Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۴۷ درصدی کودکان سوءتغذی در افغانستان

سازمان نجات کودکان در یک گزارش تازه می‌گوید که کودکان سوء‌تغذی در نُه ماه پسین در افغانستان چهل‌وهفت درصد افزایش یافته‌اند.

گزارش تازه این نهاد نشان می‌دهد که گرسنگی روزافزون، خشک‌سالی و بی‌کاری از مهم‌ترین علت‌های افزایش سوء‌تغذیه کودکان در این کشور استند.

گزارش می‌گوید که شمار زیادی از این کودکان پیش از رسیدن به شفاخانه، جان می‌بازند.

عاشق الله مندوزی، مسوول مطبوعاتی سازمان نجات کودکان، گفت: «بهتر است کشورهای جهان مشکلات افغانستان را به رسمت بشناسند بررسی کنند و بعدن اقدام.»

مشکلات اقتصادی در بیشتر موارد سبب می‌شود تا کودکان به سوء‌تغذیه مبتلا شوند.

حمیده، مادر یکی از کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه می‌گوید که توان مالی برای درمان فرزندش را ندارد. حمیده به طلوع‌نیوز گفت: «طفلم از وقتی که تولد شده در این شش ماه مریض است شوهرم بی‌کار است عواید ندارد.»

قندی گل، مادرکلان کودک مبتلا به سوءتغذیه، می‌گوید: «از روز پیدایش نواسه مه (من) مریض است در شفاخانه آوردمش هیچ ‌جور نمی‌شود.»

در این شفاخانه، از ولایت‌های دور و نزدیک کودکان سوء تغذیی آورده شده اند.

مسوولان شفاخانه صحت طفل می‌گویند که با بیشتر شدن شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در این شفاخانه، با کمبود دوا روبه‌رو شده‌اند و آزمایشگاه مجهز نیز در حال حاضر در اختیار ندارند.

یک پزشک در شفاخانه صحت طفل گفت: «نهادهای مددرسان باید پول دوا و ‌معاینات این مریض‌ها را بدهند.»

از سویی دیگر، وزارت صحت عامه افزایش آمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه را رد می‌کند؛ اما می‌گوید که این وزارت خدمات بهداشتی به کودکان مبتلا به سوءتغذیه را افزایش داده‌است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «تعداد کودکان سوءتغذی زیاد نشده؛ بلکه ما مراکز راجستر شان را افزایش دادیم کودکان که در ولایت‌های دوردست استند به مرکزها جهت درمان و ثبت نام میایند.»

بربنیاد آمارهای سازمان نجات کودکان، از سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تن به سوءتغذی مبتلا شده‌اند که ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن آن کودکان استند. 

افزایش ۴۷ درصدی کودکان سوءتغذی در افغانستان

مسوولان شفاخانه صحت طفل می‌گویند که با بیشتر شدن شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در این شفاخانه، با کمبود دوا روبه‌رو شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان نجات کودکان در یک گزارش تازه می‌گوید که کودکان سوء‌تغذی در نُه ماه پسین در افغانستان چهل‌وهفت درصد افزایش یافته‌اند.

گزارش تازه این نهاد نشان می‌دهد که گرسنگی روزافزون، خشک‌سالی و بی‌کاری از مهم‌ترین علت‌های افزایش سوء‌تغذیه کودکان در این کشور استند.

گزارش می‌گوید که شمار زیادی از این کودکان پیش از رسیدن به شفاخانه، جان می‌بازند.

عاشق الله مندوزی، مسوول مطبوعاتی سازمان نجات کودکان، گفت: «بهتر است کشورهای جهان مشکلات افغانستان را به رسمت بشناسند بررسی کنند و بعدن اقدام.»

مشکلات اقتصادی در بیشتر موارد سبب می‌شود تا کودکان به سوء‌تغذیه مبتلا شوند.

حمیده، مادر یکی از کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه می‌گوید که توان مالی برای درمان فرزندش را ندارد. حمیده به طلوع‌نیوز گفت: «طفلم از وقتی که تولد شده در این شش ماه مریض است شوهرم بی‌کار است عواید ندارد.»

قندی گل، مادرکلان کودک مبتلا به سوءتغذیه، می‌گوید: «از روز پیدایش نواسه مه (من) مریض است در شفاخانه آوردمش هیچ ‌جور نمی‌شود.»

در این شفاخانه، از ولایت‌های دور و نزدیک کودکان سوء تغذیی آورده شده اند.

مسوولان شفاخانه صحت طفل می‌گویند که با بیشتر شدن شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در این شفاخانه، با کمبود دوا روبه‌رو شده‌اند و آزمایشگاه مجهز نیز در حال حاضر در اختیار ندارند.

یک پزشک در شفاخانه صحت طفل گفت: «نهادهای مددرسان باید پول دوا و ‌معاینات این مریض‌ها را بدهند.»

از سویی دیگر، وزارت صحت عامه افزایش آمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه را رد می‌کند؛ اما می‌گوید که این وزارت خدمات بهداشتی به کودکان مبتلا به سوءتغذیه را افزایش داده‌است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «تعداد کودکان سوءتغذی زیاد نشده؛ بلکه ما مراکز راجستر شان را افزایش دادیم کودکان که در ولایت‌های دوردست استند به مرکزها جهت درمان و ثبت نام میایند.»

بربنیاد آمارهای سازمان نجات کودکان، از سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تن به سوءتغذی مبتلا شده‌اند که ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن آن کودکان استند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره