوبکر افسرارتش در حکومت پشین بود و در هنگام اجرای وظیفه جان باخت. ابوبکر به خبرنگار طلوع ‎نیوز گفت: «من تکلیف دارم، اینجا پیش داکتران آمدم تا مرا تداوی کنند.»

صد ها کودک دیگر نیز به امید درمان در بیرون از کشور به کابل آورده شده اند، اما ممکن نیست همه ی آنان به آلمان برده شوند. ساحل، کودک بیمار در این باره گفت: «از داکتران می خواهم که پاهایم را درمان کنند.»

نورآغا صاحبزاده، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی گفت: «شیوه ما قسمی است که سال دو بار یعنی هر شش ماه بعد، داکتر صاحب ها ما به افغانستان میایند و از اینجا انتخاب می‎کنند و بعد از انتخاب میبرند، شش ماه تحت معالجه قرار دارند در کشور آلمان و شش ماه بعد میایند و گروپ دیگر اطفال را می‎برند.»

دهکده صلح آلمان از سی و دو سال به این سو در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی کودکان بیمار را درمان کرده است، تاکنون ۴۵۰۰ تن از این کودکان در آلمان درمان شده اند.

دهکده صلح آلمان ۸۰ کودک افغان را در آلمان تداوی می ‎کند

درهمین حال، از سرگیری روند درمان کودکان بیمار در آلمان با استقبال خانواده ‎های کودکان بیمار رو به رو شده است.

Thumbnail

جمعیت هلال احمر می‎گوید هشتاد کودک که بیماری استخوان شکن دارند و یا از سوختگی شدید رنج می‎برند، برای درمان به آلمان فرستاده می ‎شوند.

کودکان بیمار به کمک نهاد "دهکده صلح آلمان" در آن کشور درمان خواهند شد، دهکده صلح آلمان پس از ماه‎ ها توقف، این روند دوباره آغاز کرده است.

گروهی از پزشکان دهکده صلح آلمان که تازه به کابل آمده اند، می‎گویند که هشتاد کودک گرفتار به بیماری استخوان شکن و سوخته ‎گی شدید را به آن کشور خواهند برد.

یک پزشک این نهاد آلمانی گفت: «ما حالا ۸۰ کودک بیمار را به آلمان برای درمان انتقال می‎دهیم، گرچه این تعداد زیاد نیست، اما ما در در آلمان بر اساس تمویل کننده ‎گان ما و همچنان درمان رایگان برخی از بیمارستان ها، به پیش می‎رویم و این یک مشکل است. زمانیکه ما بخواهیم کودکان بیشتری را برای درمان با خود ببریم، ما تخت های درمانی رایگان بیشتر در اختیار نداریم.»

درهمین حال، از سرگیری روند درمان کودکان بیمار در آلمان با استقبال خانواده ‎های کودکان بیمار رو به رو شده است.

کودکان بیمار از سراسر افغانستان به کابل آمده اند تا به آلمان انتقال شوند، ابوبکر هفت ساله از مزارشریف به کابل آمده است تا با ده ‎ها کودک دیگر برای درمان به آلمان برده شود.

پدرابوبکر افسرارتش در حکومت پشین بود و در هنگام اجرای وظیفه جان باخت. ابوبکر به خبرنگار طلوع ‎نیوز گفت: «من تکلیف دارم، اینجا پیش داکتران آمدم تا مرا تداوی کنند.»

صد ها کودک دیگر نیز به امید درمان در بیرون از کشور به کابل آورده شده اند، اما ممکن نیست همه ی آنان به آلمان برده شوند. ساحل، کودک بیمار در این باره گفت: «از داکتران می خواهم که پاهایم را درمان کنند.»

نورآغا صاحبزاده، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی گفت: «شیوه ما قسمی است که سال دو بار یعنی هر شش ماه بعد، داکتر صاحب ها ما به افغانستان میایند و از اینجا انتخاب می‎کنند و بعد از انتخاب میبرند، شش ماه تحت معالجه قرار دارند در کشور آلمان و شش ماه بعد میایند و گروپ دیگر اطفال را می‎برند.»

دهکده صلح آلمان از سی و دو سال به این سو در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی کودکان بیمار را درمان کرده است، تاکنون ۴۵۰۰ تن از این کودکان در آلمان درمان شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره