Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۱۲۷۵۰۰ یتیم و بیوه از سوی وزارت شهدا و معلولان

مقام‌های وزارت شهدا و معلولان می‌گویند که این وزارت نام بیش از ۱۴۰ هزار معلول و ۱۲۷۵۰۰ خانواده شهدا را در سال گذشته ثبت کرده است.

عبدالحکیم حقانی، معین وزارت شهدا و معلولان در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای سالانه این وزارت، می‌گوید که روند پرداخت حقوق شش ماهه ثبت شدگان نیز ادامه دارد.

آقای حقانی گفت: «ما تا فعلاً ۱۲۷۵۰۰ یتیم به شمول بیوه‌ها را ثبت کردیم. در حال حاضر معاش شش ماهه آنان در مرکز و ولایات تطبیق شده و یا در حال اجراست.»

او می‌افزاید که این وزارت روند ثبت یتیمان و معلولان را در پاکستان نیز آغاز کرده است.

به گفته آقای حقانی، وزارت شهدا در حال حاضر طرحی را آماده می‌سازد که بر بنیاد آن معلولان و خانواده‌های شهدا که توان کار را دارند، در نهادهای دولتی استخدام می‌شوند.

عبدالحکیم حقانی افزود: «در این باره با امیرالمومنین صاحب دیدار داشتیم و به او از معلولان و وارثان شهدا یادآوری کرده بودیم. کسانی که سواد دارند و تحصیلات دارند باید در ادارات دولتی به آنها کار داده شود. پس به ما گفت که شهرت آنان را برای ما بفرستید، بنا به توانایی آنها در ادارات مختلف آنها را مقرر خواهیم کرد.»

مسوولان این وزارت می‌گویند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، روند تثبیت خانواده‌های شهدا و معلولان از سر گرفته شده است و در حدود ۱۰۰ هزار نام‌های خیالی و نامستحق از بانک اطلاعاتی بیرون کشیده شده اند.

مولوی کلیم الله افغان، رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان، گفت: «در هر ولایت از هر سه قسمت یک قسمت خیالی یا جعلی بود. در برخی ولایت‌ها از نیم زیاد تقلب و جعل وجود داشت.»

این وزارت می‌گوید که به خانواده‌های شهدا در هر ماه برای یک نفر ۲۰۰۰ افغانی و برای معلولان نظر به ناتوانی شان حقوق پرداخت خواهد شد.

ثبت ۱۲۷۵۰۰ یتیم و بیوه از سوی وزارت شهدا و معلولان

او می‌افزاید که این وزارت روند ثبت یتیمان و معلولان را در پاکستان نیز آغاز کرده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت شهدا و معلولان می‌گویند که این وزارت نام بیش از ۱۴۰ هزار معلول و ۱۲۷۵۰۰ خانواده شهدا را در سال گذشته ثبت کرده است.

عبدالحکیم حقانی، معین وزارت شهدا و معلولان در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای سالانه این وزارت، می‌گوید که روند پرداخت حقوق شش ماهه ثبت شدگان نیز ادامه دارد.

آقای حقانی گفت: «ما تا فعلاً ۱۲۷۵۰۰ یتیم به شمول بیوه‌ها را ثبت کردیم. در حال حاضر معاش شش ماهه آنان در مرکز و ولایات تطبیق شده و یا در حال اجراست.»

او می‌افزاید که این وزارت روند ثبت یتیمان و معلولان را در پاکستان نیز آغاز کرده است.

به گفته آقای حقانی، وزارت شهدا در حال حاضر طرحی را آماده می‌سازد که بر بنیاد آن معلولان و خانواده‌های شهدا که توان کار را دارند، در نهادهای دولتی استخدام می‌شوند.

عبدالحکیم حقانی افزود: «در این باره با امیرالمومنین صاحب دیدار داشتیم و به او از معلولان و وارثان شهدا یادآوری کرده بودیم. کسانی که سواد دارند و تحصیلات دارند باید در ادارات دولتی به آنها کار داده شود. پس به ما گفت که شهرت آنان را برای ما بفرستید، بنا به توانایی آنها در ادارات مختلف آنها را مقرر خواهیم کرد.»

مسوولان این وزارت می‌گویند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، روند تثبیت خانواده‌های شهدا و معلولان از سر گرفته شده است و در حدود ۱۰۰ هزار نام‌های خیالی و نامستحق از بانک اطلاعاتی بیرون کشیده شده اند.

مولوی کلیم الله افغان، رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان، گفت: «در هر ولایت از هر سه قسمت یک قسمت خیالی یا جعلی بود. در برخی ولایت‌ها از نیم زیاد تقلب و جعل وجود داشت.»

این وزارت می‌گوید که به خانواده‌های شهدا در هر ماه برای یک نفر ۲۰۰۰ افغانی و برای معلولان نظر به ناتوانی شان حقوق پرداخت خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره