Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنجاه و چهار کودک برای درمان به آلمان انتقال می‌شوند

جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که ۵۴ کودک مصاب به عفونت استخوان و سوخته‌گی‌های شدید را به همکاری دهکدۀ صلح آلمان، به آلمان می‌فرستد.

مطیع الله خالص، سرپرست این اداره می‌افزاید که انتظار می‌رود تا زمینه درمان رایگان کودکانی با سوخته‌گی‌های شدید و سوراخ قلب به قطر و هند نیز فراهم شود.

مطیع الله خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر، گفت: «امروز پروگرام رخصتی اطفالی که است تعداد آنان ۵۴ تن است و قبل از این اطفال که رفته بود تعداد آنان ۶۸ تن است که در همین روزها آنان بر می‌گردند و اینها برای تداوی انتقال داده می‌شوند.»

محمد نعیم از باغیس به کابل آمده است تا زمینه درمان کودک‌اش به بیرون از کشور فراهم شود. او می‌گوید که کودک چهارساله او به عفونت شدید استخوان مبتلا شده است و بارها برای درمان به پزشک برده؛ اما نتیجه نگرفته است.

محمد نعیم، پدر کودک بیمار، گفت: «عفونت چرکی دارد که علاج این در افغانستان نمی‌شود چون که ما امکانات چیز نداریم وسایل نداریم، دستگاهی نداریم یا ببرید به پاکستان یا ببرید به جرمنی یا ببرید به هند یا به کجا، خلاصه ما دسترس همینقدر نداریم که ما به کابل برویم و بیایم.»

محمد عظیم، پدر یک کودک بیمار، می‌گوید: «خواستم این است که مریض ما خارج برود ان‌شاءالله جور شده بیاید از نگاه اقتصاد، اقتصاد ما ضعیف است نادار هستیم.»

همزمان با این، مسوول مطبوعاتی نهاد دهکده صلح آلمان می‌گوید که این کودکان به گونه رایگان در یک شفاخانه آلمان درمان خواهند شد.

کلودیا پپهومولا، مسوول مطبوعاتی نهاد خیریه دهکده صلح آلمان، گفت: «ما نیازهای شان را می‌بینیم شما درست می‌گویید باید کودکان زیادی را انتقال بدهیم ما می‌توانستیم که کودکان زیادی را به جرمنی انتقال دهیم اما بیمارستان در جرمنی ظرفیت پذیرش بیشتر کودکان و پول آنرا ندارد. ما می‌بینیم که بسیاری کودکان در حال حاضر مشکلات بزرگی دارند همچون عفونت استخوان اما در حال حاضر ما نزدیک به ۲۰۰ کودک از ۷ کشور را تدوای می‌کنیم جای برای کودکان دیگر باقی نیست.»

آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی نشان می‌دهد که تا اکنون زمینه درمان ۴۷۰۰ کودک از سوی این نهاد آلمانی فراهم شده است.

پنجاه و چهار کودک برای درمان به آلمان انتقال می‌شوند

همزمان با این، مسوول مطبوعاتی نهاد دهکده صلح آلمان می‌گوید که این کودکان به گونه رایگان در یک شفاخانه آلمان درمان خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که ۵۴ کودک مصاب به عفونت استخوان و سوخته‌گی‌های شدید را به همکاری دهکدۀ صلح آلمان، به آلمان می‌فرستد.

مطیع الله خالص، سرپرست این اداره می‌افزاید که انتظار می‌رود تا زمینه درمان رایگان کودکانی با سوخته‌گی‌های شدید و سوراخ قلب به قطر و هند نیز فراهم شود.

مطیع الله خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر، گفت: «امروز پروگرام رخصتی اطفالی که است تعداد آنان ۵۴ تن است و قبل از این اطفال که رفته بود تعداد آنان ۶۸ تن است که در همین روزها آنان بر می‌گردند و اینها برای تداوی انتقال داده می‌شوند.»

محمد نعیم از باغیس به کابل آمده است تا زمینه درمان کودک‌اش به بیرون از کشور فراهم شود. او می‌گوید که کودک چهارساله او به عفونت شدید استخوان مبتلا شده است و بارها برای درمان به پزشک برده؛ اما نتیجه نگرفته است.

محمد نعیم، پدر کودک بیمار، گفت: «عفونت چرکی دارد که علاج این در افغانستان نمی‌شود چون که ما امکانات چیز نداریم وسایل نداریم، دستگاهی نداریم یا ببرید به پاکستان یا ببرید به جرمنی یا ببرید به هند یا به کجا، خلاصه ما دسترس همینقدر نداریم که ما به کابل برویم و بیایم.»

محمد عظیم، پدر یک کودک بیمار، می‌گوید: «خواستم این است که مریض ما خارج برود ان‌شاءالله جور شده بیاید از نگاه اقتصاد، اقتصاد ما ضعیف است نادار هستیم.»

همزمان با این، مسوول مطبوعاتی نهاد دهکده صلح آلمان می‌گوید که این کودکان به گونه رایگان در یک شفاخانه آلمان درمان خواهند شد.

کلودیا پپهومولا، مسوول مطبوعاتی نهاد خیریه دهکده صلح آلمان، گفت: «ما نیازهای شان را می‌بینیم شما درست می‌گویید باید کودکان زیادی را انتقال بدهیم ما می‌توانستیم که کودکان زیادی را به جرمنی انتقال دهیم اما بیمارستان در جرمنی ظرفیت پذیرش بیشتر کودکان و پول آنرا ندارد. ما می‌بینیم که بسیاری کودکان در حال حاضر مشکلات بزرگی دارند همچون عفونت استخوان اما در حال حاضر ما نزدیک به ۲۰۰ کودک از ۷ کشور را تدوای می‌کنیم جای برای کودکان دیگر باقی نیست.»

آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی نشان می‌دهد که تا اکنون زمینه درمان ۴۷۰۰ کودک از سوی این نهاد آلمانی فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره