Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کارزار آگاهی دهی همزمان با گسترش بیماری کولرا در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که شمار مبتلایان به بیماری کولرا در کشور در روز های پسین بیشتر شده است، اما آمار ثبت شده در کمتر از پنج ماه سال روان میلادی، نسبت به سال‌های قبل کاهش را نشان می‌دهد.

خوردن غذاهای غیربهداشتی و نوشیدن آب ناپاک از علت‌های اند که فرد به این بیماری مبتلا شده می‌تواند.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، دست‌کم ۵۲۳۹۷ تن از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون به این بیماری مبتلا شده اند. در حالیکه شمار کل مبتلایان به این بیماری در سال گذشته، ۱۸۲۴۷۹ تن بود.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت کارزاری را از بهر آگاهی دهی در باره خطر ها و جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری در ولایت‌های کشور به راه انداخته است.

آقای هژیر به طلوع‌نیوز گفت: «کمپاین‌هایی بخاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم برای اینکه کدام نکات را در نظر بگیرند در محیط خود تا اینکه میکروب انتشار پیدا نکند، این موارد تاکنون انجام شده و از طرف دیگر نتایج آن نیز اثربخش بوده.»

فرید الله عمری، ترینرمتخصص داخله عمومی در بیمارستان انتانی می‌گوید: «مراجعه بیماران مبتلا به کولرا در این شفاخانه روز به روز بیشتر می‌گردد.»

عایشه (سیزده ساله) در یکی از بیمارستان‌های کابل بستری است. او علت بیماری‌اش را چنین بیان می‌کند: «پدرام در شفاخانه بستری است و از همین خاطر در بیرون نان می‌خوردیم و من بولانی خوردم و یکباره برایم اسهالات پیش آمد و بستر شدم.»

فرید، بیمار، می‌گوید: «یک باره در شکم خود درد را احساس کردم و همین که درد زیاد شد به شفاخانه آمدم و قبل از آن در بیرون از خانه نان خورده بودم.»

کارمندان بهداشتی از بهر جلوگیری مبتلا شدن به این بیماری چنین توصیه می‌کنند.

زهره پوپل که در بیمارستان انتانی نرس است، گفت: «از آب‌ غیرصحی و غذا های روی سرک استفاده نکنند و سبزیجات و میوه جات را با آب پاک شسته و نوش جان کنند.»

بربنیاد آمارها، ۲۱۹۲۵۸ در سال ۲۰۱۹ و ۱۳۶۹۶۷ تن دیگر در سال ۲۰۲۰ در افغانستان به کولرا مبتلا شده بودند.

در یک گزارش که با تازه‌گی از سوی سازمان جهانی بهداشت پخش شده، آمده است که سالانه نزدیک به چهار میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری دچار می‌شوند که از این میان، ۱۴۳ هزار تن آنان همه ساله در نتیحه مبتلا شدن به این بیماری، جان می‌بازند.

کولرا؛ بیماریی که عامل آن موجودیت میکروب در غذا و آب می‌باشد و اگر مبتلایان به موقع در مان نشوند، این بیماری حتی می‌تواند سبب مرگ نیز گردد.

آغاز کارزار آگاهی دهی همزمان با گسترش بیماری کولرا در کشور

بربنیاد اطلاعات این وزارت، دست‌کم ۵۲۳۹۷ تن از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون به این بیماری مبتلا شده اند. در حالیکه شمار کل مبتلایان به این بیماری در سال گذشته، ۱۸۲۴۷۹ تن بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که شمار مبتلایان به بیماری کولرا در کشور در روز های پسین بیشتر شده است، اما آمار ثبت شده در کمتر از پنج ماه سال روان میلادی، نسبت به سال‌های قبل کاهش را نشان می‌دهد.

خوردن غذاهای غیربهداشتی و نوشیدن آب ناپاک از علت‌های اند که فرد به این بیماری مبتلا شده می‌تواند.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، دست‌کم ۵۲۳۹۷ تن از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون به این بیماری مبتلا شده اند. در حالیکه شمار کل مبتلایان به این بیماری در سال گذشته، ۱۸۲۴۷۹ تن بود.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت کارزاری را از بهر آگاهی دهی در باره خطر ها و جلوگیری از مبتلا شدن به این بیماری در ولایت‌های کشور به راه انداخته است.

آقای هژیر به طلوع‌نیوز گفت: «کمپاین‌هایی بخاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم برای اینکه کدام نکات را در نظر بگیرند در محیط خود تا اینکه میکروب انتشار پیدا نکند، این موارد تاکنون انجام شده و از طرف دیگر نتایج آن نیز اثربخش بوده.»

فرید الله عمری، ترینرمتخصص داخله عمومی در بیمارستان انتانی می‌گوید: «مراجعه بیماران مبتلا به کولرا در این شفاخانه روز به روز بیشتر می‌گردد.»

عایشه (سیزده ساله) در یکی از بیمارستان‌های کابل بستری است. او علت بیماری‌اش را چنین بیان می‌کند: «پدرام در شفاخانه بستری است و از همین خاطر در بیرون نان می‌خوردیم و من بولانی خوردم و یکباره برایم اسهالات پیش آمد و بستر شدم.»

فرید، بیمار، می‌گوید: «یک باره در شکم خود درد را احساس کردم و همین که درد زیاد شد به شفاخانه آمدم و قبل از آن در بیرون از خانه نان خورده بودم.»

کارمندان بهداشتی از بهر جلوگیری مبتلا شدن به این بیماری چنین توصیه می‌کنند.

زهره پوپل که در بیمارستان انتانی نرس است، گفت: «از آب‌ غیرصحی و غذا های روی سرک استفاده نکنند و سبزیجات و میوه جات را با آب پاک شسته و نوش جان کنند.»

بربنیاد آمارها، ۲۱۹۲۵۸ در سال ۲۰۱۹ و ۱۳۶۹۶۷ تن دیگر در سال ۲۰۲۰ در افغانستان به کولرا مبتلا شده بودند.

در یک گزارش که با تازه‌گی از سوی سازمان جهانی بهداشت پخش شده، آمده است که سالانه نزدیک به چهار میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری دچار می‌شوند که از این میان، ۱۴۳ هزار تن آنان همه ساله در نتیحه مبتلا شدن به این بیماری، جان می‌بازند.

کولرا؛ بیماریی که عامل آن موجودیت میکروب در غذا و آب می‌باشد و اگر مبتلایان به موقع در مان نشوند، این بیماری حتی می‌تواند سبب مرگ نیز گردد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره