Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماران مبتلا به اسهالات شدید در کشور

پزشکان شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که همزمان با گرم شدن هوا و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های کشور، شمار بیماران مبتلا به اسهالات شدید در این شفاخانه افزایش یافته اند.

آنان علت افزایش این بیماری را دسترسی نداشتن شهروندان به آب و غذای صحی می‌دانند و می‌افزایند که روزانه بیش از صد بیمار به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

فریدالله عمری، ترینر متخصص شفاخانه انتانی کابل، گفت: «روزانه حدود صد الی یکصدوسی نفر به لوحه اسهالات به شفاخانه ما مراجعه می‌کند که به فضل خداوند پوشش می‌شود لیکن این تعداد هم زنان و هم مردان می‌باشد و روبه افزون می‌باشد.»

پزشکان زن در این شفاخانه با ابراز نگرانی از افزایش این بیماری از وزارت صحت می‌خواهند که برای جلوگیری از بیشتر شدن این بیماری در میان شهروندان کشور آگاهی‌دهی کند.

فریده قادری، سرپرست بخش زنانه شفاخانه انتانی، گفت: «در روز عرفه ما بیست و یک واقعه، در روز اول عید بیست وهشت واقعه، در روز سوم سی و پنج واقعه و در روز سوم سی و هفت واقعه اسهالات ثبت کردیده بودند و امروز که تا حالا روز نصف نگردیده بیست واقعه ثبت گردیده است.»

در همین حال، شماری از بیمارانی که برای درمان به این شفاخانه آمده اند، چالش‌های اقتصادی را علت افزایش این بیماری می‌گویند.

عبدالبصیر، بیمار گفت: «یک روز پیش از عید یک گیلاس آب نیشکر نوشیدم فردا صبح اسهالات برایم پیدا شد بعدا دوا گرفتم ولی مفید نبودند.»

این درحالی‌ست که وزارت صحت عامه می‌گوید که تنها در ولایت هلمند در یک شبانه روز گذشته بیش از ۱۵ تن در نتیجه بیماری کولرا شدید جان باخته اند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «واقعات که در هلمند و کندهار ثبت گردیده و بالاتر از صد مریض که اسهالات شدید داشتند داشتیم.»

افزایش بیماران مبتلا به اسهالات شدید در کشور

در همین حال، شماری از بیمارانی که برای درمان به این شفاخانه آمده اند، چالش‌های اقتصادی را علت افزایش این بیماری می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

پزشکان شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که همزمان با گرم شدن هوا و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های کشور، شمار بیماران مبتلا به اسهالات شدید در این شفاخانه افزایش یافته اند.

آنان علت افزایش این بیماری را دسترسی نداشتن شهروندان به آب و غذای صحی می‌دانند و می‌افزایند که روزانه بیش از صد بیمار به این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

فریدالله عمری، ترینر متخصص شفاخانه انتانی کابل، گفت: «روزانه حدود صد الی یکصدوسی نفر به لوحه اسهالات به شفاخانه ما مراجعه می‌کند که به فضل خداوند پوشش می‌شود لیکن این تعداد هم زنان و هم مردان می‌باشد و روبه افزون می‌باشد.»

پزشکان زن در این شفاخانه با ابراز نگرانی از افزایش این بیماری از وزارت صحت می‌خواهند که برای جلوگیری از بیشتر شدن این بیماری در میان شهروندان کشور آگاهی‌دهی کند.

فریده قادری، سرپرست بخش زنانه شفاخانه انتانی، گفت: «در روز عرفه ما بیست و یک واقعه، در روز اول عید بیست وهشت واقعه، در روز سوم سی و پنج واقعه و در روز سوم سی و هفت واقعه اسهالات ثبت کردیده بودند و امروز که تا حالا روز نصف نگردیده بیست واقعه ثبت گردیده است.»

در همین حال، شماری از بیمارانی که برای درمان به این شفاخانه آمده اند، چالش‌های اقتصادی را علت افزایش این بیماری می‌گویند.

عبدالبصیر، بیمار گفت: «یک روز پیش از عید یک گیلاس آب نیشکر نوشیدم فردا صبح اسهالات برایم پیدا شد بعدا دوا گرفتم ولی مفید نبودند.»

این درحالی‌ست که وزارت صحت عامه می‌گوید که تنها در ولایت هلمند در یک شبانه روز گذشته بیش از ۱۵ تن در نتیجه بیماری کولرا شدید جان باخته اند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «واقعات که در هلمند و کندهار ثبت گردیده و بالاتر از صد مریض که اسهالات شدید داشتند داشتیم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره