Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق ۴ کشور برای جلوگیری از انتقال امراض ساری

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، افغانستان و عراق در هماهنگی با سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های ساری به توافق رسیده اند.

سرپرست وزارت صحت عامه که به تازگی از ایران به هرات برگشته است، می‌افزاید که این کشورها در نشستی در تهران گفته اند که تدابیر جدی را در مرزها روی دست خواهند گرفت تا از انتقال ویروس‌های کرونا و آبله میمون جلوگیری شود.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «چگونه می‌توانیم که از امراض ساری که از یک کشور به کشور دیگر انتقال می‌کند در سرحدات برای کنترول آن چگونه می‌توانیم در این موارد ما ستراتیژی بهتر جور کردیم.»

آقای عباد در جریان بازدید از شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گوید که ایران قرار است چند شفاخانه در افغانستان بسازد. وی نظام بهداشتی کشور را پرچالش می‌داند و بر رفع این چالش‌ها تاکید می‌ورزد. 

قلندر عباد افزود: «ضرورت‌های شفاخانه‌های حوزه‌یی و یا ضروریات ایمرجنسی که داریم لست شان را انشاالله با ما شریک کنند و در اولین قدم ما به مشکلات رسیدگی می‌کنیم.»

شماری از پایوازان بیماران در شفاخانه حوزه‌یی هرات از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در این شفاخانه شکایت دارند.

احمد، پایواز، در باره مشکلات شفاخانه گفت: «به داکتر که ما مراجعه می‌کنیم می‌گویند که ما وسایل برای عکس گرفتن نداریم بروید شخصی بیارید.»

سرپرست وزارت صحت عامه می‌پذیرد که بسیاری از بیماران به خاطر کمبود امکانات بهداشتی در کشور، برای درمان به کشورهای همسایه می‌روند؛ اما او اطمینان می‌دهد که بر بنیاد طرحی، قرار است خدمات بهداشتی در سراسر کشور گسترش یابد.

توافق ۴ کشور برای جلوگیری از انتقال امراض ساری

شماری از پایوازان بیماران در شفاخانه حوزه‌یی هرات از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در این شفاخانه شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، افغانستان و عراق در هماهنگی با سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های ساری به توافق رسیده اند.

سرپرست وزارت صحت عامه که به تازگی از ایران به هرات برگشته است، می‌افزاید که این کشورها در نشستی در تهران گفته اند که تدابیر جدی را در مرزها روی دست خواهند گرفت تا از انتقال ویروس‌های کرونا و آبله میمون جلوگیری شود.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «چگونه می‌توانیم که از امراض ساری که از یک کشور به کشور دیگر انتقال می‌کند در سرحدات برای کنترول آن چگونه می‌توانیم در این موارد ما ستراتیژی بهتر جور کردیم.»

آقای عباد در جریان بازدید از شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گوید که ایران قرار است چند شفاخانه در افغانستان بسازد. وی نظام بهداشتی کشور را پرچالش می‌داند و بر رفع این چالش‌ها تاکید می‌ورزد. 

قلندر عباد افزود: «ضرورت‌های شفاخانه‌های حوزه‌یی و یا ضروریات ایمرجنسی که داریم لست شان را انشاالله با ما شریک کنند و در اولین قدم ما به مشکلات رسیدگی می‌کنیم.»

شماری از پایوازان بیماران در شفاخانه حوزه‌یی هرات از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در این شفاخانه شکایت دارند.

احمد، پایواز، در باره مشکلات شفاخانه گفت: «به داکتر که ما مراجعه می‌کنیم می‌گویند که ما وسایل برای عکس گرفتن نداریم بروید شخصی بیارید.»

سرپرست وزارت صحت عامه می‌پذیرد که بسیاری از بیماران به خاطر کمبود امکانات بهداشتی در کشور، برای درمان به کشورهای همسایه می‌روند؛ اما او اطمینان می‌دهد که بر بنیاد طرحی، قرار است خدمات بهداشتی در سراسر کشور گسترش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره