Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی سینه بغل؛ بیماران سینه بغل در ۲۰۲۲ در کشور افزایش یافته است

وزارت صحت عامه در روز جهانی سینه بغل (نومونیا) می‌گوید که افراد مبتلا به بیماری سینه بغل در کشور افزایش یافته است.

به گفته‌ی مسوولان در وزارت صحت عامه، بیش از ۹۶۰هزار تن در یازده ماه پسین در سراسر کشور به این بیماری دچار شده‌اند. اغلب مبتلا شدگان کودکان استند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «ارقام سه سال گذشته را که ببینیم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یک اندازه کم بوده حالا در سال ۲۰۲۲ که سال روان است بیماران نومونیا یا سینه بغل که هستند ارقام شان یک اندازه زیادتر شده است که اکثریت شان کودکان استند.»

آمار مبتلا شدگان و جان باخته‌گان سینه بغل در سه سال اخیر در کشور:

سال      |   مبتلاشدگان     |     جان باخته‌گان
۲۰۲۰       ۹۰۱۴۴۲                ۱۷۴۸
۲۰۲۱       ۹۴۴۹۲۱                ۱۹۹۵
۲۰۲۲       ۹۶۰۳۷۶                ۱۷۹۵

عزیزه می‌گوید که پسرش به سینه و بغل مبتلا شده است که چندین روز می‌شود که در شفاخانه صحت طفل بستر است.

عزیزه به طلوع‌نیوز گفت: «اول تب گرفتش بعد آوردیم به شفاخانه، داکتر صاحب‌ها باز دید و گفتند که سرخکان است باز در بخش سرخکان بردم باز دیروز آوردمش در بخش سینه و بغل، سینی شه گرفته.»

شازیه، مادر کودک بیمار، می‌گوید: «زیاد مریض بود این جا آوردیمش حالا این جا بستر است سینه و بغل است.»

پزشکان در کنار سردی هوا و هوای آلوده، تغذیه ناسالم را نیز از علت‌های مبتلا شدن افراد به ویژه کودکان به این بیماری می‌دانند؛ اما راه‌های جلوگیری از مبتلا نشدن به سینه بغل کدام‌ها اند؟

محمد عارف حسن‌زی، پزشک، می‌گوید: «وقتی طفل یک ریزش عادی هم پیدا می‌کند سینه بغل می‌شود برای اینها بسیار پرهیزهای سخت می‌دهند که این هیچ به طبابت نمی‌خواند و دوم این که چون هوا سرد است فامیل‌های غریب اکثرا کلکین‌ها و دروازه‌های اتاق را که طفل در آن زندگی می‌کند پلاستیک پوش می‌کنند اگر پلاستیک هم می‌گیرند طوری باشد که جریان هوا در داخل و بیرون صورت بیگیرد.»

دوازده نوامبر برابر است با روز جهانی سینه بغل یا نومونیا، سازمان نجات کودکان در رشته توییتی نگاشته است که در هر ۴۵ ثانیه، یک کودک مبتلا به این بیماری در جهان جان می‌بازد.

سازمان نجات کودکان به مناسبت روز جهانی سینه بغل همچنان نگاشته است که تمامی کشورها باید برای پیکار با این بیماری گام بردارند.

روز جهانی سینه بغل؛ بیماران سینه بغل در ۲۰۲۲ در کشور افزایش یافته است

دوازده نوامبر برابر است با روز جهانی سینه بغل، سازمان نجات کودکان گفته است که در هر ۴۵ ثانیه، یک کودک مبتلا به این بیماری در جهان جان می‌بازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه در روز جهانی سینه بغل (نومونیا) می‌گوید که افراد مبتلا به بیماری سینه بغل در کشور افزایش یافته است.

به گفته‌ی مسوولان در وزارت صحت عامه، بیش از ۹۶۰هزار تن در یازده ماه پسین در سراسر کشور به این بیماری دچار شده‌اند. اغلب مبتلا شدگان کودکان استند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «ارقام سه سال گذشته را که ببینیم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ یک اندازه کم بوده حالا در سال ۲۰۲۲ که سال روان است بیماران نومونیا یا سینه بغل که هستند ارقام شان یک اندازه زیادتر شده است که اکثریت شان کودکان استند.»

آمار مبتلا شدگان و جان باخته‌گان سینه بغل در سه سال اخیر در کشور:

سال      |   مبتلاشدگان     |     جان باخته‌گان
۲۰۲۰       ۹۰۱۴۴۲                ۱۷۴۸
۲۰۲۱       ۹۴۴۹۲۱                ۱۹۹۵
۲۰۲۲       ۹۶۰۳۷۶                ۱۷۹۵

عزیزه می‌گوید که پسرش به سینه و بغل مبتلا شده است که چندین روز می‌شود که در شفاخانه صحت طفل بستر است.

عزیزه به طلوع‌نیوز گفت: «اول تب گرفتش بعد آوردیم به شفاخانه، داکتر صاحب‌ها باز دید و گفتند که سرخکان است باز در بخش سرخکان بردم باز دیروز آوردمش در بخش سینه و بغل، سینی شه گرفته.»

شازیه، مادر کودک بیمار، می‌گوید: «زیاد مریض بود این جا آوردیمش حالا این جا بستر است سینه و بغل است.»

پزشکان در کنار سردی هوا و هوای آلوده، تغذیه ناسالم را نیز از علت‌های مبتلا شدن افراد به ویژه کودکان به این بیماری می‌دانند؛ اما راه‌های جلوگیری از مبتلا نشدن به سینه بغل کدام‌ها اند؟

محمد عارف حسن‌زی، پزشک، می‌گوید: «وقتی طفل یک ریزش عادی هم پیدا می‌کند سینه بغل می‌شود برای اینها بسیار پرهیزهای سخت می‌دهند که این هیچ به طبابت نمی‌خواند و دوم این که چون هوا سرد است فامیل‌های غریب اکثرا کلکین‌ها و دروازه‌های اتاق را که طفل در آن زندگی می‌کند پلاستیک پوش می‌کنند اگر پلاستیک هم می‌گیرند طوری باشد که جریان هوا در داخل و بیرون صورت بیگیرد.»

دوازده نوامبر برابر است با روز جهانی سینه بغل یا نومونیا، سازمان نجات کودکان در رشته توییتی نگاشته است که در هر ۴۵ ثانیه، یک کودک مبتلا به این بیماری در جهان جان می‌بازد.

سازمان نجات کودکان به مناسبت روز جهانی سینه بغل همچنان نگاشته است که تمامی کشورها باید برای پیکار با این بیماری گام بردارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره