Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد وزارت صحت از عرضه خدمات بهداشتی نهادهای کمک کننده

وزارت صحت عامه با انتقاد از چگونه‌گی عرضه خدمات بهداشتی از سوی نهاد های مددرسان جهانی، می‌گوید که برای از میان برداشتن چالش‌های بهداشتی در افغانستان نیاز است تا کمک‌های بهداشتی در هماهنگی با این وزارت هزینه شوند.

مسوولان در این وزارت با آنکه کمک‌های جهانی را در بخش بهداشت بسنده نمی‌دانند، از نهادهای جهانی خواهان افزایش کمک‌ها در بخش بهداشت استند.

شفاخانه ملالی، بزرگترین مرکز درمان مادران و نوزادان درکشور است، اما بیماران و بیماردارانی که به این شفاخانه آمده اند از کمبود تجهیزات بهداشتی شکایت دارند.

یک بیمار دار، گفت:«به خواهرزاده ام از بازار دارو خریدیم، اما توان اقتصادی ندارم، از شفاخانه می خواهم که برای مان دارو بدهد.»

بیمار دار دیگر، می گوید:«انتظارخانه کثیف است، جای نداریم دارو را از بازار خریدیم.»

مسوولان در این شفاخانه نیز از کمبود کارمندان بهداشتی نگران استند. شهلا ارزگانی، پزشک در شفاخانه ملالی، گفت:«مشکل پرسونل داریم زیرا بیماران فوق العاده زیاد استند.»

در همین حال، به تازه‌گی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از اوضاع بهداشتی در افغانستان نگرانی کرده است، اما مسوولان در وزارت صحت عامه با رد این نگرانی از چگونه‌گی کمک‌های جهانی به بخش بهداشت کشور انتقاد می‌کنند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:«مشکل کمک‌ها این است که به تمامی افغانستان رسیده‌گی کردن مشکل است و دیگر اینکه این کمک‌ها از طریق وزارت صحت عامه به مصرف نمیرسد، اولویت بندی درست نمی‌شود که بتواند مشکل را حل بسازد.»

سازمان ملل متحد در حالی از بدتر شدن عرضه خدمات بهداشتی در افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد مسوولیت پشتیبانی مالی مرکز های بهداشتی را در ۳۴ ولایت افغانستان به عهده گرفته اند.

انتقاد وزارت صحت از عرضه خدمات بهداشتی نهادهای کمک کننده

مسوولان در این شفاخانه نیز از کمبود کارمندان بهداشتی نگران استند. شهلا ارزگانی، پزشک در شفاخانه ملالی، گفت:«مشکل پرسونل داریم زیرا بیماران فوق العاده زیاد استند.»

Thumbnail

وزارت صحت عامه با انتقاد از چگونه‌گی عرضه خدمات بهداشتی از سوی نهاد های مددرسان جهانی، می‌گوید که برای از میان برداشتن چالش‌های بهداشتی در افغانستان نیاز است تا کمک‌های بهداشتی در هماهنگی با این وزارت هزینه شوند.

مسوولان در این وزارت با آنکه کمک‌های جهانی را در بخش بهداشت بسنده نمی‌دانند، از نهادهای جهانی خواهان افزایش کمک‌ها در بخش بهداشت استند.

شفاخانه ملالی، بزرگترین مرکز درمان مادران و نوزادان درکشور است، اما بیماران و بیماردارانی که به این شفاخانه آمده اند از کمبود تجهیزات بهداشتی شکایت دارند.

یک بیمار دار، گفت:«به خواهرزاده ام از بازار دارو خریدیم، اما توان اقتصادی ندارم، از شفاخانه می خواهم که برای مان دارو بدهد.»

بیمار دار دیگر، می گوید:«انتظارخانه کثیف است، جای نداریم دارو را از بازار خریدیم.»

مسوولان در این شفاخانه نیز از کمبود کارمندان بهداشتی نگران استند. شهلا ارزگانی، پزشک در شفاخانه ملالی، گفت:«مشکل پرسونل داریم زیرا بیماران فوق العاده زیاد استند.»

در همین حال، به تازه‌گی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از اوضاع بهداشتی در افغانستان نگرانی کرده است، اما مسوولان در وزارت صحت عامه با رد این نگرانی از چگونه‌گی کمک‌های جهانی به بخش بهداشت کشور انتقاد می‌کنند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت:«مشکل کمک‌ها این است که به تمامی افغانستان رسیده‌گی کردن مشکل است و دیگر اینکه این کمک‌ها از طریق وزارت صحت عامه به مصرف نمیرسد، اولویت بندی درست نمی‌شود که بتواند مشکل را حل بسازد.»

سازمان ملل متحد در حالی از بدتر شدن عرضه خدمات بهداشتی در افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد مسوولیت پشتیبانی مالی مرکز های بهداشتی را در ۳۴ ولایت افغانستان به عهده گرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره