Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش مبتلایان بیماری کرونا در ولایت پروان

مسوولان شفاخانه کوید ۱۹ ولایت پروان می‌گویند که، آمار مبتلایان به بیماری کرونا ۷۰  درصد افزایش یافته اند و  با افزایش این بیماری آنان با کمبود بستر و امکانات درمانی رو به رو استند.

عبدالحمید عالمی ژکفر، مسوول این شفاخانه می‌گوید که در یک ماه پسین نزدیک به یک هزار رویداد مثبت ویروس کرونا در این شفاخانه به ثبت رسیده اند.

عبدالحمید عالمی ژکفر، مسوول شفاخانه کوید ۱۹ پروان، گفت: «ازمیان افراد مشکوک دوهزار وسیصد نفر درسطح ولایت نمونه گیری کردیم که نزدیک به یکهزار واقعه مثبت داریم که یک سیر صعودی را نشان می‌دهد. این یک نگرانی در سطح ولایتی پروان می باشد.»

درهمین حال شماری از. پزشکان با نگرانی از افزایش این بیماری می‌گویند که شهروندان کشور بخاطر پیش گیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا باید خودشان را واکسین کنند.

حشمت‌الله دانشیار، پزشک، گفت: «کسانی را که بعد از گرفتن واکسین کوید ۱۹ اگر هم کرونا گرفته، شدت بیماری شان به اندازه‌یی نبوده است که شخص بیمار را به حالت مرگ بکشاند.»

لیلی اچکزی، پزشک، گفت: «بخش زنانه تطبیقات شان مکمل در بخش زنانه است و دربخش مردانه  داکتر مردانه می‌باشد.»

بیمارانی که از ولسوالی‌ها ومرکز این ولایت دراین شفاخانه بستری استند می‌گویند که پس از درمان، اوضاع بهداشتی شان رو بهبود است.

پروانه، بیمار، گفت: «سرفه می‌کنم، گلو درد دارم وزیاد به تکلیف هستم بعد از سه روز اینجا امدم.»

عبدالفهیم بیمار، گفت: «سرفه می‌کنم، گلویم خارش می‌کند ودیگر کدام مشکلی جدی ندارم وداکتران کمک می‌کنند.»

بربنیاد آمارها، از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون در ولایت پروان، ۴ هزار و ۵۷۹ تن، به این ویروس مبتلا شده اند که ازاین میان ۹۲ تن جان باخته اند.

افزایش مبتلایان بیماری کرونا در ولایت پروان

بیمارانی که از ولسوالی‌ها ومرکز این ولایت دراین شفاخانه بستری استند می‌گویند که پس از درمان، اوضاع بهداشتی شان رو بهبود است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه کوید ۱۹ ولایت پروان می‌گویند که، آمار مبتلایان به بیماری کرونا ۷۰  درصد افزایش یافته اند و  با افزایش این بیماری آنان با کمبود بستر و امکانات درمانی رو به رو استند.

عبدالحمید عالمی ژکفر، مسوول این شفاخانه می‌گوید که در یک ماه پسین نزدیک به یک هزار رویداد مثبت ویروس کرونا در این شفاخانه به ثبت رسیده اند.

عبدالحمید عالمی ژکفر، مسوول شفاخانه کوید ۱۹ پروان، گفت: «ازمیان افراد مشکوک دوهزار وسیصد نفر درسطح ولایت نمونه گیری کردیم که نزدیک به یکهزار واقعه مثبت داریم که یک سیر صعودی را نشان می‌دهد. این یک نگرانی در سطح ولایتی پروان می باشد.»

درهمین حال شماری از. پزشکان با نگرانی از افزایش این بیماری می‌گویند که شهروندان کشور بخاطر پیش گیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا باید خودشان را واکسین کنند.

حشمت‌الله دانشیار، پزشک، گفت: «کسانی را که بعد از گرفتن واکسین کوید ۱۹ اگر هم کرونا گرفته، شدت بیماری شان به اندازه‌یی نبوده است که شخص بیمار را به حالت مرگ بکشاند.»

لیلی اچکزی، پزشک، گفت: «بخش زنانه تطبیقات شان مکمل در بخش زنانه است و دربخش مردانه  داکتر مردانه می‌باشد.»

بیمارانی که از ولسوالی‌ها ومرکز این ولایت دراین شفاخانه بستری استند می‌گویند که پس از درمان، اوضاع بهداشتی شان رو بهبود است.

پروانه، بیمار، گفت: «سرفه می‌کنم، گلو درد دارم وزیاد به تکلیف هستم بعد از سه روز اینجا امدم.»

عبدالفهیم بیمار، گفت: «سرفه می‌کنم، گلویم خارش می‌کند ودیگر کدام مشکلی جدی ندارم وداکتران کمک می‌کنند.»

بربنیاد آمارها، از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون در ولایت پروان، ۴ هزار و ۵۷۹ تن، به این ویروس مبتلا شده اند که ازاین میان ۹۲ تن جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره